Elräkning och avstängning av el

Det är viktigt att du betalar din elräkning i tid. Betalar du inte elräkningarna, eller är sen med din betalning, riskerar du att elbolaget stänger av din el.

Tänk på det här

  • Betala alltid din elräkning i tid.

  • Får du en felaktig räkning måste du kontakta elbolaget och informera om felet. Strunta aldrig i att betala.

  • Ibland får du två olika elräkningar – en för elnätsavgift och en för elförbrukning. Det är viktigt att betala båda räkningarna.

Det här gäller för dig som konsument

Du har alltid ett avtal med elnätsföretaget och ett avtal med elhandelsföretaget. Det betyder att du kan få två separata räkningar, en räkning från elhandelsföretaget och en räkning från elnätsföretaget.

Det är viktigt att betala båda räkningarna.

Om du får en räkning som du tycker är felaktig kan du bestrida (protestera mot) den felaktiga räkningen. Du bestrider genom att till exempel skicka ett mejl till elbolaget där du förklarar att du inte tänker betala räkningen och varför. En annan variant är att betala under protest.

Om endast del av räkningen är felaktig

Om endast en del av räkningen är felaktig behöver du alltid betala den del som är korrekt. Ett exempel kan vara om antalet kWh (kilowattimmar) är korrekt men det fakturerade priset är fel. I ett sådant fall kan du betala vad du anser är korrekt enligt ditt avtal och bestrida resterande del av räkningen. Skicka gärna med en kort beskrivning av hur du beräknat det belopp som du betalar.

Bestrid på rätt sätt

Det är viktigt att du kan bevisa att du har bestridit räkningen. Därför är det bra att till exempel mejla elbolaget istället för att ringa. I efterhand är det svårt att bevisa vad som har sagts i ett telefonsamtal.

5 tips om hur du ska bestrida en räkning på Konsumenternas Energimarknadsbyrås webbplats

Elbolaget får inte stänga av elen för att du bestrider en felaktig räkning. Men du behöver kunna visa att du har bestridit och att det finns grund för ditt bestridande.

Betala under protest

Att betala under protest innebär att du betalar en räkning som du anser är felaktig. Samtidigt skriver du till företaget, till exempel via mejl, och förklarar att du anser att räkningen är felaktig. Skriv att du har för avsikt att gå vidare med ärendet och kan komma att kräva dem på återbetalning. En sådan tvist kan du ha möjlighet att pröva via Allmänna Reklamationsnämnden (ARN).

Ellagen reglerar när ett elbolag får stänga av elen. För att elbolaget ska ha rätt att stänga av elen krävs ett väsentligt avtalsbrott från din sida. Ett avtalsbrott kan handla om att du inte betalat räkningen i tid, men det krävs i regel att du missat flera betalningar för att avtalsbrottet ska ses som väsentligt.

Enligt tidigare prövning hos Allmänna reklamationsnämnden (ARN) krävs det att du har missat två i närtid obetalda fakturor innan elen får stängas av.

Det finns även regler om hur en frånkoppling ska gå till och vilka steg företaget ska gå igenom innan frånkoppling får ske.

Krav på frånkoppling på Konsumenternas energimarknadsbyrås webbplats

Har elen stängts av på grund av att du missat flera räkningar kan elbolaget kräva att du betalar alla missade räkningar plus kapitalskuld och avgifter innan de kopplar på elen igen.

Har elen stängts av på felaktiga grunder kan du ha rätt till skadestånd för de kostnader du drabbats av på grund av att elen stängdes av.

Elbolaget kan kräva olika avgifter från dig när de stänger av din el. Detta står i ellagen. Två exempel på kostnader är frånkopplingskostnad och påkopplingskostnad, de brukar ligga på cirka 1200 kronor per tjänst. Elbolaget kan också kräva att du betalar till exempel delgivningskostnader.

Ibland kan det av olika anledningar vara svårt att betala sina räkningar i tid. Om du har svårt att betala elräkningen i tid behöver du så snart som möjligt ta kontakt med elbolaget och förklara din situation. Ibland kan elbolaget hjälpa till genom att skjuta fram förfallodatumet. Du kan inte kräva att få betala din elräkning senare, men det är bättre att höra av dig till elbolaget och förklara din situation än att strunta i betalningen.

Du kan få hjälp med att se över din privatekonomi hos din kommunala budget- och skuldrådgivare. De har tystnadsplikt och erbjuder kostnadsfri rådgivning.

Sök budget- och skuldrådgivning i din kommun

Har du problem eller frågor som rör ditt elavtal kan du kontakta Konsumenternas Energimarknadsbyrå. Konsumenternas energimarknadsbyrå är experter på konsumentfrågor som rör el, gas och fjärrvärme. De ger kostnadsfri och oberoende vägledning.

Kontaktuppgifter på Konsumenternas Energimarknadsbyrås webbplats

Källa: Konsumenternas energimarknadsbyrå

Granskad: 26 april 2024