Getting your money back if you made a credit purchase

Invändningsrätt vid kreditköp - Engelska

If you have made a credit purchase, you might have the right to a refund or compensation from your credit provider. Your right to get your money back from the credit provider is covered by the Consumer Credit Act.

Cooperation:This website is co-funded by the European Union.

Translated page: This text has been translated from Swedish. The text and appearance of the page may look different from the original page.

Examples of when you can put your claim to the credit provider: 

  • When you didn’t receive what you ordered.  

  • When you have used your right of withdrawal but haven’t received a refund.  

  • When a product or service is faulty, and the company doesn’t reply to your complaint.  

  • When you have bought a ticket from an airline that has gone out of business.  

More information 

When do I have the right to get my money back from the credit provider? 

For you to have a right to demand money back from a credit-provider, the company that you made your purchase from must have done something wrong or different from what was agreed upon. 

What is a credit purchase? 

When you choose a payment option where you don’t pay right away, it is considered a credit purchase.  

 The purchase can be financed by a credit that the seller offered. For example, if you pay using a credit card.  

 The credit can also be financed by a third party. For example, a bank or a finance company that has a contract with the seller and the purchase is agreed upon in a credit agreement. For example, a car loan that the car firm facilitates with a credit provider that they are collaborating with. Or when you choose to pay by invoice from an invoice company.  

What are your rights?

When you have made a credit purchase the credit provider has the same responsibilities as the company that you made your purchase from. You can demand a refund or compensation for a faulty product or service. You also have the right to withhold the payment. But you can’t demand that the credit provider sends an order, provides a service, or fixes a faulty product or service. You also cannot demand more money than what you paid with credit.  

What is the time-limit for making a complaint to a credit provider? 

There is no regulated time limit in the Consumer Credit Act. You should, however, contact the credit provider as soon as possible.  

Do you need guidance?

If you need guidance on how to get your money back when you have made a credit purchase, you can contact The Swedish Consumers' Banking and Finance Bureau. The guidance is free of charge.  

Visit the website konsumenternas.se

Har du gjort ett köp på kredit kan du ha rätt att få återbetalning eller ersättning från din kreditgivare. Det kallas att använda invändningsrätten. Att du har rätt att göra invändningar mot kreditgivaren står i konsumentkreditlagen.

Exempel på när du kan använda invändningsrätten:

  • När du inte fått det du beställt. 

  • När du nyttjat din ångerrätt men inte får återbetalning.

  • När varan eller tjänsten du köpt är felaktig och företaget inte svarar på din reklamation.

  • När flygbolaget du köpt resa av gått i konkurs.

Mer om invändningsrätten

När kan jag använda invändningsrätten?

För att du ska kunna ställa krav på kreditgivaren måste företaget du köpt av gjort fel eller inte följt ert avtal. Det ska också röra sig om ett kreditköp. Krediten ska ha en tydlig koppling till köpet.

Vad är ett kreditköp?

Så fort du väljer ett betalningsalternativ som innebär att din betalning skjuts upp räknas det som att du handlar på kredit och för lånade pengar.

Köpet kan finansieras av en kredit säljaren själv lämnat. Till exempel om du betalar med ett kreditkort.

Köpet kan också finansieras av en andra part. Det kan till exempel vara en bank eller ett finansbolag som har avtal med säljaren och köpet anges i ett kreditavtal. Till exempel ett billån som bilfirman förmedlar från en kreditgivare de samarbetar med. Eller när du betalar med faktura via ett faktureringsbolag.

Vad kan du kräva?

När du handlat på kredit har kreditgivaren samma ansvar mot dig som företaget du handlat av har.

Du kan kräva återbetalning eller ersättning motsvarande felet. Du har även rätt att hålla inne betalning. Men du kan inte kräva att kreditgivaren skickar det du beställt, utför en tjänst eller lagar varan.

Du kan aldrig kräva mer pengar än vad krediten motsvarar. Kräver du mer får du vända dig till säljaren för att få ut det överskjutande beloppet.

Inom vilken tid kan du använda invändningsrätten?

Det finns ingen lagstadgad tidsgräns för när du måste rikta ditt krav till kreditgivaren. Men du bör kontakta kreditgivaren så snart som möjligt.

Hur använder du invändningsrätten?

Kontakta din kreditgivare och meddela att du vill använda invändningsrätten. Förklara vad som hänt och vilka krav du har.

Vill du ha vägledning?

Du kan få vägledning i frågor som rör invändningsrätt av Konsumenternas bank- och finansbyrå. Vägledningen är kostnadsfri.

Besök webbplatsen konsumenternas.se

Fäll ihop

Source: KonsumentverketKonsument Europa

Proofread: 22 January 2024

This website is co-financed by the European Union. ECC Sweden is part of the Swedish Consumer Agency and is co-financed by the EU.