Besök på restaurang och café

Lyssna

En undersökning från Livsmedelsverket visar att konsumenter som upplever problem vid besök på restaurang, café eller andra matställen sällan klagar.

Tänk på det här

  • Har du blivit sjuk av maten ska du anmäla det till din kommun. Det är matstället som serverat dig som ansvarar för att maten är säker att äta.

  • Uppstår problem med service, priser eller andra saker som inte rör din hälsa bör du meddela personalen direkt på plats.

Vad du som konsument kan göra

Uppstår problem med service, leverans eller pris bör du meddela personal på plats om att du inte är nöjd. Ofta kan missnöje redas ut direkt.

Restaurangen brukar oftast kompensera dig genom att du får pengarna tillbaka. För kompensation måste det vara något fel på maten eller att någon olycka inträffat i samband med ditt besök. Att maten inte är god eller anpassad efter pris är inte det samma som att det är fel på den. Trots det brukar restaurangen kompensera dig ändå, för att de vill ha nöjda gäster.

Är du fortfarande inte nöjd kan du reklamera till Visitas Ansvarsnämnd

Kommunerna ansvarar för att utreda matförgiftningar och allergiska reaktioner. Det är därför bra om du anmäler en sådan incident till miljökontoret eller motsvarande i kommunen.

Om matförgiftningar anmäls och utreds blir det möjligt att ta reda på orsaker till utbrott och skaffa sig kunskap om hur de kan förebyggas. Myndigheterna kan då verifiera att restaurangen/caféet/butiken har tagit sitt ansvar och tagit bort den icke säkra produkten från marknaden så att inte fler konsumenter drabbas. Uppskattningsvis drabbas varje år 500 000 personer av matförgiftningar efter att ha ätit mat hemma eller på restaurang i Sverige.

När du misstänker att du blivit matförgiftad eller fått en allergisk reaktion är det viktigt att du också berättar det för den som sålt livsmedlet. Ansvaret för att maten är säker att äta ligger hos den som säljer livsmedlet till konsument, det vill säga butiken eller restaurangen. När du berättar för dem ger du dem chansen att ta bort det livsmedel som har orsakat det inträffade. På så sätt kan vi undvika att fler blir drabbade.

Om det är livsmedelsföretaget som orsakat din matförgiftning kan du få ersättning enligt produktansvarslagen. Begär ersättning direkt av den som säljer livsmedlet. Du kan också vända dig till Visitas Ansvarsnämnd. Visita är branschorganisation för den svenska besöksnäringen. Där kan du få incidenten opartiskt prövad.

Läs mer på Visitas webbplats

Källa: LivsmedelsverketKonsumentverket

Granskad: 20 oktober 2020