Allvarliga säkerhetsbrister vid kontroll av hoppborgar

Nyhet: Publicerad 28 juni 2023

När Konsumentverket under våren genomförde stickprovskontroller på evenemang med hoppborgar hade alla någon form av säkerhetsbrist. I några fall var bristerna mycket allvarliga.

Under sommaren är det många evenemang i landet som erbjuder hoppborgar, men det är en lång ifrån riskfri aktivitet. Hoppborgar är den produkttyp där Konsumentverket fått in flest anmälningar om allvarliga olyckor de senaste tio åren. Vid fjolårets marknadskontroll hittades brister och årets uppföljande kontroll var inget undantag.

– Vi ser tyvärr fortfarande risker för barnen som hoppar i borgarna på en del ställen. Det handlar både om bristande tillsyn över leken av ansvarig personal, borgar som inte sitter fast ordentligt eller där stötdämpande underlag saknas, säger Anna Strandberg, utredare inom produktsäkerhet på Konsumentverket.

Att tänka på innan lek i hoppborgar:

  • Att den ska vara är övervakad av personal.

  • Borgen måste vara förankrad i marken så att den inte kan blåsa iväg.

  • Kontrollera att det är fritt utrymme och stötdämpande underlag runt borgen som minskar skaderisken vid fall.

  • Använd inte hoppborgen om det blåser frisk vind.

Läs mer om stickprovskontrollen

Läs mer om att hoppa säkert i hoppborgar