Problem med flyttfirma

Vilka rättigheter har du när du anlitat en flyttfirma? Läs till exempel vad som gäller om flyttfirman inte är klar i tid, inte dyker upp, tappat bort eller skadar något, ni inte kommer överens om priset eller du vill ångra köpet.

Missnöjd med flyttfirma? Tänk på det här.

  • Är flyttfirman inte klar i tid kan du ha rätt till ersättning. 

  • Det kan gå att få ersättning om flyttfirman skadar eller tappar bort något.

  • Flyttfirman kan inte kräva att du ska betala mer för att de inte är klara i tid.

  • Du har ingen ångerrätt när du beställer en flyttjänst. Men du kan ha möjlighet att avbeställa tjänsten.

Välj vad du vill läsa mer om

Dök inte flyttfirman upp i tid? Kom de senare än ni bestämt? Eller tog arbetet längre tid än vad ni kommit överens om? Det du i första hand kan kräva är att firman gör klart arbetet så snart som möjligt.

Kan inte flyttfirman göra klart arbetet i tid? Då kan du anlita en annan firma för att bli klar med flytten.

Har du redan betalat till den första flyttfirman? Då ska den firman ersätta dig för kostnaden du får när du måste anlita någon annan.

Det är viktigt att ha ett skriftligt avtal för vilken tid som gäller eller hur många timmar flyttfirman har på sig.

Hålla inne med betalningen

Är flyttfirman inte klar i tid? Då kan du hålla inne med betalningen så länge. Men du kan bara hålla inne så stor del av betalningen som motsvarar ditt krav. Skriv till företaget och förklara vilken del av fakturan du inte betalar och varför.

Ersättning för kostnader

Har du fått andra kostnader på grund av att flyttfirman inte är klar i tid? Då kan du ha rätt att kräva ersättning för de kostnaderna. Men du måste kunna visa kvitton eller liknande. Kostnaderna måste ha en direkt koppling till förseningen.

Du kan inte kräva ersättning för förseningen i sig.

Om flyttfirmans försening beror på dig

Är flyttfirman försenad på grund av dig? Till exempel om du inte lämnat rätt information om vad som ska flyttas? Då kan flyttfirman kräva att du betalar mer.

Har flyttfirma skadat eller tappar bort något? Då har du ha rätt att kräva ersättning.

I en överenskommelse mellan flyttbranschen och Konsumentverket, som heter Bohag 2010, står det vad som gäller när du anlitar en flyttfirma. Alla flyttfirmor som är medlem i Sveriges Åkeriföretag eller Sveriges Möbeltransportörers Förbund måste följa överenskommelsen.

Är flyttfirman inte ansluten till någon av organisationerna? Det som står i överenskommelsen ses ändå som god sed på marknaden. Det betyder att alla företag inom branschen förväntas följa riktlinjerna.

Enligt överenskommelsen ska flyttfirman åtgärda eller ersätta dig för skadan eller det de tappat bort. Kan företaget laga skadan ska de få chans att göra det. Annars kan du begära ersättning motsvarande vad det kostar för dig att laga det trasiga. Har något blivit helt förstört kan du kräva ersättning som motsvarar värdet på det skadade. Du kan som regel inte hålla inne en del av betalningen på grund av skada.

Du kan, utöver att kräva ersättning för eventuella skador, ha rätt att göra ett prisavdrag motsvarade fel. Företaget kan ha gjort fel om de inte utfört arbetet så som ni kommit överens om eller på det sätt som du ska kunna räkna med. Du ska till exempel kunna räkna med att de tar hand om dina möbler på ett passande sätt.

Bevis på att flyttfirman orsakat skadan

För att du ska kunna ställa krav på flyttfirman behöver du kunna visa att det är flyttfirman som orsakat skadorna. Kanske kan du använda bilder på hur möbeln eller någon annan egendom såg ut innan du anlitade flyttfirman? Eller om de tappat bort något kanske du hade en lista på vad som skulle flyttas?

Om flyttfirman skadat något i hemmet

Har flyttfirman skadat något i ditt hem, till exempel repat golvet? Då kan du ställa krav på att de ska ersätta dig för skadan. Du kan inte hålla inne en del av betalningen, men du kan kräva att företaget ersätter dig ekonomiskt.

Ersättningen du kräver ska motsvara kostnaden för att laga skadan. Du ska inte hamna i en bättre sits än du var i innan skadan. Har du till exempel fått en repa i golvet är det inte rimligt att du får hela golvet utbytt utan kostnad.

Du behöver kunna visa att det är flyttfirman som orsakat skadan.

BOHAG 2010 - Allmänna flyttbestämmelser för konsument.

