Besök på restaurang och café

Vilka rättigheter har du om maten är dålig, bordsbokningen inte finns eller om jackan försvinner i garderoben? Läs vad du kan göra om du får problem när du besöker en restaurang, ett café eller något annat matställe.

Tänk på det här

 • Meddela personalen direkt på plats om du får problem med service, priset eller dålig mat.

 • Anmäl till din kommun om du blivit sjuk av maten. Matstället som serverat dig ansvarar för att maten är säker att äta.

 • Du kan begära ersättning om du betalat för att ha jackan i en garderob och den försvinner.

Välj vad du vill läsa mer om

Du kan reklamera (klaga) om det är fel på livsmedlet eller om det hänt en olycka under ditt besök. Att det inte är gott eller anpassat efter pris är inte detsamma som att det är fel.

Exempel på vad du kan klaga på:

 • Om du fick en annan huvudråvara än det du beställde.
 • Om kycklingen var inte helt tillagad.
 • Om maten var kall.

På ett café kan du till exempel klaga på:

 • om bullen inte är färdiggräddad
 • innehållet i smörgåsen inte är det du beställt.

Hur reklamerar du?

Kontakta personal direkt för att klaga.

I första hand kan du begära att de åtgärdar felet.

I andra hand kan du kräva prisavdrag eller pengarna tillbaka.

Är du fortfarande inte nöjd kan du ha möjlighet att reklamera till Visitas Ansvarsnämnd

Vistas Ansvarsnämnds webbplats

Vem utfärdar serveringstillstånd?

För att få servera alkohol till allmänheten behöver företaget ett serveringstillstånd. Det gäller till exempel för starköl och vin. Kommunen där företaget finns utfärdar tillståndet.

Om servering av alkohol på Folkhälsomyndighetens webbplats

Vem har tillsynen?

Kommunen, länsstyrelsen och polisen kan utföra tillsyn enligt alkohollagen. De har rätt att gå igenom företaget med tillhörande utrymmen och ta del av dokument av vikt för tillsynen.

Kontakta i första hand kommunen där företaget finns om du misstänker att ett företag missköter sitt serveringstillstånd.

Alkohollagen

I alkohollagen står det bland annat hur servering av alkohol får bedrivas. Syftet med lagen är att begränsa alkoholens skadeverkningar. Människors hälsa går före ekonomiska intressen och alkoholdrycker ska serveras återhållsamt.

Det ställs även krav på att det alltid ska finnas tillgång till ett varierat utbud av lagad eller på annat sätt tillredd mat. Men efter klockan 23:00 kan det räcka med ett fåtal enklare rätter.

Hela alkohollagen på Riksdagens webbplats

Har du fått en bekräftelse på din bokning? Då ska du kunna förvänta dig att du har en bordsreservation.

Skulle det ändå inte finnas ett bord till dig kan du kräva skadestånd för merkostnader du fått. Det kan till exempel vara ersättning för resan till restaurangen. Du behöver kunna styrka kostnaden med till exempel ett kvitto.

Företag får välja vilka de vill sälja till. Restaurangen eller caféet kan alltså neka dig inträde eller neka att servera dig utan att de gör något fel. Men de får inte neka dig på grund av till exempel etnisk tillhörighet, religion eller kön. Då handlar det om diskriminering och det är inte tillåtet.

Läs mer om diskriminering och gör en anmälan på Diskrimineringsombudsmannens webbplats

Har du fått en skada? Då har du rätt att kräva ersättning för den merkostnad skadan innebär för dig. Det kan till exempel handla om ersättning för tandvård om du skadat en tand på något som inte ska finnas i maten eller kostnaden för ett läkarbesök om du skurit dig på ett glas.

Tänk på att dina ersättningskrav ska vara skäliga. Du måste kunna bevisa vilken skada du drabbats av. Du behöver även kunna styrka kostnaden med till exempel ett kvitto.

Misstänker du att du blivit matförgiftad? Då bör du kontakta miljö- och hälsoskyddskontoret eller motsvarande i din kommun så snart som möjligt så inte fler drabbas.

Det är viktigt att du även berättar det för restaurangen. Ansvaret för att maten är säker att äta ligger hos restaurangen.

Om matförgiftning på Livsmedelsverkets webbplats

Har restaurangen i förväg informerat om att de tar ut en avbokningsavgift? Då kan de ha rätt att göra det. Men avgiften ska vara skälig. Läs igenom bokningsvillkoren för att se vad som gäller för restaurangen du bokat.

Finns inga avbokningsvillkor kan reglerna i konsumenttjänstlagen gälla. Enligt lagen kan restaurangen ha rätt till ersättning för kostnader de fått på grund av avbokningen. Men de behöver kunna visa att de haft kostnaderna.

Om du glömt att avboka

Har du glömt att avboka? Då kan restaurangen ta ut en avgift för utebliven ankomst, en så kallad "no-show". Hur stor avgiften är ska stå i bokningsvillkoren.

