Barngrindar – så använder du en barngrind på ett säkert sätt

Många använder barngrindar för att skydda barn från att nå farliga platser i hemmet, till exempel en trappa. Därför är det viktigt att produkten är säker.

Tänk på det här innan du köper barngrind

  • Tänk igenom hur du ska montera fast grinden i ditt hem.

  • Det ska inte finnas ställen på grinden där barnet kan få fotfäste och klättra. Ett barn behöver inte mycket yta för att få fotfäste.  

  • Det ska inte finnas ställen på grinden där barnet kan fastna med sina kläder.

  • Barn ska inte kunna komma under, över eller igenom grinden på något sätt när den är stängd.

  • Små barn ska inte kunna öppna grinden på egen hand. 

  • Det ska finnas en bruksanvisning på svenska och en permanent märkning på grinden, så det går att identifiera modellen.  

Mer om barngrindar och säkerhet

Det är viktigt att du monterar barngrinden enligt anvisningarna. En felaktig montering kan leda till att grinden inte fungerar som den ska eller att ditt barn kan komma över eller under grinden och skada sig. En för stor öppning kan leda till att barnet fastnar med bröstkorgen eller huvudet och riskerar att kvävas.

Var extra noga med grindar som är kapningsbara. Där kan även små avvikelser vid kapning påverka låsmekanismens funktion.

Montering högst upp på en trappa

Undvik att montera en barngrind som öppnas utåt mot trappan högst upp på en trappa. Det kan öka risken att ramla ner för trappan om det är något fel på grindens låsmekanism.

Kontrollera grinden regelbundet

Barn utvecklar hela tiden nya färdigheter. Försäkrar dig regelbundet om att barnet inte kan öppna grinden själv eller på annat sätt forcera grinden. Kontrollera även regelbundet att grinden fortfarande sitter fast.

Det finns vissa saker du ska se upp med när det gäller barngrindar:

Barn ska inte kunna öppna grinden

Små barn ska inte kunna öppna grinden på egen hand.

Inga ställen där barnet kan få fotfäste och klättra

Använd inte barngrinden om det kan finnas ställen på grinden där barnet kan få fotfäste och klättra på grinden. Det kan räcka med små ytor för att ett barn ska få fotfäste. Det kan även bildas fotfäste när till exempel en mjuk barngrind kan böjas och buktas in.

Docka sticker in fot i mellanrum mellan vägg och barngrind

Inga delar där barn kan fastna

Ställen där barnet kan fastna med kläder eller halsband kallas för utstickande delar utan att de nödvändigtvis sticker ut. Det finns risk att barnet fastnar och stryps.

Barn ska inte kunna komma under, över eller igenom

Kolla så barnet inte kan komma under, över eller igenom grinden när den är stängd. Huvudet är den största kroppsdelen hos barn. Kan barnets kropp passera i en öppning men inte huvudet kan barnet fastna och kvävas. Öppningarna kan finnas i grinden eller mellan grinden och golvet eller väggen.

När grindar testas på laboratorier används en sond som är 65 mm x 105 mm stor och som motsvarar höften på en bebis. Den ska inte kunna tryckas igenom en öppning.

Docka sticker in fötter under en barngrind

En hand lyfter upp barngrinden underifrån så det bildas ett stort mellanrum

Det finns en europeisk standard för barngrindar. Den anger att du ska få relevant information om grinden redan när du köper den i butiken eller webbshopen. Grinden ska vara märkt med identifikationsuppgifter och kontaktuppgifter till tillverkaren. Då kan du få tag på reservdelar eller manualer även om du köpt grinden begagnad.

Hösten 2022 genomförde Konsumentverket en stickprovskontroll på barngrindar. Den visade att tre av fem kontrollerade barngrindar uppvisade allvarliga brister i konstruktionen. Alla fem grindar hade bristande information i form av till exempel bruksanvisningar.

Hela rapporten om barngrindar på Konsumentverkets webbplats

Har du upptäckt en säkerhetsrisk med en vara eller har det inträffat en händelse, skada eller olycka? Då kan du informera oss på Konsumentverket genom att göra en anmälan.

För att vi ska kunna utreda din anmälan är det viktigt att du fyller i uppgifter som gör att vi kan säkerställa:

  • vilken vara det handlar om
  • vilket företag som har tillverkat, sålt, hyrt eller lånat ut varan.

Bifoga gärna bilder eller filmer som beskriver varan och skadan eller risken. Det är extra viktigt om du väljer att vara anonym när du anmäler, för då kan vi inte återkomma till dig och ställa följdfrågor om det behövs.

Gör en anmälan på Konsumentverkets webbplats

Källa: Konsumentverket

Granskad: 6 september 2023