Försenad leverans av fiberanslutning

Om leveransen av fiber är försenad har du rätt att kräva att företaget slutför arbetet. Du kan också ha rätt till ersättning om du har drabbats av kostnader på grund av förseningen.

Vad räknas som en försening?

  • Om arbetet inte är utfört inom den tid som står i avtalet eller inom den tid som ni har kommit överens om

  • Om det inte finns någon utlovad leveranstid, men arbetet inte är utfört inom rimlig tid med tanke på arbetets omfattning och karaktär (24 månaders leveranstid anses vara rimligt när det gäller fiberanslutningar)

Dina rättigheter vid en försening

Du har i första hand rätt att kräva att företaget håller sin del av avtalet och slutför arbetet.

Skriv och klaga till företaget

Kontakta företaget skriftligen, till exempel via mejl eller sms, och klaga på förseningen. I samma mejl kan du kräva att företaget slutför arbetet.

I ditt klagomål är det bra om du anger datumet då arbetet skulle ha varit klart (om du har fått ett utlovat leveransdatum) och förklarar varför det är viktigt att arbetet slutförs så snart som möjligt. Du kan också efterfråga ett datum för när arbetet senast kommer vara klart.

Om du väljer att ringa till företaget istället för att skriva, är det bra om du efter samtalet sammanfattar det ni har pratat om och skickar i ett mejl till företaget. Be sedan företaget att svara på mejlet och bekräfta att sammanfattningen stämmer.

Ett annat alternativ är att du spelar in samtalet med företaget. Det är tillåtet så länge du själv deltar i samtalet.

Det finns undantagsfall då du inte kan kräva att företaget slutför tjänsten. till exempel om hinder utanför företagets kontroll gör det omöjligt för företaget att utföra arbetet.

Företaget ska stå för eventuella kostnader som du drabbas av på grund av förseningen. Exempel på kostnader kan vara:

  • Kostnad för att betala för en annan bredbandstjänst under tiden du väntar på leverans.
  • Kostnad för att ta in ett annat företag och slutföra arbetet, om förseningen är så väsentlig att avtalet hävs.

Enligt lag är det faktiska kostnader du kan kräva ersättning för. Du kan inte kräva ersättning för besväret eller tiden du lägger ned. Du behöver visa underlag på de kostnader du har haft och kostnaderna ska vara rimliga och ha direkt koppling till felet. Underlag kan till exempel vara kvitton eller fakturor.

Läs mer om ersättning på Telekområdgivarnas webbplats.

När tjänsten inte är påbörjad eller slutförd i tid har du rätt att hålla inne med betalning. Det fungerar som ett påtryckningsmedel mot företaget och en säkerhet för dig. När arbetet är försenat har du rätt att hålla inne betalning även om företaget skickar en faktura.

Så stor del av betalningen kan du hålla inne

Den del av betalningen du håller inne med ska motsvara arbetet som är kvar att göra. I princip betyder det att du kan hålla inne en summa som täcker kostnaden för att ta in ett annat företag som slutför arbetet.

Ibland är det svårt att veta hur stor summa som är rimlig att hålla inne. Du behöver inte veta exakt, en viss marginal är okej. Du ska kunna vara säker på att du i slutändan inte behöver betala mer än överenskommet pris om företaget inte slutför arbetet. Ibland kan det underlätta att kontakta andra företag inom branschen för att få en prisuppgift på vad det skulle kosta att slutföra tjänsten. På så sätt kan du motivera att summan du håller inne är rimlig.

Meddela företaget att du håller inne med betalning

Det är viktigt att du skriftligen meddelar företaget att du håller inne med betalning och varför. Du kan till exempel skicka ett mejl. Har du fått en faktura behöver du bestrida (protestera mot) den. Det innebär att du förklarar att du inte kommer att betala och varför. Var tydlig med att det handlar om att tjänsten inte är slutförd inom rätt tid och att du håller inne med betalningen som en säkerhet för att arbetet kommer slutföras.

Hävning vid försening av stor betydelse

Att häva avtalet innebär att arbetet avbryts. Du är inte är skyldig att betala för tjänsten och företaget är inte skyldiga att göra klart arbetet. För att du ska ha rätt att häva avtalet behöver förseningen vara av stor betydelse för dig – eller av väsentlig betydelse som det står i lagen.

Det kan till exempel handla om att förseningen har stor påverkan på din vardag. Det är du som behöver kunna bevisa eller argumentera för varför förseningen är av väsentlig betydelse för dig.

Läs mer om hävning på Telekområdgivarnas webbplats

Rätt till avbeställning

Så länge tjänsten inte är slutförd har du rätt att avbeställa tjänsten enligt konsumenttjänstlagen. Avbeställning kan vara ett alternativ om förseningen inte är av väsentlig betydelse men du ändå vill komma ur avtalet. Det är viktigt att känna till att du vid en avbeställning kan bli skyldig att ersätta företaget för kostnader.

Om du avbeställer tidigt i processen brukar det innebära en lägre avgift (ibland kostnadsfritt). En senare avbeställning, där företaget har lagt ner mer arbete, innebär ofta större kostnader.

Läs mer om avbeställning på Telekområdgivarnas webbplats

Telekområdgivarna ger opartisk och kostnadsfri rådgivning till konsumenter om abonnemang för tv, telefoni, bredband och fiber utifrån gällande lagstiftning och praxis i Allmänna reklamationsnämnden.

Genom ett medlingsliknande förfarande kan Telekområdgivarna, efter en inledande reklamation, i de flesta fall hjälpa till i dialogen mellan dig och operatören för att försöka hitta en lösning. Telekområdgivarnas uppföranderegler går utöver gällande konsumentlagstiftning. De kan därför vara viktiga för dig om du hamnar i en tvist med en operatör.

Kontakta Telekområdgivarna

Källa: Telekområdgivarna

Granskad: 15 februari 2022