Försenad leverans av fiberanslutning

När leveransen av fiber är försenad har du rätt att kräva att företaget slutför arbetet. Du kan också ha rätt till ersättning om du fått extra kostnader på grund av förseningen.

Vad räknas som en försening?

  • Om arbetet inte är utfört inom den tid som står i avtalet eller inom den tid som ni kommit överens om.

  • Om det inte finns någon utlovad leveranstid, men arbetet inte är utfört inom rimlig tid med tanke på arbetets omfattning och karaktär (24 månaders leveranstid anses vara rimligt när det gäller fiberanslutningar).

Dina rättigheter vid en försening

Du kan i första hand kräva att företaget håller sin del av avtalet och slutför arbetet. Kontakta företaget skriftligen. Du kan till exempel skicka ett mejl eller sms. Klaga på förseningen och kräv att företaget slutför arbetet.

Skriv med datumet arbetet skulle varit klart (om du fått ett datum). Förklara varför det är viktigt att arbetet slutförs så snart som möjligt. Du kan också fråga om ett nytt datum för när arbetet senast kommer vara klart.

Ringer du företaget är det bra att sammanfatta det ni pratat om efter samtalet. Skicka det i ett mejl till företaget. Be företaget att svara på mejlet och bekräfta att sammanfattningen stämmer.

Du kan också spela in samtalet med företaget. Det är tillåtet så länge du själv deltar i samtalet.

Undantag när du inte kan kräva leverans

Du kan inte kräva att företaget slutför arbetet om hinder utanför företagets kontroll gör det omöjligt för dem att utföra arbetet.

Företaget ska stå för eventuella kostnader du drabbas av på grund av förseningen.

Exempel på kostnader:

  • Kostnad för att betala för en annan bredbandstjänst under tiden du väntar på leverans.
  • Kostnad för att ta in ett annat företag och slutföra arbetet, om förseningen är så väsentlig att avtalet hävs.

Du kan bara kräva ersättning för faktiska kostnader, inte för besväret eller tiden du lägger ner. Kostnaderna ska vara rimliga och ha direkt koppling till felet.

Du behöver visa underlag på de kostnader du haft, till exempel kvitton eller fakturor.

Om ersättning på Telekområdgivarnas webbplats

När tjänsten inte är påbörjad eller slutförd i tid har du rätt att hålla inne med betalning. Det fungerar som ett påtryckningsmedel mot företaget och en säkerhet för dig.

När arbetet är försenat har du rätt att hålla inne betalning även om företaget skickar en faktura.

Så stor del av betalningen kan du hålla inne

Den del av betalningen du håller inne med ska motsvara arbetet som är kvar att göra. Du kan hålla inne en summa som täcker kostnaden för att ta in ett annat företag för att slutföra arbetet.

Ibland är det svårt att veta hur stor summa som är rimlig att hålla inne. Du behöver inte veta exakt, en viss marginal är okej.

Du ska kunna vara säker på att du inte behöver betala mer än överenskommet pris om företaget inte slutför arbetet.

Du kan fråga andra företag inom branschen vad det skulle kosta att göra klart arbetet. Då kan du motivera att summan du håller inne är rimlig.

Meddela företaget att du håller inne med betalning

Meddela företaget skriftligen att du håller inne med betalning och varför. Du kan till exempel skicka ett mejl.

Var tydlig med att det handlar om att arbetet inte är slutförd inom rätt tid och att du håller inne med betalningen som en säkerhet för att arbetet kommer slutföras.

Hävning vid försening av stor betydelse

Att häva avtalet innebär att arbetet avbryts. Då behöver företaget inte göra klart arbetet och du inte betala för det.

För att du ska ha rätt att häva avtalet behöver förseningen vara av stor betydelse för dig.

Det kan till exempel handla om att förseningen har stor påverkan på din vardag. Du behöver kunna bevisa eller argumentera för varför förseningen är av stor betydelse för dig.

Om hävning på Telekområdgivarnas webbplats

Rätt till avbeställning

Så länge arbetet inte är slutfört har du rätt att avbeställa tjänsten enligt konsumenttjänstlagen.

Det kan vara ett alternativ om förseningen inte är av stor betydelse men du ändå vill komma ur avtalet. Men vid en avbeställning kan du behöva ersätta företaget för kostnader.

Avbeställer du tidigt i processen brukar det innebära en lägre avgift (ibland kostnadsfritt). En senare avbeställning, där företaget har lagt ner mer arbete, innebär ofta större kostnader.

Fiberleverantören har rätt att på förhand bestämma en kostnad för avbeställning. Kostnaden ska stå i villkoren och vara skälig. Det står inte i lagen hur ersättningen ska räknas ut men du har rätt att be dem visa hur de har kommit fram till summan.

Om avbeställning på Telekområdgivarnas webbplats

Kommer du och din operatör inte överens finns det olika vägar att gå.

Telekområdgivarna ger rådgivning

Telekområdgivarna kan du vända dig till för rådgivning.

Är din operatör med i Telekområdgivarna de även ha möjlighet att hjälpa till i kontakten med företaget.

Rådgivningen är kostnadsfri för dig som konsument.

Telekområdgivarnas webbplats

Kommunens konsumentvägledning

De flesta kommuner erbjuder konsumentvägledning. Dit kan du vända dig för kostnadsfri information och stöd. Vilken hjälp som erbjuds varierar från kommun till kommun.

Skriv in din gatuadress eller stadsdel för att hitta konsumentvägledning i din kommun.

Allmänna reklamationsnämnden

Löser sig inte tvisten mellan dig och operatören kan du göra en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). ARN bedömer ditt ärende och lämnar en rekommendation om hur tvisten ska lösas. En normal handläggningstid är cirka 6 månader.

När du gör din anmälan beskriver du situationen och vad du kräver av företaget. Du kan skicka in underlag som mejl, bilder, avtal och andra bevis.

Krav för att ARN ska kunna pröva ditt ärende
  • Du anmäler inom ett år från det att du klagade till företaget första gången.
  • Summan som du och företaget är oense om är 500 kronor eller mer (olika värdegränser gäller för olika områden).
  • Företaget har sagt helt eller delvis nej till dina krav, eller inte svarat dig inom 30 dagar.

Gör en anmälan på ARN:s webbplats

Källa: Telekområdgivarna

Granskad: 3 juni 2024