Tilläggsavgift om du saknar giltig tågbiljett

Lyssna

Om du reser med tåg och inte har en giltig biljett kan tågbolaget kräva att du ska betala en tilläggsavgift, eller be dig stiga av tåget.

Tänk på det här

  • När du reser med tåg är det ditt ansvar att kunna visa upp en giltig biljett för hela resan.

  • Om du inte har en giltig biljett kan tågbolaget kräva att du betalar en tilläggsavgift.

Det här gäller för dig som resenär

Det är ditt ansvar som resenär att kunna uppvisa en giltig biljett under hela tågresan. Om du inte kan visa upp en giltig biljett under hela resan kan tågbolaget kräva att du betalar en tilläggsavgift eller be dig stiga av tåget. 

Även när du reser med en biljett som du har i telefonen är du skyldig att kunna visa upp en giltig biljett under hela resan. Om din telefon av någon anledning inte fungerar, kan du behöva betala en tilläggsavgift.

Storleken på tilläggsavgiften kan variera, men det ska framgå av tågbolagets resevillkor hur stor den är.

Om du tycker att du har fått en felaktig tilläggsavgift kan du vända dig till tågbolagets kundtjänst för att få veta hur du kan överklaga. Huvudregeln är att du är skyldig att betala tilläggsavgiften om du inte kan visa upp en giltig biljett.

Kommer du och företaget inte överens kan du göra en anmälan till myndigheten Allmänna reklamationsnämnden (ARN). ARN bedömer ditt ärende och lämnar en rekommendation om hur tvisten ska lösas. De flesta företag följer ARN:s rekommendationer. Det kostar inget att få ditt ärende prövat av ARN. En normal handläggningstid är cirka sex månader.

Krav för att ARN ska kunna pröva ditt ärende

  • Du anmäler inom ett år från det att du klagade till företaget första gången.
  • Summan som du och företaget är oense om är över ARN:s värdegräns (olika värdegränser gäller för olika områden).
  • Företaget har sagt helt eller delvis nej till dina krav, eller inte svarat dig.

Har du inte fått svar från företaget behöver det ha gått 30 dagar innan du kan anmäla till ARN. Om du anmäler tidigare kommer din anmälan att avslås.

När du gör din anmälan till ARN beskriver du situationen och vad du kräver av företaget. Du kan skicka in underlag som mejl, bilder, avtal och andra bevis.

Gör en anmälan på ARN:s webbplats

Behöver du hjälp med din anmälan?

Ibland kan kommunens konsumentvägledare hjälpa dig att göra en anmälan till ARN.

Skriv in din gatuadress eller stadsdel för att hitta kommunal konsumentvägledning som kan hjälpa dig med ARN-anmälningar.

Din tvist med företaget kan även prövas i domstol, men det är inte kostnadsfritt. Du behöver betala en ansökningsavgift och kan dessutom behöva betala rättegångskostnader.

Källa: Konsumentverket

Granskad: 15 februari 2022