Frågor och svar | Kategori: Mobil, tv, bredband

Ångerrätt på tv-tjänst

Fråga från konsument:

Jag har beställt en tv- tjänst från Allente. I de ingår TV och bredband. I tjänsten har de levererat en TV- box och en Router. Är det varorna eller tjänsten som bestämmer när ångerrätten börjar gälla? Jag tecknade avtalet den 24/5 2022, men hämtad varorna 28/5, vilket betyder att det i så fall är den 29/5 som ångerrätten ska börja gälla. Är det tjänsten, så började väl den gälla från 24/5? Jag ville utnyttja min ångerrätt den 8/6 2022

Gunnar

Svar:

Erika
Vägledare,
Konsumentverket

Hej Gunnar

Det kan vara svårt att veta vad som gäller vid blandade avtal där det förekommer både varor och tjänster.

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) har avgjort ett ärende för att pröva hur ångerrätten gäller vid köp av telekomabonnemang med tillhörande vara. De ansåg att avtalet till övervägande del avsåg en tjänst och att köpet av varorna fick anses vara sekundärt.

För avtal om tjänster har konsumenten rätt att ångra ett avtal inom 14 dagar räknat från avtalet ingicks. Utifrån det beslutet skulle det kunna vara så att din ångerrätt började löpa då när du ingick avtalet och 14 dagar med start dagen efter blir den 8/6.

Förlängd ångerrätt
Observera dock att ångerrätten kan förlängas ifall företaget inte givit korrekt och tillräcklig information om ångerrätten.

Enligt lag ska företaget ge dig följande information om ångerrätten för att de 14 dagarna ska börja räknas:

  • Om det finns ångerrätt.
  • Hur lång tid du har på dig att ångra dig.
  • Hur du går tillväga för att ångra dig.
  • Att det finns ett standardformulär du kan använda när du ångrar dig och var du hittar detta formulär.
Om företaget inte gett dig informationen i samtliga punkter kan du ångra dig även om det har gått mer än 14 dagar. Din ångerfrist, det vill säga tiden du har på dig att ångra köpet, kan alltså förlängas. Som längst kan ångerfristen förlängas med ett år.

Här kan du läsa mer om ångerrätten

Om du anser att du har ångerrätten kvar bör du klaga till företaget skriftligen och argumentera för det.

Om du och företaget inte kommer överens
De flesta kommuner erbjuder konsumentvägledning, dit du kan vända dig för information och stöd. De kan i vissa fall hjälpa till med att tolka avtal.

Sök din kommunala konsumentvägledning här

Om du och företaget inte kommer till en lösning kan du göra en anmälan till myndigheten Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att få en bedömning.

Läs mer och gör en anmälan på ARN:s webbplats

Vänligen


Erika
Vägledare, Konsumentverket

Fråga från en konsument

Hej,
Jag har haft Allente's dyraste och mest omfattande abonnemang under ett par år. Avtalsperioden hade gått ut så jag hade bara 30 dagars uppsägning. Beslutade mig för att nedgradera abonnemanget till det näst dyraste och tog därför kontakt via bolagets chat och blev senare uppringd av en person på kundtjänst. Denne erbjöd en deal man hade vid tillfället, vilken innebar ett visst pris 6 mån, och ett några högre pris därefter under påföljande 6 månader. Avtalsperioden var alltså 12 månader. Jag tackade ja till erbjudandet men har därefter av olika skäl ångrat mig - tyvärr dock efter de 14 dagarna. Fick ingen information om villkor för ångerrätten i samband med att det nya abonnemanget tecknades. Det är f ö ganska knöligt att hitta kontaktuppgifter till bolaget om man vill skriva, vilket jag ville. Vill ha på pränt vad som utlovas och inte.
Kontaktade kundtjänst igen för att ändå göra ett försök, och fick nej med hänsyn till att ångerrätt bara gäller 14 dagar. Jag hävdar från min sida med stöd i Distansavtalslagen §2, punkt 10, att man inte informerat om ångerrätten enligt ovan. Har fått svar tillbaka att ångerrätt inte gäller "...då du skaffar ett nytt avtal. Du kontaktade oss utanför ångerrätten så det är därför vi inte kan ångra eller avsluta abonnemanget som du önskar..."
- Har Allente rätten på sin sida här eller inte?
Mvh Ulrika

U

Svar:

Hanna
Vägledare,
Konsumentverket

Hej Ulrika,

Tack för din fråga!

Det stämmer att du inte har ångerrätt när du väljer att förnya ett befintligt avtal. Det gäller bara när du ingår ett nytt avtal med ett företag på distans, exempelvis per telefon.

Du kan därför sannolikt inte ångra ditt avtal med Allente om du inte ingår ett helt nytt avtal med dem.

Vänligen

Hanna
Vägledare, Konsumentverket

Fråga från en konsument

Hej
Har gjort ett avtal med Allente och ångerrätten har gått ut. Men tjänsten har inte fungerat sedan vi täckande det. Dom säger att dom har 2 månader på sig att åtgärda det. Stämmer det ?
Mvh Lars

Lars Andersson

Svar:

Cecilia
Vägledare,
Konsumentverket

Hej Lars,

Tack för att du kontaktar oss.

Du kan ha rätt att häva avtalet utifrån att operatören inte fått tjänsten att fungera.

Det finns ingen tidsram uppsatt för inom vilket en operatör har på sig att åtgärda fel. Felet ska avhjälpas inom skälig tid. Anser du att det tar för lång tid ska du argumentera för det. Mejla operatören dina krav.

Läs mer om att häva avtal på vår samarbetsbyrå Telekområdgivarnas webbplats

Vänligen

Cecilia
Vägledare, Konsumentverket

Kommentera eller ställ en följdfråga


Hittar du inte svaret? Ställ en egen fråga!

Ställ fråga

Vi svarar på dina frågor