Många har problem med kundtjänst – det ska du tänka på

Nyhet: Publicerad 22 juni 2023

Konsumenter upplever stora problem när de är i kontakt med företagens kundtjänst. Därför har myndigheten tagit fram en tipslista för konsumenter som behöver stöd i sina ärenden med företagen.

Foto: Konsumentverket

En fjärdedel av de anmälningar som kom in till Konsumentverket 2022 kopplade till 45 stora bolag, var kundtjänstrelaterade. Det visar en kartläggning som Konsumentverket nyligen genomfört. Många känner frustration över långa svarstider, får inte hjälp i sina ärenden och tvingas till ett visst kontaktsätt med företaget.

Tips till dig som konsument

För att hjälpa dig som konsument i ditt ärende med företagen, har Konsumentverket tagit fram en tipslista med bra saker att tänka på:

  • Företag ska informera om sin e-postadress och sitt telefonnummer på sin hemsida. Uppgifterna ska vara enkla att hitta, till exempel under en rubrik benämnd ”Kontakta oss” eller liknande. Om uppgifterna inte lämnas eller är svåra att hitta kan du göra en anmälan till KOV. Detsamma gäller om de kontaktuppgifter som lämnats inte fungerar.

  • Kontakta alltid företaget via de kontaktuppgifter som företaget själva uppgett. Företag ska informera om hur konsumenter ska göra för att reklamera en vara eller en tjänst samt hur konsumenter ska göra för att utöva ångerrätten.

  • Generellt gäller att kontakten med ett företag ska vara effektiv när den sker genom e-post eller telefon. Inom vissa branscher finns det tidsgränser för när man ska få svar på ett klagomål, till exempel ska man som utgångspunkt få svar inom 30 dagar om man lämnat in ett klagomål gällande en försenad eller inställd buss- eller tågresa.

  • Om företaget inte svarar dig i ett ärende där det föreligger en tvist kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden för att få tvisten prövad.

  • Spara bevis på din kommunikation med företaget. Genom att kommunicera via e-post kan du enkelt spara all kommunikation mellan dig och företaget. Kontaktar du företaget via ett kontaktformulär på företagets webbplats bör du försäkra dig om att du får en kopia på det du skickat som även visar när meddelandet skickades. Om det inte är säkert bör du ta skärmdumpar på ditt meddelande innan du skickar och då se till att datum och tid framgår. Detsamma gäller om du kontaktar ett företag via en chatt. Det är du som har bevisbördan för att du till exempel reklamerat eller ångrat köpet i tid.

  • Vid utnyttjande av ångerrätten behöver du inte få en bekräftelse från företaget för att ångerrätten ska gälla. Ditt meddelande om att du ångrar köpet får effekt när det kommit till företaget. Se till att du skickar meddelandet i tid, du har rätt att ångra dig inom 14 dagar från dagen efter att du tog emot varan eller från den dag avtalet ingås om det gäller en tjänst.

  • Om företaget är skyldig dig pengar och inte betalar kan du ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden. Se till att du först ställt krav om betalning, helst skriftligen, till den som är skyldig dig pengar.

Har du hamnat i en tvist med företaget?

Behöver du ta ditt ärende vidare till Allmänna reklamationsnämnden? Här hittar du kontaktinformation till ARN:

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)

Vill du veta mer om Konsumentverkets senaste kartläggning över anmälningar mot företagens kundtjänst? Klicka på länken här för att läsa vårt pressmeddelande:

Brister i kundtjänst ett stort problem för konsumenter (Konsumentverkets hemsida)