Tilläggsavgift om du saknar giltig tågbiljett

Lyssna

Om du reser med tåg och inte har en giltig biljett kan tågbolaget kräva att du ska betala en tilläggsavgift, eller be dig stiga av tåget.

Tänk på det här

  • När du reser med tåg är det ditt ansvar att kunna visa upp en giltig biljett för hela resan.

  • Om du inte har en giltig biljett kan tågbolaget kräva att du betalar en tilläggsavgift.

Det här gäller för dig som resenär

Det är ditt ansvar som resenär att kunna uppvisa en giltig biljett under hela tågresan. Om du inte kan visa upp en giltig biljett under hela resan kan tågbolaget kräva att du betalar en tilläggsavgift eller be dig stiga av tåget. 

Även när du reser med en biljett som du har i telefonen är du skyldig att kunna visa upp en giltig biljett under hela resan. Om din telefon av någon anledning inte fungerar, kan du behöva betala en tilläggsavgift.

Storleken på tilläggsavgiften kan variera, men det ska framgå av tågbolagets resevillkor hur stor den är.

Om du tycker att du har fått en felaktig tilläggsavgift kan du vända dig till tågbolagets kundtjänst för att få veta hur du kan överklaga. Huvudregeln är att du är skyldig att betala tilläggsavgiften om du inte kan visa upp en giltig biljett.

Källa: Konsumentverket

Granskad: 11 maj 2020