Inför att teckna fiberavtal

Funderar du på att teckna avtal för fiberanslutning finns det flera saker som är bra att känna till. Det kan vara hur lång leveranstiden är, vad som ingår i priset och vad som gäller om du flyttar innan anslutningen är klar.

Kort om fiberavtal

 • Olika fiberleverantörer tar olika mycket betalt. Det finns inga regler som styr hur mycket en anslutning får kosta.

 • Du har rätt att avbeställa så länge tjänsten inte är slutförd, men det kan innebära att du får ersätta fiberleverantören för kostnader.

 • Leveranstiden kan variera. Konsumentverket anser att leveranstiden ska vara längst 24 månader från det att du ingick avtalet.

Att kolla upp innan du skriver på ett avtal för fiber

Innan du skriver på ett avtal är det viktigt att noga läsa vad avtalet innebär för dig.

Du är oftast bunden vid avtalet även om du flyttar

Avtalet om fiberanslutning gäller för en specifik fastighet. Du är oftast bunden till avtalet även om du skulle sälja fastigheten under den pågående anslutningen.

Säljer du fastigheten är det viktigt att du meddelar köparen om att det finns ett avtal om indragning av fiber. Ni behöver också komma överens om vem som ska betala kommande fakturor.

Vill du vänta med att ansluta din fastighet?

Vill du vänta med att ansluta din fastighet till ett senare tillfälle är det bra att kolla med leverantören vad det kommer kosta och vilka förutsättningar som gäller. Du kan till exempel fråga om fiberleverantören lämnar en anslutningspunkt vid din fastighet eller inte. Finns det inte en anslutningspunkt vid din fastighet kan kostnaden för att ansluta i framtiden bli betydligt högre.

Intresseanmälan

Det händer att företag vill undersöka intresset för fiberutbyggnad i ett visst område genom att samla in intresseanmälningar. Det ska tydligt framgå vad intresseanmälan innebär för både dig och leverantören.

Mer information

Mer information om att ingå avtal för fiber hittar du på Telekområdgivarnas webbplats.

Att ingå avtal på Telekområdgivarnas webbplats

Det finns både öppna och slutna nät.

Är nätet öppet kan du välja mellan flera operatörer som erbjuder tjänster. Du väljer själv vilken leverantör du vill ha och kan byta.

För slutna nät finns det bara en tjänsteleverantör. Det innebär att du till exempel inte kan byta operatör för tv eller bredband.

Det finns inga regler för hur mycket en fiberanslutning får kosta. Priset kan därför variera mellan olika leverantörer.

Innan du tecknar ett avtal är det bra att kolla upp följande:

 • Ska hela summan betalas på en gång eller kan du avbetala?
 • Vad ingår i priset? Ingår till exempel grävning och återställning av tomten?
 • Gräver nätägaren hela vägen eller ska du själv gräva på din egen tomt?
 • Är priset med eller utan rot-avdrag?
 • Ingår det ett avtal om telekomtjänster (tv, telefoni och bredband) i erbjudandet om fiberanslutning? Om inte, vilka tjänsteleverantörer kan du välja mellan?

På Telekområdgivarnas webbplats hittar du mer information om vad som är viktigt att tänka på när du tecknar ett avtal om fiber.

Om avtalsinnehåll på Telekområdgivarnas webbplats

Det finns ingen lag som reglerar hur lång tid som gäller för ett avtal om fiberanslutning. Det är avtalet mellan dig och leverantören som styr.

Konsumentverket anser att leveranstiden ska vara längst 24 månader från det att du ingick avtalet. En alltför lång leveranstid kan ses som otillåten.

Om leveranstider för fiberanslutningar på Telekområdgivarnas webbplats

Du har ingen ångerrätt enligt lag när du ingår ett avtal om fiberanslutning.

Ibland kan företag erbjuda dig möjligheten att ångra dig. Men det är frivilligt och inget du kan kräva. Läs avtalet noga för att se vad som gäller.

Du har alltid rätt att avbeställa

Så länge arbetet inte är slutfört har du enligt konsumenttjänstlagen rätt att avbeställa tjänsten. Men vid en avbeställning kan du bli skyldig att ersätta företaget för följande:

 • Redan utfört arbete. Utöver det faktiska arbetet (till exempel grävning) kan även planerings- och annat förberedelsearbete räknas med.
 • Arbete som måste utföras trots avbeställningen, till exempel nedmontering eller bortforsling av material.
 • Utebliven vinst, till exempel om företaget avstått från annat arbete på grund av avtalet med dig.

Avbeställer du tidigt i processen brukar det innebära en lägre avgift (ibland kostnadsfritt). En senare avbeställning, där företaget har lagt ner mer arbete, innebär ofta större kostnader.

Om avbeställning på Telekområdgivarnas webbplats

Telekområdgivarna ger kostnadsfri rådgivning till konsumenter om fiber utifrån gällande lagstiftning och praxis i Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Du kan vända dig till dem för information och råd i förebyggande syfte.

Kontakta Telekområdgivarna

Källa: KonsumentverketTelekområdgivarna

Granskad: 3 juni 2024