Tilläggsavgift om du saknar giltig tågbiljett

Reser du med tåg och inte har en giltig biljett kan tågbolaget kräva att du ska betala en tilläggsavgift, eller be dig stiga av tåget.

Tänk på det här

  • När du reser med tåg är det ditt ansvar att kunna visa upp en giltig biljett för hela resan.

  • Har du inte en giltig biljett kan tågbolaget kräva att du betalar en tilläggsavgift.

Det här gäller för dig som resenär

Du måste kunna visa upp en giltig biljett under hela tågresan. Annars kan tågbolaget kräva att du betalar en tilläggsavgift eller be dig stiga av tåget. 

Det gäller även när du reser med en biljett du har i telefonen. Fungerar inte din telefon av någon anledning kan du behöva betala en tilläggsavgift.

Storleken på tilläggsavgiften kan variera. Det ska framgå av tågbolagets resevillkor hur stor den är.

Har du fått en felaktig tilläggsavgift kan du vända dig till tågbolagets kundtjänst för att få veta hur du kan överklaga. Huvudregeln är att du är skyldig att betala tilläggsavgiften om du inte kan visa upp en giltig biljett.

Källa: Konsumentverket

Granskad: 15 februari 2022