Strömavbrott

När du drabbas av strömavbrott kan du ha rätt till ersättning. Här kan du läsa om dina rättigheter och vad du kan göra för att vara bättre förberedd inför ett eventuellt strömavbrott.

Bra att känna till kring strömavbrott

 • Behöver du hjälp med avbrottsersättning eller andra ersättningskrav till följd av avbrottet kan du vända dig till Konsumenternas energimarknadsbyrå.

 • Oplanerade och planerade strömavbrott inträffar ibland. Genom att tänka igenom vilka konsekvenser ett avbrott får för dig blir det enklare att göra förebyggande åtgärder.

 • Försök förbereda dig så att du klarar ett strömavbrott på minst 24 timmar.

Rättigheter och tips

Har du ett elavbrott som varar i minst 12 timmar? Då har du rätt till avbrottsersättning från ditt elnätsföretag.

Men det finns undantag i ellagen, till exempel vid planerad frånkoppling.

För avbrott som varar i minst 12 timmar och som längst 24 timmar

Ersättningen är 12,5 procent av den beräknade årliga elnätskostnaden, men minst 2 procent av prisbasbeloppet. Det motsvarar 1 200 kronor för år 2024.

För längre strömavbrott

Ersättningen ökar sedan med 25 procent av din beräknade årliga elnätskostnad, men minst med 2 procent av prisbasbeloppet, för varje påbörjad 24-timmarsperiod avbrottet pågått.

Ersättningen kan som mest bli 300 procent av din beräknade årliga elnätskostnad.

I undantagsfall kan du bli utan avbrottsersättning

De allra flesta elavbrott ligger inom elnätsföretagets ansvar, men det finns undantag. Berodde elavbrottet på en händelse av exceptionell karaktär, då elnätsföretaget kan visa att avbrottet ligger utanför företagets så kallade kontrollansvar, har kunden inte rätt till avbrottsersättning.

Skador på grund av strömavbrott

Du kan också ha rätt till skadestånd från elnätsföretaget om du drabbas av skador på grund av elavbrott. Detta gäller oavsett avbrottets längd.

Hos Konsumenternas energimarknadsbyrå kan du läsa mer om vad som krävs för att du ska få skadestånd. Du får också tips om vad du behöver tänka på när du ska rikta kraven mot elnätsföretaget.

Om rätten till skadestånd hos Konsumenternas energimarknadsbyrå

Du kan också ha möjlighet att få ersättning via hem- eller villaförsäkring. Kontakta ditt försäkringsbolag för att se vilka skador din försäkring täcker.

Om du behöver hjälp med ersättningskrav

Vill du kräva skadestånd ska du rikta kravet mot elnätsföretaget. Samma sak gäller om du inte får någon avbrottsersättning. För att få ersättning måste du göra ditt anspråk inom två år.

Behöver du hjälp med att avgöra om du har rätt till avbrottsersättning eller skadestånd kan du vända dig till Konsumenternas energimarknadsbyrå. Konsumenternas energimarknadsbyrå har expertis inom elmarknadsområdet och kan hjälpa dig om du inte kommer överens med elbolaget.

Om avbrottsersättning hos Konsumenternas energimarknadsbyrå

Du behöver vara förberedd på att kunna hantera konsekvenser av elavbrott som är minst 24 timmar. Det finns mycket du kan göra. Vilka lösningar som passar dig påverkas av dina behov och dina egna förutsättningar. Om du i förväg tänker igenom din egen sårbarhet och vilka konsekvenser du kan leva med vid elavbrott så behöver du inte överrumplas i onödan.

Tips för att bli bättre förberedd

Det är klokt att tänka sig in i situationen innan elavbrottet är ett faktum.

 • Har du vanliga förnödenheter som ljus, mat, vatten, värme, hygien och information?
 • Fundera på hur din uppvärmning fungerar vid ett elavbrott och om det är något du bör göra. Kanske behöver du skaffa ett reservbatteri till cirkulationspumpen? Har du eldstad? Är den besiktigad och har du ved hemma?
 • Se efter i båten, husvagnen eller stugan. Några av sakerna du har där kanske kan vara praktiska att ha när strömmen går.
 • Ha enkel mat, torrvaror och konserver för cirka tre dygn hemma.
 • Fyll tomma PET-flaskor med vatten till tre fjärdedelar och ställ in i frysen. Använd dem som kylklampar. De kan även tinas upp för att användas som dricksvatten eller tvättvatten.
 • Lär känna dina grannar! Det gör kommunikationen lättare er emellan vid längre strömavbrott.

Mer information hos Energimyndigheten

På Energimyndighetens webbplats hittar du fler tips, användbar information och checklistor som du kan utgå från för att förbereda dig.

Om elavbrott på Energimyndighetens webbplats

Det finns flera saker som är bra att tänka på när strömmen går:

 • Lyssna på lokalradion via en batteriradio. Är avbrottet omfattande kommer det ofta meddelanden om avbrottet, till exempel hur länge det beräknas bli och om kommunen ordnar med värmestugor eller tankbilar med vatten. Dela med dig till grannarna av informationen från radion.
 • Om avbrottet varar mer än tre timmar, fyll vatten i kastruller och tomma PET-flaskor. Vattentillförseln kan komma att påverkas av avbrottet. Har du egen brunn försvinner vattnet direkt.
 • Kolla om det finns någon i närheten som kan behöva din hjälp. Äldre eller funktionshindrade är särskilt känsliga och kan behöva hjälp redan under de första timmarna av ett elavbrott.

Om det är minusgrader

Är det kallt behöver du se över vattenledningarna så att de inte fryser sönder. Du kan till exempel isolera ytliga rör lite extra med handdukar, filtar eller dylikt. Om temperaturen inomhus närmar sig noll grader: töm vattensystemen. Stäng av huvudkranen, lämna övriga kranar öppna. Töm elementen. Det görs oftast längst ned på värmepannan. Se till att vattnet leds ner i golvbrunnen. Häll spolarvätska i golvbrunnar och vattenlås.

När strömmen kommer tillbaka

Var mycket uppmärksam på hela el- och vattensystemet i ditt hus när strömmen och värmen kommer tillbaka. Kontrollera var du har el påslagen och om kranar står öppna.

Källa: EnergimyndighetenEnergimarknadsinspektionen

Granskad: 4 mars 2024