Streamingtjänster – dina rättigheter som konsument

Vad gäller om utbudet ändras eller om streamingtjänsten inte fungerar som den ska? Läs om dina rättigheter när du använder streamingtjänster.

Fel på streamingtjänsten?

  • Du har enligt lag alltid rätt att klaga på fel i streamingtjänsten.

  • Du kan klaga på fel i 3 år om det är en tjänst du får tillgång till vid ett tillfälle.

  • För en streamingtjänst du köpt under en period ansvarar företaget för fel under hela perioden.

Välj vad du vill läsa mer om

Du har 14 dagars ångerrätt när du köper en streamingtjänst på distans. Men företaget kan ha rätt att ta betalt för tiden du kunnat använda tjänsten. Summan ska i så fall vara en proportionell andel av priset.

För att företaget ska kunna ta betalt ska du fått information om att du har ångerrätt och ha begärt att tjänsten ska påbörjas under ångerfristen.

Undantag från ångerrätten

Du har ingen ångerrätt på digitalt innehåll. Alltså innehåll som du laddar ner vid ett tillfälle, till exempel en app, ljudbok eller datorprogram.

Men för att du inte ska ha ångerrätt ska du ha godkänt att innehållet levereras digitalt och att det inte finns någon ångerrätt när du påbörjat nedladdningen.

Har du problem med tjänsten vänder du dig till företaget och reklamerar (klagar på) felet. Du kan kräva att de rättar till felet eller gör en omleverans. Är det inte möjligt kan du kräva att få ett prisavdrag eller häva köpet.

Företaget ska ha informerat dig på ett tydligt sätt om vad som krävs för att tjänsten ska fungera innan köpet. De ska också ha informerat om att du kan behöva hjälpa till för att hitta eventuella fel.

Hur länge kan du klaga på fel?

Har du köpt en streamingtjänst du får tillgång till vid ett enstaka tillfälle kan du klaga på fel i 3 år. Första året räcker det att du kan visa att det finns ett fel. Du behöver inte kunna bevisa vad felet beror på.

Har du istället köpt en streamingtjänst under en period, ansvarar företaget för fel under hela perioden.

Om problemet är hos dig

Företaget har inget ansvar för felet om det beror på problem med din hårdvara eller programvara. Du kan behöva göra en felsökning utifrån företagets instruktioner för att det ska gå att bedöma om det är din utrustning som orsakat felet.

Dokumentera felet

Försök att dokumentera felet innan du kontaktar företaget. Du kan till exempel ta bilder eller filma felet. Spara allt underlag. Det kan bli viktig om du och företaget inte kommer överens.

Finns det inget bra sätt att dokumentera felet kan du beskriva felet när du kontaktar företaget.

Kontakta företaget skriftligt

Kontakta gärna företaget skriftligen. Du kan till exempel skicka ett mejl. Då har du bevis på att du klagat och när du gjorde det.

Streamingtjänsten ses som försenad om den inte har levererats till dig inom den avtalade tiden. Har du och företaget inte kommit överens om någon tid ses tjänsten som försenad om den inte levererats utan onödigt dröjsmål.

Klaga på förseningen

Du behöver kontakta företaget för att klaga på förseningen och kräva leverans. Levererar inte företaget tjänsten utan onödigt dröjsmål kan du ha rätt att kräva pengarna tillbaka (häva köpet).

Det finns undantag när du inte kan kräva att företaget levererar den digitala tjänsten eller det digitala innehållet. Det är till exempel om något utanför företagets kontroll gör det omöjligt för företaget att leverera.

Ge företaget en tilläggstid

För att kunna häva köpet behöver du först ge företaget en rimlig tilläggstid (ett sista datum för när tjänsten ska levereras). Levererar inte företaget inom tilläggstiden kan du häva köpet. Meddelade då företaget skriftligen att du vill häva köpet.

Vill du häva köpet direkt?

Kräver du att köpet ska hävas direkt, utan någon tilläggstid? Då måste förseningen vara av stor betydelse för dig. Till exempel om tjänsten ska användas vid ett särskilt tillfälle.

Hålla inne med betalningen

Du har rätt att hålla inne betalningen som säkerhet för att företaget ska leverera din digitala tjänst. Det är viktigt att du skriftligen meddelar företaget att du håller inne med betalningen och varför.

Har du en bindningstid får företaget bara ändra utbudet om:

  • det framgår av villkoren
  • sker utan kostnad för dig
  • du har fått information om ändringen.

Är ändringen väsentlig har du rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan. Undantaget är om du utan extra kostnad kan behålla tjänsten utan ändringen och i felfritt skick.

När du och företaget inte kommer överens kan du göra en anmälan till myndigheten Allmänna reklamationsnämnden (ARN). ARN bedömer ditt ärende och lämnar en rekommendation om hur tvisten ska lösas. De flesta företag följer ARN:s rekommendationer.

En normal handläggningstid är cirka 6 månader.

Krav för att ARN ska kunna pröva ditt ärende
  • Du anmäler inom ett år från det att du klagade till företaget första gången
  • Summan som du och företaget är oense om är 500 kronor eller mer (olika värdegränser gäller för olika områden)
  • Företaget har sagt helt eller delvis nej till dina krav, eller inte svarat dig

Har du inte fått svar från företaget behöver det ha gått 30 dagar innan du kan anmäla till ARN. Om du anmäler tidigare kommer din anmälan att avslås.

När du anmäler till ARN beskriver du situationen och vad du kräver av företaget. Du kan skicka in underlag som mejl, bilder, avtal och andra bevis.

Gör en anmälan på ARN:s webbplats

Behöver du hjälp med din anmälan?

Ibland kan kommunens konsumentvägledare hjälpa dig att göra en anmälan till ARN.

Skriv in din gatuadress eller stadsdel för att hitta kommunal konsumentvägledning som kan hjälpa dig med ARN-anmälningar.

Din tvist med företaget kan även prövas i domstol. Du behöver betala en ansökningsavgift och kan dessutom behöva betala rättegångskostnader.

Källa: Konsumentverket

Granskad: 3 juni 2024