ARN visar vägen – banker rekommenderas återbetala lurade kunder

Nyhet: Publicerad 14 november 2022

Lyssna

Allmänna reklamationsnämnden, ARN, har nyligen gett nya rekommendationer för banker vars kunder har blivit lurade av bedragare. I 8 ärenden av 9 anser ARN att banken ska återbetala merparten av de besparingar som bedrägerioffer har förlorat.

Bakgrunden till ARN:s nya rekommendationer är den dom som Högsta domstolen, HD, meddelade tidigare i somras. Det målet handlade om en konsument som 2018 blev lurad att lämna ut sina bankuppgifter via telefon och förlorade en stor summa pengar. HD:s bedömning var att konsumenten hade agerat grovt oaktsamt, men inte särskilt klandervärt. Konsumenten behövde därför inte svara för mer än 12 000 kronor av de transaktioner som genomförts. En vägledande dom som nu har fått till följd att ARN har ändrat sin praxis. I tidigare, liknande ARN-ärenden har konsumentens agerande, nästan undantagslöst, bedömts som särskilt klandervärt och konsumenten har själv fått bära hela förlusten.

Bank- och kortbedrägerier

När någon har tagit ut pengar med ditt kort, betalat med ditt kort eller gjort överföringar från ditt konto utan din tillåtelse talar man om en så kallad obehörig transaktion. Om du upptäcker en obehörig transaktion ska du omgående kontakta banken och reklamera transaktionen.

Här finns tips och mallar som du kan använda när du kontaktar din bank för att reklamera.