Utsatt för bank- eller kortbedrägeri

Nyhet: Publicerad 6 september 2022

Lyssna

Har du någon gång fått samtal från din bank där de bett dig uppge dina bankuppgifter? Då har du med stor sannolikhet utsatts för en bedragare som har för avsikt att ta dina pengar.

Det förekommer skickliga bedragare som kan lura dig att lämna ut dina bankuppgifter, vilket leder till att bedragaren kan utföra transaktioner från ditt bankkonto. När någon har tagit ut pengar med ditt kort, betalat med ditt kort eller gjort överföringar från ditt konto utan din tillåtelse har du råkat ut för en så kallad obehörig transaktion.

Om du upptäcker det ska du omgående kontakta banken och reklamera transaktionen. Vi har tagit fram mallar för hur du reklamerar.

Till mallarna

Skydda dig mot bank- och kortbedrägerier

Du kan skydda dig mot bedragare genom att aldrig lämna ut dina kort- eller bankuppgifter till någon. Läs noga igenom innan du legitimerar dig eller godkänner något med din e-legitimation. Tänk på att vara försiktig när du gör vanliga fysiska köp med ditt kort eller när du handlar med kortet på internet.

Läs mer om vad du ska tänka på för att skydda dig mot bank- och kortbedrägerier

Har du råkat ut för ett bank- och kortbedrägeri?

Det första du ska göra om du har drabbats av ett bank- och kortbedrägeri är att reklamera uttagen till din bank.

Läs mer om vad du kan göra om du råkat ut för ett bank- och kortbedrägeri

Om du tidigare har blivit nekad ersättning för ett bank- och kortbedrägeri kan du höra av dig till banken på nytt och hänvisa till det nya avgörandet från Högsta domstolen.

Du kan även ansöka om KO-biträde, vilket innebär att Konsumentombudsmannen kan hjälpa dig i tvisten med banken genom att agera ditt ombud vid domstol.

Läs mer och ansök om KO-biträde på Konsumentverkets webbplats