Frågor och svar | Kategori: Klaga och ångra

Ångerrätt på brandvarnare från Förebygg Norden?

Lyssna

Fråga från konsument:

Hej,

Jag har hävdat min ångerrätt beträffande ett avtal med Förebygg Norden AB om fjärrbevakning av en brandvarnare. Jag skickade ångerrättsblanketten i rekommenderat brev så jag kan bevisa att den skickats och företaget har också bekräftat att de erhållit den via mail. Nu ifrågasätter de dock att jag skickat in den i tid. Det är möjligt att den var en dag sen men det beror på att de inte skickat ut någon bekräftelse på avtalet som jag ingick med deras försäljare per telefon. Som jag har förstått det förlängs min ångerrätt till ett år om jag inte får den bekräftelsen i tid, stämmer det?

Eftersom de drar ut på tiden med ärendet undrar jag mest hur jag ska agera beträffande den faktura och påminnelse som jag fått. Måste jag betala eller kan jag avvakta tills tvisten avgörs i någon instans. Finns det mer detaljerad information om vad som händer om jag inte betalar och företaget vidhåller sin fordran? Kan jag betala till någon instans som låser pengarna tills tvisten avgörs?

Jag har sett från andra kommentarer på nätet att Förebygg Norden AB uppenbarligen är ett oseriöst företag så jag har inga större förhoppningar att de ska ge med sig frivilligt.

Hälsningar

Staffan

Svar:

Observera: Avtal som ingåtts på telefon från 1 september 2018 är endast giltiga om du skriftligen bekräftat avtalet efter samtalet med telefonförsäljaren. 

Läs mer om de nya reglerna här

Hej Staffan,

Som huvudregel har du alltid 14 dagars ångerrätt när du ingår ett avtal på distans, till exempel via internet eller över telefon. Om det är köp av en vara så börjar de 14 dagarna räknas dagen efter du tog emot varan. Vid köp av en tjänst börjar dagarna räknas dagen efter du ingått avtalet.

Säljaren ska informera om ångerrätten
En förutsättning för att den 14 dagar långa ångerfristen ska börja räknas är att säljaren innan köpet informerar dig om ångerrätten. Du ska få information om:

  • Om det finns ångerrätt
  • Hur lång ångerfristen är
  • Hur du går tillväga för att ångra dig
  • Att det finns ett standardformulär du kan använda när du ångrar dig och var du hittar detta formulär

Om säljaren inte kan visa att du fått denna information så förlängs din ångerrätt i upp till ett år.

Du ska bevisa att du meddelat företaget
Om du kan bevisa att du inom rätt tid har skickat ett meddelande till företaget att du ångrat dig, så gäller detta meddelande även om det försenas eller inte kommer fram alls.

Bestrid fakturan
Om du anser att du har meddelat företaget att du ångrat dig inom rätt tid så ska du bestrida fakturan du fått. Du kan tyvärr inte deponera pengar någonstans i en sådan här tvist. Så länge du är med och bestrider alla krav så riskerar du ingen betalningsanmärkning. Du kan läsa mer om detta i vår artikel Bestrida felaktig faktura.

Om du och företaget inte kommer överens
De flesta kommuner erbjuder konsumentvägledning, dit du kan vända dig för information och stöd.

Sök din kommunala konsumentvägledning här
 
Om du och företaget inte kommer till en lösning kan du göra en anmälan till myndigheten Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att få en bedömning. Det kostar inget att få sitt ärende prövat av ARN.

Läs mer och gör en anmälan på ARN:s webbplats

VänligenFråga från en konsument

Hej,

Vad gäller angående ångerrätt då Förebygg säljer en tjänst med en vara?


Svar:

Hej Ulrika,

När det gäller köp av en tjänst så börjar ångerfristen, alltså den tid du har på dig att ångra avtalet, att räknas från dagen efter den dag du ingår avtalet. Om det gäller köp av en vara så börjar ångerfristen dagen efter den dag du tar emot varan.

När du köper något som består av både en tjänst och en vara tittar man bland annat på vad som utgör den största delen av kostnaden; varan eller tjänsten. Om den största delen av kostnaden för avtalet avser tjänsten, så ses det sannolikt som ett köp av tjänst. Är det varan som är den största delen av kostnaden, så ses det sannolikt som ett köp av en vara.

Ibland går det att titta på avtalet för att se om det är mest troligt att avtalet ses som ett köp av vara eller tjänst. I det här fallet skulle du kunna se vad som står om hur brandvarnaren ska hanteras när avtalet sägs upp. Om du ska lämna tillbaka den till företaget kan det vara svårare att hävda att avtalet ska ses som köp av vara.

Vänligen,Fråga från en konsument

Hej!

Jag har också en fråga som gäller Förebygg Norden (brand). Ni skriver att ångerrättens 14 dagar börjar gälla dagen efter att avtalet ingåtts, men enligt företaget Förebygg gäller den från den dagen då avtalet ingicks muntligt. Jag ringde och försökte ångra dag 15 enligt förebygg och dag 14 enligt er information. Vad gäller?
Enligt förebygg är jag låst i 12 månader då jag ringde en dag försent.

Lina Andersson

Svar:

Christer
Christer

Observera: Avtal som ingåtts på telefon från 1 september 2018 är endast giltiga om du skriftligen bekräftat avtalet efter samtalet med telefonförsäljaren. 

Läs mer om de nya reglerna här

Hej Lina,

Tiden för att ångra ett avtal regleras i andra kapitlet 12§ Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Där står:

Vid avtal om överlåtelse eller upplåtelse av en vara börjar ångerfristen löpa den dag då konsumenten får varan i sin besittning. Vid avtal om en tjänst börjar ångerfristen löpa den dag då avtalet ingås. 

Lagtexten kan ge intryck av att ångerfristen ska räknas från och med den dag då du ingick avtalet. Men så är det inte, utan den ska beräknas från fristens utgångspunkt. Detta framgår av skäl 41 i direktiv 2011/83/EU om konsumenträttigheter, där det står att ångerfristen ska räknas från det ögonblick då avtalet ingås, och då bör den dag då avtalet ingicks inte räknas in i ångerfristen.

Så de 14 dagarna började alltså räknas dagen efter du ingick det muntliga avtalet.

Vänligen

Christer

Kommentera eller ställ en följdfråga


Hittar du inte svaret? Ställ en egen fråga!

Vi svarar dig oftast inom 48 timmar

Ställ fråga

Vi svarar på dina frågor