Tre av fem barngrindar fälls i kontroll – tips till dig som förälder

Marknadskontroll: Publicerad 11 september 2023

Som småbarnsförälder är det viktigt att hålla kolla på att barngrinden hemma är säker. I ett stickprov av fem vanliga grindar har Konsumentverket hittat allvarliga brister hos tre av dem.

Foto: JOHNER

Det är viktigt att se över barngrinden som du använder hemma. Konsumentverket har gjort ett stickprov på fem barngrindar där tre av modellerna visade sig ha allvarliga brister. Bland annat var två utformade på ett sätt så att barn kan ta sig igenom eller fastna när grinden är i stängt läge. En visade sig ha lösa smådelar som barn kan stoppa i munnen. Ett par av grindarna som får underkänt har också utstickande hörn där barn kan fastna med kläderna. – Det är inte bra om barnet kan fastna med sina kläder. I värsta fall kan barnet fastna på så sätt det stryps och inte kan påkalla hjälp från en vuxen, säger Konsumentverkets utredare Anna Damm. Grindarna med allvarliga briser har nu återkallats. Det gäller grindarna Segr Fällgrind 100cm i trä, Bozz Soft Flexi och Reer Schraubgitter (återkallelsen är avslutad).

Mer om återkallelser på Konsumentverkets webbplats

En tydlig manual är a och o

Något som Konsumentverkets utredare också kunde slå fast var att samtliga grindar som kontrollerades hade bristfällig information i till exempel manualen. – Manualen är a och o för rätt montering. Den ska vara lättförståelig, tydlig och det är dessutom ett krav att den ska vara på svenska. På själva grinden ska det också finnas information om tillverkare, modell och modellnummer. Så även om man köper en begagnad grind så ska man kunna få tag på en manual, säger Anna Damm.

Så vet du att grinden är säker

För föräldrar som ska köpa en barngrind eller funderar på om barngrinden hemma är säker nog, så finns det tre saker att hålla koll på:

  • Kolla så det inte finns ställen på grinden där barnet kan få fotfäste och klättra. Ett barn behöver inte mycket yta för att få fotfäste.

  • Det ska inte finna några utstickande delar där barn kan fastna med sina kläder.

  • Barn ska inte kunna komma under, över eller igenom grinden på något sätt när den är stängd. Små barn ska inte heller kunna öppna grinden på egen hand.

Om ditt barn råkar ut för en olycka med en barngrind, där själva konstruktionen av grinden misstänks vara orsaken till olyckan, är det bra om du anmäler till Konsumentverket.

Mer om barngrindar och säkerhet