Har du och flyttfirman kommit överens om ett visst pris är det också det du ska betala. Har ni ingen överenskommelse ska du betala vad som är skäligt.

Vad som är skäligt bedöms från fall till fall. Man får ta hänsyn till exempelvis arbetets omfattning och vad andra flyttfirmor i samma område har för priser.

Vill flyttfirman ha mer betalt för att de inte är klara i tid?

Flyttfirman kan inte kräva att du ska betala mer än vad ni kommit överens om för att de inte är klara i tid.

Är flyttfirman försenad på grund av dig?

Har du till exempel inte lämnat rätt information om vad som ska flyttas kan flyttfirman ha rätt att kräva mer betalt. Därför är det viktigt att du och flyttfirman från början har en tydlig överenskommelse om vad som ska flyttas, vad det ska kosta och hur lång tid det ska ta.

Vill flyttfirman ha betalt fast du avbeställt tjänsten?

Kan du bevisa att du avbeställt tjänsten mer än 15 dagar innan flytten ska du inte behöva betala. Får du ändå en räkning kan du protestera mot den. Det ska du i så fall göra skriftligen, till exempel via mejl. Skriv och förklara att du inte tänker betala och varför.

Kan du inte bevisa att du avbeställt tjänsten i rätt tid kan du behöva betala ändå. Därför är det viktigt att du gör avbeställningen skriftligen.

Du har ingen ångerrätt enligt lag när du beställer en flyttjänst. För att du ska kunna ångra köpet måste du och flyttfirman kommit överens om det när du beställde tjänsten.

Du kan alltid avbeställa tjänsten om du inte längre är i behov av den, men du kan behöva betala hela eller delar av tjänsten. 

Rätt att avbeställa enligt en överenskommelse

Det finns en överenskommelse mellan flyttbranschen och Konsumentverket. Den heter Bohag 2010. Överenskommelsen innehåller riktlinjer om vad som gäller när du anlitar en flyttfirma. Den säger bland annat att du kan avbeställa en flyttjänst kostnadsfritt i upp till 15 dagar innan flytten.

Är det mindre än 15 dagar kvar? Då kan du ändå avbeställa tjänsten, men flyttfirman kan kräva ersättning för de kostnader de drabbas av till följd av din avbeställning.

Alla flyttfirmor som är medlem i Sveriges Åkeriföretag eller Sveriges Möbeltransportörers Förbund måste följa överenskommelsen. Är inte flyttfirman ansluten till någon av organisationerna? Reglerna i branschöverenskommelsen ses ändå som god sed på marknaden. Det betyder att alla företag inom branschen förväntas följa riktlinjerna.

BOHAG 2010 - Allmänna flyttbestämmelser för konsument.

Kontakta alltid till flyttfirman skriftligen, till exempel via mejl. Då kan du bevisa att och när du klagade.

Beskriv tydligt vad du vill, till exempel att du vill avbeställa tjänsten. Vill du klaga på fel ska du beskriva felen och vilka krav du har. Bifoga bilder som visar bristerna.

Kräver du ersättning för extra kostnader du fått? Skicka med kvitton eller liknande som bevis.

Kommer du och företaget inte överens kan du göra en anmälan till myndigheten Allmänna reklamationsnämnden (ARN).

ARN bedömer ditt ärende och lämnar en rekommendation om hur tvisten ska lösas. De flesta företag följer ARN:s rekommendationer.

En normal handläggningstid är cirka sex månader.

Krav för att ARN ska kunna pröva ditt ärende

  • Du anmäler inom ett år från det att du klagade till företaget första gången.
  • Summan som du och företaget är oense om är över ARN:s värdegräns (olika värdegränser gäller för olika områden).
  • Företaget har sagt helt eller delvis nej till dina krav, eller inte svarat dig.

Har du inte fått svar från företaget behöver det ha gått 30 dagar innan du kan anmäla till ARN. Anmäler du tidigare kommer ARN avslå din anmälan.

När du gör din anmälan till ARN beskriver du situationen och vad du kräver av företaget. Du kan skicka in underlag som mejl, bilder, avtal och andra bevis.

Gör en anmälan på ARN:s webbplats

Behöver du hjälp med din anmälan?

Ibland kan kommunens konsumentvägledare hjälpa dig att göra en anmälan till ARN.

Skriv in din gatuadress eller stadsdel för att hitta kommunal konsumentvägledning som kan hjälpa dig med ARN-anmälningar.

Pröva tvisten i domstol

Din tvist med företaget kan även prövas i domstol. Du behöver betala en ansökningsavgift och kan även behöva betala kostnader för rättegången.

Källa: Konsumentverket

Granskad: 15 februari 2024