Frågor och svar | Kategori: Fordon

Hur många bilnycklar ska jag få av firman?

Lyssna

Fråga från konsument:

Måste inte bilfirman skicka med 2st startnycklar och nyckel/nycklar till dragkroken?

Svar:

Janet
Janet
Vägledare,
Hallå konsument

Hej Stefan,

Inom branschen ses det oftast som det normala att två nycklar följer med bilen om inget annat har avtalats. På nyare bilar ingår generellt två nycklar där bägge är att anse som huvudnycklar. På äldre bilar kan det ibland endast finnas en huvudnyckel och en reservnyckel.

Om en huvudnyckel saknas ses det i regel som ett fel enligt konsumentköplagen. Vid fel kan du reklamera till firman (alltså klaga på felet) och kräva ett avhjälpande. Ett avhjälpande i detta fall innebär att du kan begära en ny nyckel.

Även en saknad reservnyckel kan ses som ett fel, men du behöver kika i köpeavtalet. Det är inte självklart att det rör sig om ett fel om det framgår av avtalet att nyckel saknas. Samma sak gäller nyckel till dragkrok. Har du fått information om att nyckeln saknas? Om du inte blivit informerad kan du klaga även på detta fel.

Läs mer om hur du reklamerar i vår artikel Fel på bilen efter köp av bilhandlare. 

Om du och företaget inte kommer överens
De flesta kommuner erbjuder konsumentvägledning, dit du kan vända dig för information och stöd.

Sök din kommunala konsumentvägledning här

Om du och företaget inte kommer till en lösning kan du göra en anmälan till myndigheten Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att få en bedömning. Det kostar inget att få sitt ärende prövat av ARN.

Läs mer och gör en anmälan på ARN:s webbplats 

Vänligen

Janet
Vägledare, Hallå konsument

Kommentera eller ställ en följdfråga


Hittar du inte svaret? Ställ en egen fråga!

Vi svarar dig oftast inom 48 timmar

Ställ fråga

Vi svarar på dina frågor