Frågor och svar | Kategori: Fordon

Bilvärderingen från Bilvärdering24 kostade 2000 kronor, behöver vi betala?

Lyssna

Fråga från konsument:

Hej
Min son gjorde en bilvärdering på mot ovan mottagare. Stod först inget om kostnader men när han klickade kom det plötsligt upp med små bokstäver. Nu har han fått en räkning på 2000 kr, rena ockerkostnaden. Vad kan vi göra? Org.nummer tillhör ett företag under ett annat namn och bankgironummer går till samma Royal G Classic Cars AB
Adress
C/O Royal Blomfster
Frejgatan 13
11479 STOCKHOLM
Vad kan vi göra, kan man bestrida fakturan, den är osannolikt hög i mina ögon och helt klart ett företag som borde in på "svarta listan". Skulle vara mycket tacksam för lite vägledning. Vänliga hälsningar Björn Alm

Björn Alm

Svar:

Johanna
Johanna
Vägledare,
Hallå konsument

Hej Björn,

Om det inte tydligt framgick att bilvärderingstjänsten kostade pengar och ni ändå fick en faktura har ni möjlighet att bestrida den. Att bestrida en faktura innebär att ni skriftligen protesterar mot den och förklarar varför ni inte tänker betala. Det är viktigt att ni behåller en kopia av bestridandet.

Skickas betalningskravet vidare till ett inkassobolag behöver ni även bestrida kravet dit. Det gäller även om kravet skickas via Kronofogden. Så länge ni bestrider kravet i samtliga led riskerar ni inte att drabbas av någon betalningsanmärkning.

Läs mer om att bestrida en felaktig faktura

Ångerrätt
Ni har vanligtvis 14 dagars ångerrätt på er när ni ingår ett avtal på nätet. Det finns dock vissa undantag från ångerrätten, exempelvis om det gäller en tjänst som fullgörs i samband med beställningen. För att ni inte ska kunna ångra en sådan tjänst krävs det att ni uttryckligen samtycker till att inte kunna ångra avtalet.

Det förutsätter en aktiv åtgärd från er för att ni ska avtala bort ångerrätten. Det är inte tillräckligt att skriva i villkoren att ni inte har någon ångerrätt, utan det krävs att ni till exempel bockar i en särskild ruta där ni frånsäger er rätten att ångra tjänsten. Företaget har bevisbördan och behöver därför kunna styrka att ni har godkänt att inte ha någon ångerrätt.

Har ni inte aktivt samtyckt till att inte kunna ångra tjänsten ska företaget lämna fullständig information om ångerrätten.

Företaget ska ge er följande information:

  • Om det finns ångerrätt
  • Hur lång tid ni har på er att ångra tjänsten
  • Hur ni går tillväga för att ångra er
  • Att det finns ett standardformulär ni kan använda när ni ångrar er 
Om företaget inte gett dig informationen i samtliga punkter kan ni ångra er även om det har gått mer än 14 dagar. Ångerrätten kan då förlängas i upp till ett år, eller fram tills dess att företaget lämnar fullständig information.

Det är företaget som ska kunna bevisa att ni har fått all information om ångerrätten.

Anmäla till Konsumentverket
Anser ni att företagets marknadsföring är vilseledande eller att de har otydlig prisinformation kan ni anmäla det till Konsumentverket. En anmälan till Konsumentverket innebär inte en prövning i det enskilda ärendet, men det kan läggas till grund för framtida tillsynsarbete.

Gör en anmälan här

Det går även att söka i Konsumentverkets diarium om du vill se om andra personer har valt att anmäla företaget till oss.

Sök i diariet

Vänligen

Johanna
Vägledare, Hallå konsument

Fråga från en konsument

Hej, även min sambo har fått hem en faktura från detta företag utan att ha beställt tjänsten på 1995kr, vi bestred omedelbart men då besvarade företaget med hänvisning till sitt villkorsavtal och påstod att vi förbundit oss till tjänsten. I avtalet står att bilägaren har allt ansvar oavsett om en minderårig tryckt in registreringsnumret på bilen. Det framgår inget pris för tjänsten på hemsidan och villkorsavtalet går att godkänna med kryss utan att man läst det.
Personuppgifter m personnummer, mail, ip-adress mm stod angiven på pappersfakturan trots att min sambo ej besökt sidan, beställt tjänsten eller samtyckt till gdpr. Ångerrätten på 14 dagar har de frånsagt sig, vilket de har rätt till för tjänster, MEN när man nu undersöker sidan efter att ha fått fakturan samtycker man ej enskilt till att den ångerrätten frånsagts.
Min sambo fick panik, så när jag hjälpte honom att bestrida fakturan, svarade företaget att de ej besvarar tredje part.
De har nu skickat krav direkt efter förfallo och "hotat" med juridiska kostnader mm mm. Min sambo är givetvis mycket stressad och vi kan inte sova, men vi vill inte heller betala för då har vi ju godkänt och företaget kan bluffa fler människor. Anmält till både konsumentomburdet och allmänna reklamationsnämnden, men man känner sig totalt hjälplös.

