Frågor och svar | Kategori: Fordon

Vad gäller vid ändrad leasingavgift på grund av höjd ränta?

Fråga från konsument:

Jag har ett privatleasingavtal där leasingföretaget har höjt leasingavgiften på grund av ökade räntekostnader för dem. De vill inte visa hur de kommit fram till höjningen fast jag bett om det. Jag tycker det verkar som företaget inte kan visa för mig hur de räknat. Får leasinggivaren göra så? Vilka krav har jag rätt att ställa?

Exempel på vanlig fråga till Konsumentverkets vägledning

Svar:

Cecilia
Vägledare,
Konsumentverket

Hej,

Leasing av bil är en form av hyra som inte täcks in av varken konsumentköplagen eller konsumenttjänstlagen. Det finns alltså ingen tvingande lagstiftning som skyddar dig, utan det är avtalsvillkoren som reglerar vilka rättigheter du har.

För att företaget ska ha rätt att höja avgiften ska det framgå i ert avtal. Börja därför med att undersöka om och vad det står i avtalet angående prishöjning.

Om de får höja avgiften enligt avtalet kan du kräva att företaget visar hur deras finansieringskostnader har ökat efter att ni skrev avtalet. Kan de inte det ska de inte höja avgiften enligt en dom i Högsta domstolen. Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) har även hänvisat till domen i bedömning de gjort.

Anser du att företaget gör fel får du argumentera för det. Tänk på att göra det skriftligen, till exempel via mejl.

Läs mer om leasing av bil

Hjälp att tolka avtal
Ett tips är att kontakta din kommun för att se om de har möjlighet att hjälpa dig. Många kommuner erbjuder nämligen konsumentvägledning och de kan i vissa fall tolka avtal, hjälpa till i kontakten med företag och att göra en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) om det skulle behövas.

Sök din kommunala konsumentvägledning här

Prövning av tvist
Om du och företaget inte kommer till en lösning kan du göra en anmälan till myndigheten Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att få en bedömning. ARN ger en rekommendation hur tvisten mellan er ska lösas. Det kostar inget att få sitt ärende prövat av ARN.

För att ARN ska kunna pröva tvisten krävs det att företaget har sagt nej till dina krav, eller inte gett dig något svar inom 30 dagar. Tvisten måste även överstiga ARNs värdegränser.

Läs mer och gör en anmälan på ARN:s webbplats

Vänligen

Cecilia
Vägledare, Konsumentverket

Kommentera eller ställ en följdfråga


Hittar du inte svaret? Ställ en egen fråga!

Ställ fråga

Vi svarar på dina frågor