Frågor och svar | Kategori: Andra områden

Kan jag säga upp avtalet om nyproducerad bostadsrätt när föreningen höjer avgiften?

Fråga från konsument:

Hej.
Jag har köpt en nyproducerad bostadsrätt med inflyttning i februari 2024. Nu har avgiften höjts med 30 % vilket är jätte mycket för mig. Kan jag säga upp avtalet nu?

Lovisa

Svar:

Erika
Vägledare,
Konsumentverket

Hej Lovisa,

Tack för din fråga.

Du kan ha rätt att säga upp avtalet men det beror på.

Om avgiften för bostadsrätten är väsentligt högre än vad som angivits i förhandsavtalet och du säger upp avtalet på grund av detta inom tre månader från att du fick veta det kan du ha rätt att säga upp avtalet.

Vad som menas med väsentligt högre avgift kan inte vi svara på. Eftersom bostadsrättslagen inte ger svar på frågan är det upp till domstolarna att bestämma. Vad vi känner till har frågan än så länge inte varit uppe för domstolsprövning.

Klaga till bostadsrättsföreningen
Bostadsrättsföreningen är din avtalspart och därmed också din motpart som du ska klaga till och meddela att du vill säga upp avtalet. Du har nämligen ingen direkt avtalsrelation med vare sig byggbolaget eller bostadsutvecklaren/fastighetsbolaget.

När du kontaktar bostadsrättsföreningen är det bra om du har skriftlig kontakt, exempelvis via mejl. Då kan du bevisa att du meddelat att du vill säga upp avtalet och när du gjort det.

Om du och föreningen inte kommer överens
Om du inte kommer överens med föreningen kan du vända dig till Hyres- och arrendenämnden. De kan i vissa fall medla mellan dig och föreningen, förutsatt att föreningen går med på det.

Läs mer på Hyres- och arrendenämnden

Om problemet inte löser sig kan det vara bra att anlita en jurist eller advokat som hjälper till att reda ut vad som gäller i ditt fall och hur du kan gå vidare. Innan du anlitar någon kan det vara en god idé att se över rättsskyddet i din hemförsäkring.

Du kan vända dig till tingsrätten om tvisten inte löser sig.

Läs mer om tvistlösning i domstol

Du kan också vända dig till bostadsrättsnämnden för prövning av tvisten. Nämnden ger inga bindande beslut.

Läs mer på Bostadsrättsnämndens webbplats

Vänligen

Erika
Vägledare, Konsumentverket

Kommentera eller ställ en följdfråga


Hittar du inte svaret? Ställ en egen fråga!

Ställ fråga

Vi svarar på dina frågor