Besök på restaurang och café

Lyssna

En undersökning från Livsmedelsverket visar att konsumenter som upplever problem vid besök på restaurang, café eller andra matställen sällan klagar. Här kan du till exempel läsa om vilka rättigheter du har om maten är dålig, bordsbokningen inte finns eller om jackan försvinner i garderoben.

Tänk på det här

  • Uppstår problem med service, priset eller om maten är dålig bör du meddela personalen direkt på plats.

  • Har du blivit sjuk av maten ska du anmäla det till din kommun. Det är matstället som serverat dig som ansvarar för att maten är säker att äta.

  • Har du betalat för att förvara jackan i en garderob kan du begära ersättning om den försvinner.

Vad du som konsument kan göra

För att du ska ha rätt att reklamera, alltså klaga, måste det vara något fel på livsmedlet eller att någon olycka inträffat i samband med ditt besök. Att det inte är gott eller anpassad efter pris är inte det samma som att det är fel.

Fick du någon annan huvudråvara än det du beställde, kycklingen var inte helt tillagad eller om maten var kall, är det exempel på vad du kan reklamera. På ett café kan du till exempel reklamera att bullen inte är färdiggräddad eller om innehållet i smörgåsen inte är det du beställt.

Kontakta personal direkt och framför ditt klagomål. I första hand kan du begära att de åtgärdar felet och i andra hand prisavdrag eller pengarna tillbaka.

Är du fortfarande inte nöjd kan du ha möjlighet att reklamera till Visitas Ansvarsnämnd

Vem utfärdar serveringstillståndet?

För att få servera alkohol, såsom starköl och vin, till allmänheten behöver företaget ett serveringstillstånd. Tillståndet utfärdas av kommunen där företaget finns.

Läs mer om servering av alkohol på Folkhälsomyndighetens webbplats

Vem har tillsynen?

Tillsyn enligt alkohollagen kan utföras av kommunen, länsstyrelsen och Polismyndigheten. De har rätt att gå igenom företaget med tillhörande utrymmen och ta del av dokument av vikt för tillsynen.

Misstänker du att ett företag missköter serveringstillståndet kan du i första hand kontakta kommunen där företaget finns.

Alkohollagen

Alkohollagen reglerar bland annat hur servering av alkohol får bedrivas. Syftet med lagen är att begränsa alkoholens skadeverkningar. Människors hälsa går före ekonomiska intressen och alkoholdrycker ska serveras återhållsamt.

Det ställs även krav på att det alltid ska finnas tillgång till ett varierat utbud av lagad eller på annat sätt tillredd mat. Efter klockan 23:00 kan det dock räcka med ett fåtal enklare rätter.

Läs hela lagen på Riksdagens webbplats

Om du har fått en bekräftelse på din bokning ska du kunna förvänta dig att du har en bordsreservation. Skulle det inte finnas ett bord till dig, trots bekräftad bokning, kan du kräva skadestånd för de merkostnader som uppkommit på grund av avtalsbrottet. Det kan exempelvis vara ersättning för resan som du gjort till restaurangen. Tänk på att du behöver styrka kostnaden med exempelvis kvitto.

Generellt får företag själva välja vilka de vill sälja till. Restaurangen eller caféet kan alltså neka dig inträde eller neka att servera dig utan att de gör något fel. Men de får inte neka på grund av till exempel etnisk tillhörighet, religion eller kön. Då handlar det om diskriminering och det är inte tillåtet.

Läs mer om diskriminering och gör en anmälan på Diskrimineringsombudsmannens webbplats

Har du fått en skada har du rätt att kräva ersättning för den merkostnad skadan innebär för dig. Det kan till exempel handla om ersättning för tandvård om du skadat en tand på något som inte ska finnas i maten eller kostnaden för ett läkarbesök om du skurit dig på ett glas.

Tänk på att dina ersättningskrav ska vara skäliga och du måste kunna bevisa vilken skada du drabbats av. Du behöver även kunna styrka kostnaden med exempelvis kvitto.

Vad är matförgiftning?

Matförgiftning beror på att man ätit mat som innehåller bakterier, parasiter, virus eller gifter. Vanliga symtom är diarréer, kräkningar, illamående, magsmärtor eller feber. Du kan bli matförgiftad både av mat på en restaurang och mat som du tillagat själv.

Läs mer om matförgiftning på Livsmedelsverkets webbplats

Anmäl matförgiftning till miljö- och hälsoskyddskontoret

Misstänker du att du har blivit matförgiftad bör du kontakta miljö- och hälsoskyddskontoret eller motsvarande i din kommun så snart som möjligt.

