Frågor och svar | Kategori: Andra områden

Kan företaget neka mig att handla hos dem?

Lyssna

Fråga från konsument:

Kan jag anmäla ett företag om de säger att jag inte får handla hos dem?  Jag brukar vara inne i samma butik flera gånger i veckan och har inte gjort något förutom att jag har lämnat tillbaka grejer några gånger. Butiken säger att de inte kommer sälja till mig i fortsättningen för att jag bara lämnar tillbaka de saker jag köper. Vem har rätt?

Svar:

Erika
Erika
Vägledare,
Hallå konsument

Hej B-O,

Ett företag får själva välja vem de vill sälja till. Butiken kan alltså neka dig att köpa varor där. Men de får inte neka någon att handla på på grund av till exempel etnisk tillhörighet, religion eller kön. Då handlar det om diskriminering och det är inte tillåtet.

Läs mer om diskriminering och gör en anmälan på Diskrimineringsombudsmannens webbplats. 

Vänligen

Erika
Vägledare, Hallå konsument

Fråga från en konsument

Det är skrämmande om ett företag kan utestänga en skötsam kund på oklara grunder.Så länge som kunden gör rätt för sig och håller inom lagen så måste väl kunden ha rätt att handla ?


Svar:

Hej Kjell-Åke,

Nej, det är ingen rättighet att få handla av ett företag. Företagen får själva välja vilka kunder de vill ingå avtal med så länge de inte nekar någon på en diskriminerande grund som min kollega skrev.

VänligenFråga från en konsument

Hur ska kunden veta på vilka grunder det sker ? Det sägs ju i de flesta fall inte i sammanhanget,bara - Du får inte köpa detta av oss.Kunden.får stå där som ett fån och isåfall begära en förklaring ?


Svar:

Hej Kjell-Åke,

Jag kan inte ge något ytterligare svar än det som mina kollegor tidigare svarat. Det beror på att detta inte finns reglerat i konsumentlagstiftningen som är den lagstiftning som vi arbetar med. Ett företag får alltså själva välja vem de vill sälja till.

Om du blir nekad att handla hos ett företag kan du fråga vad som är anledningen till detta. Ett företag får alltså inte neka någon att handla på på grund av till exempel etnisk tillhörighet, religion eller kön. Då handlar det om diskriminering och det är inte tillåtet.

Läs mer om diskriminering och gör en anmälan på Diskrimineringsombudsmannens webbplats.

VänligenFråga från en konsument

Hei, jeg bestilte en vare på nett og betalte for varen. Butikken kansellere kjøpet og sier at varen var fel priset. Har jeg ikke rett til å får varen til prisen som var på nett?

Vidar Hansen

Svar:

Erika
Erika
Vägledare,
Hallå konsument

Hej Vidar,

Om det finns ett avtal är både du och företaget bundna av det, och du kan kräva att företaget levererar dina varor till angivet pris. Om du inte kan visa att ni har ingått ett avtal är företaget inte skyldiga att leverera.

Företaget ska skicka ut en bekräftelse när de har tagit emot din beställning. Men att du får en bekräftelse behöver inte betyda att du har ett avtal med företaget, det viktiga är vad som står i bekräftelsen. Om det står att ditt köp är bekräftat har du sannolikt ingått ett avtal med företaget, om inte avtalsvillkoren säger något annat.

Om det däremot exempelvis står att din beställning är mottagen men ännu inte hanterad är det inte säkert att det ses som ett avtal. Vissa företag bekräftar ditt köp genom att skicka ytterligare ett meddelande när de har hanterat din beställning. Detta ska i sådana fall framgå av bekräftelsen eller företagets villkor.

Ett annat skäl att makulera din order skulle kunna vara att det varit uppenbart felaktigt och att du handlat i så kallad "ond tro". Om priset var så mycket fel att du måste förstått det kan det ses som att du var i "ond tro". Då kan företaget ha rätt att makulera din order. Företaget ska kunna visa att du bör varit i ond tro

Om du tycker att det finns ett avtal och kan visa det, trots att företaget inte håller med om det, kan du göra en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att få en bedömning. Det kostar inget att få sitt ärende prövat av ARN.

Läs mer och gör en anmälan här: www.arn.se

Vänligen

Erika
Vägledare, Hallå konsument

Fråga från en konsument

Hej, Jag har nyligen reklamerat en tjänst till ett företag. Företaget har efter många om och men godkänt min reklamation säger nu att de förbehåller sig att inte sälja mig en viss tjänst fortsättningsvis. Det är inte diskrimination, men det känns inte skäligt att bli nekad fortsatt nyttjande av deras tjänster som "straff" för min reklamation. Är detta skäligt?

Nora

Svar:

Emma J
Emma J
Vägledare,
Hallå konsument

Hej Nora!

Tack för din fråga!

Precis som mina kollegor har skrivit ovan så får företag välja själva om de vill sälja eller ingå avtal med en kund, så länge företaget inte gör det på grund av någon av diskrimineringsgrunderna.

Vänligen

Emma J
Vägledare, Hallå konsument

Kommentera eller ställ en följdfråga


Hittar du inte svaret? Ställ en egen fråga!

Vi svarar dig oftast inom 48 timmar

Ställ fråga

Vi svarar på dina frågor