Frågor och svar | Kategori: Biljetter och evenemang

Får ett företag säga nej till att överlåta en evenemangsbiljett?

Fråga från konsument:

Hej! En vän har köpt biljetter till ett evenemang på Valborg. Det är nattklubb med artister, och biljetten kostar 950 kr. Min vän kan inte gå och vill därför ge sin biljett till mig. Arrangören säger att biljetten är personlig och kopplad till personnummer, att de kommer kontrollera legitimation, att det inte går att skriva över biljetten på någon annan och att det inte heller går att göra återköp av biljetten.

Jag har försökt söka på det där med rättigheter för evenemang men jag har svårt att hitta någon exakt bestämmelse. Därför undrar jag nu om det verkligen är okej av arrangören att göra så som i detta fallet.

Tack!

Viktor

Svar:

Hanna
Vägledare,
Konsumentverket

Hej Viktor,

Tack för din fråga!

Normalt sett kan man fritt överlåta en evenemangsbiljett eller konsertbiljett till en annan person, men i vissa situationer kan det bara vara personen vars namn står på biljetten som kan använda den. Det ska i dessa fall tydligt stå i biljettens villkor.

Tidigare dom i Patent- och Marknadsdomstolen i likande ärende
Det finns en tidigare dom i Patent- och Marknadsdomstolen där ett liknande fall har prövats. Där hade konsumenten möjlighet att köpa ett begränsat antal biljetter som alla var personliga och där konsumenten behövde visa upp giltig ID-handling som stämde med namnet på biljetten. Konsumenten behövde också vara närvarande när alla i sällskapet skulle passera biljettkontrollen. I den här domen fick konsumenten rätt och Patent- och Marknadsdomstolen ansåg att detta var ett oskäligt avtalsvillkor.

Utifrån den tidigare domen, som liknar din väns ärende, bör hen därför kunna argumentera för att du ska kunna överta hens biljett.

Kontakta arrangören skriftligen
Om din vän vill argumentera för att du ska kunna överta biljetten är det bra om hen skickar ett mejl med sina krav. Då finns det kvar bevis på att din vän ställt krav och när hen har gjort det. Det är viktigt med skriftliga underlag om din vän vill ta detta vidare för prövning.

Om din vän och arrangören inte kommer överens
Om din vän och arrangören inte kommer till en lösning angående överlåtelsen av biljetten kan din vän göra en anmälan till myndigheten Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att få en bedömning. ARN ger en rekommendation hur tvisten mellan dem ska lösas.

För att ARN ska kunna pröva tvisten krävs det att arrangören har sagt nej till din väns krav, eller inte gett hen något svar inom 30 dagar. Tvisten måste även överstiga ARNs värdegränser.

Läs mer och gör en anmälan på ARN:s webbplats

Undersök om det finns konsumentvägledning i din väns kommun
Ett tips är att kontakta din väns kommun för att se om de har möjlighet att hjälpa er. Många kommuner erbjuder nämligen konsumentvägledning och de kan i vissa fall tolka avtal, hjälpa till i kontakten med företag och att göra en anmälan till ARN.

Sök din kommunala konsumentvägledning här

Vänligen

Hanna
Vägledare, Konsumentverket

Fråga från en konsument

Innstält i karlstad Tomy Körbeg 23-07-27 fyttad till 24-07-29 kan få återbetalning det passar inte för oss den är köpt av Viagogo

Leif

Svar:

Viktoria
Vägledare,
Konsumentverket

Hej Leif,

Tack för din fråga!

Som min kollega skrev i svaret ovan kan man normalt sett "fritt överlåta en evenemangsbiljett eller konsertbiljett till en annan person, men i vissa situationer kan det bara vara personen vars namn står på biljetten som kan använda den. Det ska i dessa fall tydligt stå i biljettens villkor."

Vad jag förstår av ditt meddelande är konserten inställd och framflyttad till ett annat datum. Du kan välja att acceptera det erbjudandet, men det är inget du måsta gå med på. Du kan även kontakta arrangören och kräva en återbetalning utav den ursprungliga kostnaden för biljetten.
Tänk på att sköta kontakten med arrangören skriftligen så att du har bevis för vad som sägs mellan er. Mejl fungerar bra.

Läs mer om konsert- och evenemangsbiljetter här


Vänligen

Viktoria
Vägledare, Konsumentverket

Fråga från en konsument

Hej,

I första inlägget nämner ni om en Tidigare dom i Patent- och Marknadsdomstolen som likande ärendet första personen fråga om. Jag skulle gärna vilja veta vilken dom det var för att kunna gå in och läsa om den själv.

Har typ samma problem, nämligen att jag köpt biljetter åt en familjemedlem som en present men jag själv ska inte gå. Man måste ju kunna få överaska sina nära och kära utan att själv bli tvingad att gå bara för jag gjorde köpet.

Lucas

Svar:

Cecilia
Vägledare,
Konsumentverket

Hej Lucas,

För att ta del av domen som vi hänvisar till ovan kan du kontakta vår registratur för att begära ut den. Du når dem på konsumentverket@konsumentverket.se. Ange diarienummer 2016/1051.

konsumentverket.se kan du för övrigt ta del av Konsumentverkets och Konsumentombudsmannens pågående mål i domstol samt aktuella domar i mål vi deltagit i. När det kommer till äldre rättsärenden kan du alltså begära ut dem från vår registratur.

Vänligen

Cecilia
Vägledare, Konsumentverket

Kommentera eller ställ en följdfråga


Hittar du inte svaret? Ställ en egen fråga!

Ställ fråga

Vi svarar på dina frågor