Disputes with a landlord

Tvist med hyresvärden - Engelska

There are all kinds of ways to get help if you run into problems with your landlord. In many circumstances, you can get help free of charge.

Translated page: This text has been translated from Swedish. The text and appearance of the page may look different from the original page.

Dispute over payment of the rent or other monetary amounts 

If you and your landlord have a dispute about a payment claim or monetary reimbursement, you can turn to the National Board for Consumer Disputes (ARN) for a review and assessment of the case.

Further information is available on ARN’s website 

Dispute about the rent or the condition of the apartment 

If you and your landlord have a dispute about, for example, the rent or problems with the apartment, you can seek assistance from a regional Rent and Tenancies Tribunal.

The regional Rent and Tenancies Tribunal Boards are public entities which mediate in disputes between tenants and landlords. 

Further information is available on the regional Rent and Tenancies Tribunals website (In Swedish)

Disputes about indoor environmental problems 

If, for example, you feel that your apartment is too chilly and you are not getting any help from your landlord, you can contact your municipal Environment and Health Protection Office. This is a supervisory authority that oversees the indoor environment in residential dwellings. 

Other disputes 

If you have a dispute with your landlord, you can take the matter to court. For example, the court can hear disputes about the contents of the lease or rental agreement and disputes about payments and other monetary claims. 

Further information about settling a dispute in court

Tvist med hyresvärden 

Det finns olika vägar att gå för att få hjälp om du har en tvist med din hyresvärd. I många fall kan du få kostnadsfri hjälp. 

Tvist om betalning eller ekonomisk ersättning 

Om du och hyresvärden har en tvist om ett betalningskrav eller om en ekonomisk ersättning kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att få en prövning av ärendet.

Läs mer på ARN:s webbplats. 

Tvist om hyran eller lägenhetens skick 

Om du och hyresvärden har en tvist om exempelvis hyran eller fel/brister i lägenheten kan du få hjälp av Hyresnämnden. 

Hyresnämnden är en myndighet och medlar i tvister mellan dig som hyresgäst och hyresvärden. 

Läs mer på Hyresnämndens webbplats 

Tvist om problem med inomhusmiljön 

Om du exempelvis upplever att det är alldeles för kallt i din lägenhet och du inte får någon hjälp från hyresvärden kan du ta kontakt med kommunens miljö- och hälsoskyddskontor. Det är en tillsynsansvarig myndighet som tillsynar inomhusmiljön i bostäder. 

Övriga tvister 

Om du har en tvist med hyresvärden kan du få ärendet prövat i domstol. Domstolen kan exempelvis pröva tvister som rör själva innehållet i hyresavtalet och tvister om betalningar och ekonomiska krav. 

Läs mer om tvistlösning i domstol 

Fäll ihop

Source: Konsumentverket

Proofread: 16 February 2023