Frågor och svar | Kategori: Mobil, tv, bredband

Ångerrätt på tv-tjänst

Lyssna

Fråga från konsument:

Jag har beställt en tv- tjänst från Allente. I de ingår TV och bredband. I tjänsten har de levererat en TV- box och en Router. Är det varorna eller tjänsten som bestämmer när ångerrätten börjar gälla? Jag tecknade avtalet den 24/5 2022, men hämtad varorna 28/5, vilket betyder att det i så fall är den 29/5 som ångerrätten ska börja gälla. Är det tjänsten, så började väl den gälla från 24/5? Jag ville utnyttja min ångerrätt den 8/6 2022

Gunnar Svensson

Svar:

Erika
Vägledare,
Hallå konsument

Hej Gunnar

Det kan vara svårt att veta vad som gäller vid blandade avtal där det förekommer både varor och tjänster.

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) har avgjort ett ärende för att pröva hur ångerrätten gäller vid köp av telekomabonnemang med tillhörande vara. De ansåg att avtalet till övervägande del avsåg en tjänst och att köpet av varorna fick anses vara sekundärt. För avtal om tjänster har konsumenten rätt att ångra ett avtal inom 14 dagar räknat från avtalet ingicks. Utifrån det beslutet skulle det kunna vara så att din ångerrätt började löpa då när du ingick avtalet och 14 dagar med start dagen efter blir den 8/6.

Förlängd ångerrätt
Observera dock att ångerrätten kan förlängas ifall företaget inte givit korrekt och tillräcklig information om ångerrätten.

Enligt lag ska företaget ge dig följande information om ångerrätten för att de 14 dagarna ska börja räknas:

  • Om det finns ångerrätt.
  • Hur lång tid du har på dig att ångra dig.
  • Hur du går tillväga för att ångra dig.
  • Att det finns ett standardformulär du kan använda när du ångrar dig och var du hittar detta formulär.
Om företaget inte gett dig informationen i samtliga punkter kan du ångra dig även om det har gått mer än 14 dagar. Din ångerfrist, det vill säga tiden du har på dig att ångra köpet, kan alltså förlängas. Som längst kan ångerfristen förlängas med ett år.

Här kan du läsa mer om ångerrätten

Om du anser att du har ångerrätten kvar bör du klaga till företaget skriftligen och argumentera för det.

Om du och företaget inte kommer överens
De flesta kommuner erbjuder konsumentvägledning, dit du kan vända dig för information och stöd. De kan i vissa fall hjälpa till med att tolka avtal.

Sök din kommunala konsumentvägledning här

Om du och företaget inte kommer till en lösning kan du göra en anmälan till myndigheten Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att få en bedömning. Det kostar inget att få sitt ärende prövat av ARN.

Läs mer och gör en anmälan på ARN:s webbplats 

Vänligen


Erika
Vägledare, Hallå konsument

Kommentera eller ställ en följdfråga


Hittar du inte svaret? Ställ en egen fråga!

Vi svarar dig oftast inom 48 timmar

Ställ fråga

Vi svarar på dina frågor