Om matförgiftningar anmäls och utreds blir det möjligt att ta reda på orsaker till utbrott och skaffa sig kunskap om hur de kan förebyggas. Kommunen kan då kontrollera att restaurangen eller caféet har tagit sitt ansvar och tagit bort den icke säkra produkten. Uppskattningsvis drabbas varje år 500 000 personer av matförgiftningar efter att ha ätit mat hemma eller på restaurang i Sverige.

Vill du veta mer om hur spårningsarbetet går till kan du läsa på Livsmedelsverkets webbplats eller kontakta din kommun.

Läs om smittspårning på Livsmedelsverkets webbplats

Berätta för den som sålt livsmedlet

När du misstänker att du blivit matförgiftad är det viktigt att du också berättar det för den som sålt livsmedlet. Ansvaret för att maten är säker att äta ligger hos den som säljer livsmedlet till konsument, det vill säga restaurangen. När du berättar för dem ger du dem chansen att ta bort det livsmedel som har orsakat det inträffade. På så sätt kan vi undvika att fler blir drabbade.

Om det är livsmedelsföretaget som orsakat din matförgiftning kan du få ersättning enligt produktansvarslagen. Begär ersättning direkt av den som säljer livsmedlet. Du kan också vända dig till Visitas Ansvarsnämnd. Visita är branschorganisation för den svenska besöksnäringen. Där kan du få incidenten opartiskt prövad.

Läs mer på Visitas webbplats

Har restaurangen i förväg informerat om att de tar ut en avbokningsavgift kan de ha rätt att göra det, avgiften ska dock vara skälig. Börja med att läsa igenom bokningsvillkoren för att se vad som gäller för just den restaurang du bokat.

Om det inte finns några avbokningsvillkor kan du i vissa fall ta ledning av reglerna i konsumenttjänstlagen. Enligt konsumenttjänstlagen kan restaurangen ha rätt till ersättning för kostnader som de drabbas av på grund av avbokning. De behöver dock kunna visa att de haft dessa kostnader för att du ska vara skyldig att ersätta dem.

Utebliven ankomst

Glömmer du att avboka kan du bli debiterad för utebliven ankomst, en så kallad "no-show". Hur stor avgiften är ska framgå av bokningsvillkoren.

Har du betalat för att hänga in din jacka i en garderob så ingår du ett avtal om förvaring. Då gäller konsumenttjänstlagen, och enligt den kan du kräva att företaget ersätter värdet av din jacka om den skulle försvinna. Du kan däremot inte begära ersättning för exempelvis din mobiltelefon som låg i jackan, enligt en tidigare bedömning av Allmänna reklamationsnämnden (ARN).

Konsumenttjänstlagen är tvingande, vilket betyder att företaget inte kan friskriva sig från ansvar. Det spelar alltså ingen roll om företaget exempelvis har en skylt som säger att de inte ansvarar för inlämnade saker.

Kostnadsfri och obevakad garderob

Har du frivilligt hängt in din jacka i en kostnadsfri och obevakad garderob kan du inte kräva någon ersättning av företaget om jackan försvinner. I det läget har du hängt in jackan på egen risk.

När du beställer mat via ett matleveransföretag är det matleveransföretaget som är din avtalspart och därmed ansvarar för att maten levereras. Om maten blivit så försenad att du inte haft någon nytta av den längre kan du kräva att få pengarna tillbaka. Det kan till exempel vara att du har fått köpa mat någon annanstans istället. Detsamma gäller om maten inte levererades alls.

Du kan även ha möjlighet att kräva skadestånd för extra kostnader som du fått på grund av förseningen eller den uteblivna leveransen. Tänk på att du behöver kunna styrka dessa kostnader med exempelvis kvitto. Om maten varit försenad men du ändå tagit emot den kan det vara svårt att argumentera för en återbetalning.

Vad kostar det att få maten levererad hem?

Det finns inga regler eller lagar i Sverige som bestämmer vad en avgift för hemleverans ska vara. Vissa tar inte ut någon avgift alls, medan andra har ett fast pris eller olika priser beroende på hur mycket du handlar för. Vilken tid på dygnet du väljer för din hemleverans kan också spela roll för hur stor avgift du ska betala. Det är upp till dig som konsument att välja om priset är rimligt eller inte.

Var uppmärksam på vilka avgifter som faktiskt ingår i priset. Ibland kan ett företag skylta med att hemleveransen är gratis, men i själva verket gäller erbjudandet endast när du handlar över ett visst belopp. Läs avtalsvillkoren innan du genomför ditt köp för att se vilka eventuella avgifter du ska betala.