Har du betalat för att hänga jackan i en garderob och den har försvunnit? Då kan du kräva att företaget ersätter värdet av jackan. Men du kan inte begära ersättning för till exempel din mobiltelefon som låg i jackan, enligt en tidigare bedömning av Allmänna reklamationsnämnden (ARN).

Företaget kan inte friskriva sig från ansvar. Det spelar alltså ingen roll om de till exempel har en skylt som säger att de inte ansvarar för inlämnade saker.

Kostnadsfri och obevakad garderob

Har du frivilligt hängt in din jacka i en kostnadsfri och obevakad garderob? Då kan du inte kräva någon ersättning av företaget om jackan försvinner. Då har du hängt in jackan på egen risk.

Har du beställt mat hem från en restaurang via en matleverantör är det oftast leverantören du har ett avtal med. Kolla i villkoren vem som är din avtalspart. Det är till dem du ska vända dig om du har frågor eller vill klaga.

Vad kostar det att få maten levererad hem?

Det finns inga regler som bestämmer vad en avgift för hemleverans ska vara. Vissa företag tar inte ut någon avgift alls, medan andra har ett fast pris eller olika priser beroende på hur mycket du handlar för.

Läs avtalsvillkoren innan köpet för att se vilka avgifter du ska betala. Är du osäker vad det kostar? Fråga dem du vill beställa från.

Erbjuder företaget rabatt?

Det är företaget som bestämmer villkoren för rabatter. Till exempel kan du få ett erbjudande som bara gäller om du handlar över en viss summa eller inom ett visst klockslag.

Problem med leveransen

Är din beställning försenad, inte kommit alls eller är kall när du får den? Då ska du kontakta din avtalspart för att klaga. Kräv att de rättar till felet.

Är maten så försenad att du inte längre har någon nytta av den? Eller har du inte fått maten alls? Då kan du kräva att få pengarna tillbaka.

Men om maten varit försenad och du ändå tagit emot kan det vara svårt att argumentera för en återbetalning. Då kan ett prisavdrag istället bli aktuellt. Du ska inte behöva finna dig i att få ett tillgodokvitto eller rabatt på nästa köp.

Du kan även ha möjlighet att kräva skadestånd för extra kostnader du fått på grund av förseningen eller den uteblivna leveransen. Du behöver kunna styrka kostnaderna med till exempel ett kvitto.

Behöver du hjälp med att reda ut vilka rättigheter du har? Du kanske är osäker på om kraven du ställer är rimliga eller behöver diskutera hur du kan gå vidare med ditt ärende. Här hittar du förslag på vart du kan vända dig för att komma i kontakt med någon som är kunnig inom konsumenträtt.

Kommunens konsumentvägledning

De flesta kommuner erbjuder konsumentvägledning. Dit kan du vända dig för kostnadsfri information och stöd. Vilken hjälp som erbjuds varierar från kommun till kommun.

Skriv in din gatuadress eller stadsdel för att hitta konsumentvägledning i din kommun.

Konsumentverkets vägledning

Konsumentverket ger kostnadsfri vägledning. Hos oss får du information om dina rättigheter och vilka alternativ du har för att komma vidare. Vi kan inte bedöma ditt enskilda ärende, lösa tvister eller kontakta företag åt dig.

Kontakta Konsumentverkets vägledning

Kommer du och företaget inte överens kan du göra en anmälan till myndigheten Allmänna reklamationsnämnden (ARN).

ARN bedömer ditt ärende och lämnar en rekommendation om hur tvisten ska lösas. De flesta företag följer ARN:s rekommendationer.

En normal handläggningstid är cirka sex månader.

Krav för att ARN ska kunna pröva ditt ärende

 • Du anmäler inom ett år från det att du klagade till företaget första gången.
 • Summan som du och företaget är oense om är över ARN:s värdegräns (olika värdegränser gäller för olika områden).
 • Företaget har sagt helt eller delvis nej till dina krav, eller inte svarat dig.

Har du inte fått svar från företaget behöver det ha gått 30 dagar innan du kan anmäla till ARN. Anmäler du tidigare kommer ARN avslå din anmälan.

När du gör din anmälan till ARN beskriver du situationen och vad du kräver av företaget. Du kan skicka in underlag som mejl, bilder, avtal och andra bevis.

Gör en anmälan på ARN:s webbplats

Behöver du hjälp med din anmälan?

Ibland kan kommunens konsumentvägledare hjälpa dig att göra en anmälan till ARN.

Skriv in din gatuadress eller stadsdel för att hitta kommunal konsumentvägledning som kan hjälpa dig med ARN-anmälningar.

Pröva tvisten i domstol

Din tvist med företaget kan även prövas i domstol. Du behöver betala en ansökningsavgift och kan även behöva betala kostnader för rättegången.

Källa: LivsmedelsverketKonsumentverket

Granskad: 15 februari 2024