Elisabeth

Svar:

Johanna
Johanna
Vägledare,
Hallå konsument

Hej Elisabeth,

Framgick inte priset tydligt i samband med beställningen så har företaget heller inte rätt att kräva betalt för tjänsten.

Ångerrätt
Som min kollega har informerat om tidigare i tråden så kan man bara frånsäga sig ångerrätten om man aktivt har samtyckt till att man inte kan ångra tjänsten. Det räcker alltså inte att enbart skriva i villkoren att ångerrätten inte gäller, utan det krävs att man till exempel bockar i en särskild ruta där man frånsäger sig sin rätt att ångra tjänsten.

Bestrid felaktiga fakturor
Får ni en faktura som ni anser är felaktig kan ni skriva till företaget och bestrida fakturan. Förklara varför ni inte tänker betala, alltså för att priset inte framgick tydligt och för att ni inte aktivt frånsagt er ångerrätten.

Ni kan bestrida ett krav som kommer från ett inkassobolag och Kronofogden också. Det viktiga är att ni bestrider skriftligen så ni har bevis för att ni har bestridit, då riskerar ni inte att få någon betalningsanmärkning.

Läs mer om att bestrida en felaktig faktura

Vänligen

Johanna
Vägledare, Hallå konsument

Fråga från en konsument

Hej Johanna,
Jag har skrivit mailet till dem och sagt vad du rekommenderade. Förklara varför jag inte tänker betala, alltså för att priset inte framgick tydligt och för att ni inte aktivt frånsagt er ångerrätten.
De svarar: Vi noterar ditt svar och kommer nu direkt att lämna in en stämningsansökan mot dig i domstol med betalningsföreläggande.
Hur ska jag göra? Ska jag reportera polis?

Sonya

Svar:

Johanna
Johanna
Vägledare,
Hallå konsument

Hej Sonya,

Tack för din fråga.

Inkasso och Kronofogden
Det är upp till företaget om de väljer att driva ärendet vidare. Företaget kan välja att skicka ett krav till inkassobolag och därefter till Kronofogden. Som framgår i inlägget ovan är det viktigt att då bestrida även de kraven för att undgå att få en betalningsanmärkning.

Domstol
Företaget kan välja att driva ärendet i domstol. Generellt sett är det den som påstår att det finns ett avtal som ska kunna bevisa det. Får du en stämningsansökan är det viktigt att besvara den, samt att eventuellt dyka upp till förhandling.

Det viktiga är att vara vaksam på om skulden skickas vidare eller om företaget skulle välja att skicka in en stämningsansökan till domstol. Det är upp till företaget om de vill driva ärendet vidare eller inte.

Anmäla till Polisen
Om du anser att företaget begår ett brott vänder du dig till Polisen och gör en anmälan. Om du vill göra en polisanmälan kan du ringa 114 14 eller besöka närmsta polisstation. Vissa brott går även att anmäla via deras webbplats.

Anmäla till Polisen

Tillsynsärende mot Royal G Classic Cars AB
Det inleddes ett tillsynsärende mot Royal G Classic Cars AB (vilket är företaget som står bakom sidan Bilvärdering24) i fredags. De har denna veckan på sig att inkomma med svar. Ärendet gäller prisinformation, ångerrätten men även villkor om behörig domstol.

Företaget har en chans att inkomma med ett yttrande gällande Konsumentverkets synpunkter. Hur ärendet fortskrider därefter vet vi inte i nuläget, men det kan komma att leda till att ärendet lämnas över till KO för rättsliga åtgärder.

Om du vill ha mer detaljer kring hur ett tillsynsärende kan gå till, kan du läsa mer här

Vänligen

Johanna
Vägledare, Hallå konsument

Frågan är stängd!

Frågan är stängd, därför går det inte att ställa en följdfråga eller lämna kommentarer längre.

Hittar du inte svaret? Ställ en egen fråga!

Vi svarar dig oftast inom 48 timmar

Ställ fråga

Vi svarar på dina frågor