Erbjuder företaget rabatt?

Det är företaget som sätter villkoren för rabatten och bestämmer om den gäller eller inte. Till exempel kan du få ett rabatterbjudande om du handlar över en viss summa eller inom ett visst klockslag. Om du sedan ändrar i din beställning så att totalsumman blir lägre eller tidpunkten ändras, kan du inte räkna med att rabatten finns kvar.

Vaccinationspass

Väljer restaurangen eller caféet att själva införa vaccinationspass kan det ses som en villkorsändring. Gör de ändringar i din bokning utan att ha stöd i bokningsvillkoren, kan du ha möjlighet att argumentera för att inte behöva betala avbokningsavgiften.

Eftersom detta inte prövats rättsligt ännu kan du ta ärendet till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för en prövning av ditt enskilda ärende. Tänk på att du behöver ta kontakt med restaurangen eller caféet i skriftlig form för att ställa dina krav först. Läs mer om vad som krävs under "Anmäl till ARN om du och företaget inte kommer överens".

Avboka på grund av symptom eller smitta

Har restaurangen eller caféet i förväg informerat om att de tar ut en avbokningsavgift kan de ha rätt att göra det, avgiften ska dock vara skälig. Börja med att läsa igenom bokningsvillkoren för att se vad som gäller för just det du bokat.

Om du avbokar på grund av omständigheter utanför din kontroll ska du bara behöva betala för det arbete restaurangen eller caféet redan har behövt göra eller måste göra trots din avbokning. Om du exempelvis blir oväntat sjuk ska du alltså inte behöva ersätta dem för förlorad vinst, men de har rätt till ersättning motsvarande deras kostnader.

Läs mer under "Anmäl till ARN om du och företaget inte kommer överens" för att se hur du kan ta ärendet vidare.

Behöver du hjälp med att reda ut vilka rättigheter du har? Du kanske är osäker på om kraven du ställer är rimliga eller behöver diskutera hur du kan gå vidare med ditt ärende. Här hittar du förslag på vart du kan vända dig för att komma i kontakt med någon som är kunnig inom konsumenträtt.

Kommunens konsumentvägledning

De flesta kommuner erbjuder konsumentvägledning, dit du kan vända dig för kostnadsfri information och stöd. Vilken hjälp som erbjuds varierar från kommun till kommun.

Skriv in din gatuadress eller stadsdel för att hitta konsumentvägledning i din kommun.

Kontakta oss på Hallå konsument

Hallå konsument är en nationell upplysningstjänst som ger konstnadsfri vägledning. Hos oss får du information om dina rättigheter och vilka alternativ du har för att komma vidare. Vi kan inte bedöma ditt enskilda ärende, lösa tvister eller kontakta företag åt dig.

Kontakta Hallå konsument

Om du och företaget inte kommer överens kan du göra en anmälan till myndigheten Allmänna reklamationsnämnden (ARN). ARN bedömer ditt ärende och lämnar en rekommendation om hur tvisten ska lösas. De flesta företag följer ARN:s rekommendationer. Det kostar inget att få ditt ärende prövat av ARN. En normal handläggningstid är cirka sex månader.

Krav för att ARN ska kunna pröva ditt ärende

  • Du anmäler inom ett år från det att du klagade till företaget första gången.
  • Summan som du och företaget är oense om är 500 kronor eller mer (olika värdegränser gäller för olika områden).
  • Företaget har sagt helt eller delvis nej till dina krav, eller inte svarat dig.

Har du inte fått svar från företaget behöver det ha gått 30 dagar innan du kan anmäla till ARN. Om du anmäler tidigare kommer din anmälan att avslås.

När du gör din anmälan till ARN beskriver du situationen och vad du kräver av företaget. Du har möjlighet att skicka in underlag som mejlkonversationer, bilder, avtal och andra bevis.

Gör en anmälan på ARN:s webbplats

Behöver du hjälp med din anmälan?

Ibland kan kommunens konsumentvägledare hjälpa dig att göra en anmälan till ARN.

Skriv in din gatuadress eller stadsdel för att hitta kommunal konsumentvägledning som kan hjälpa dig med ARN-anmälningar.

Din tvist med företaget kan även prövas i domstol, men det är inte kostnadsfritt. Du behöver betala en ansökningsavgift och kan dessutom behöva betala rättegångskostnader.

Källa: LivsmedelsverketKonsumentverket

Granskad: 11 februari 2022