Besök på restaurang och café

Lyssna

En undersökning från Livsmedelsverket visar att konsumenter som upplever problem vid besök på restaurang, café eller andra matställen sällan klagar. Här kan du till exempel läsa om vilka rättigheter du har om maten är dålig, bordsbokningen inte finns eller om jackan försvinner i garderoben.

Tänk på det här

  • Om du får problem med service, priset eller dålig mat bör du meddela personalen direkt på plats.

  • Har du blivit sjuk av maten ska du anmäla det till din kommun. Matstället som serverat dig ansvarar för att maten är säker att äta.

  • Har du betalat för att ha jackan i en garderob kan du begära ersättning om den försvinner.

Vad du som konsument kan göra

För att du ska ha rätt att reklamera, alltså klaga, måste det vara något fel på livsmedlet eller att någon olycka inträffat i samband med ditt besök. Att det inte är gott eller anpassat efter pris är inte detsamma som att det är fel.

Exempel på vad du kan reklamera kan vara att du fick du någon annan huvudråvara än det du beställde, om kycklingen inte var helt tillagad eller maten var kall.

På ett café kan du till exempel reklamera att bullen inte är färdiggräddad eller om innehållet i smörgåsen inte är det du beställt.

Kontakta personal direkt och framför ditt klagomål. I första hand kan du begära att de åtgärdar felet. I andra hand kan du kräva prisavdrag eller pengarna tillbaka.

Är du fortfarande inte nöjd kan du ha möjlighet att reklamera till Visitas Ansvarsnämnd

Vem utfärdar serveringstillstånd?

För att få servera alkohol, som starköl och vin, till allmänheten behöver företaget ett serveringstillstånd. Tillståndet utfärdas av kommunen där företaget finns.

Läs mer om servering av alkohol på Folkhälsomyndighetens webbplats

Vem har tillsynen?

Det är kommunen, länsstyrelsen och polisen som kan utföra tillsyn enligt alkohollagen. De har rätt att gå igenom företaget med tillhörande utrymmen och ta del av dokument av vikt för tillsynen.

Kontakta i första hand kommunen där företaget finns om du misstänker att ett företag missköter sitt serveringstillstånd.

Alkohollagen

Alkohollagen reglerar bland annat hur servering av alkohol får bedrivas. Syftet med lagen är att begränsa alkoholens skadeverkningar. Människors hälsa går före ekonomiska intressen och alkoholdrycker ska serveras återhållsamt.

Det ställs även krav på att det alltid ska finnas tillgång till ett varierat utbud av lagad eller på annat sätt tillredd mat. Efter klockan 23:00 kan det dock räcka med ett fåtal enklare rätter.

Läs hela lagen på Riksdagens webbplats

Om du har fått en bekräftelse på din bokning ska du kunna förvänta dig att du har en bordsreservation. Skulle det inte finnas ett bord till dig, trots bekräftad bokning, kan du kräva skadestånd för de merkostnader du fått. Det kan till exempel vara ersättning för resan till restaurangen. Tänk på att du behöver styrka kostnaden med exempelvis kvitto.

Generellt får företag själva välja vilka de vill sälja till. Restaurangen eller caféet kan alltså neka dig inträde eller neka att servera dig utan att de gör något fel. Men de får inte neka på grund av till exempel etnisk tillhörighet, religion eller kön. Då handlar det om diskriminering och det är inte tillåtet.

Läs mer om diskriminering och gör en anmälan på Diskrimineringsombudsmannens webbplats

Har du fått en skada har du rätt att kräva ersättning för den merkostnad skadan innebär för dig. Det kan till exempel handla om ersättning för tandvård om du skadat en tand på något som inte ska finnas i maten eller kostnaden för ett läkarbesök om du skurit dig på ett glas.

Tänk på att dina ersättningskrav ska vara skäliga och du måste kunna bevisa vilken skada du drabbats av. Du behöver även kunna styrka kostnaden med exempelvis kvitto.

Misstänker du att du har blivit matförgiftad bör du kontakta miljö- och hälsoskyddskontoret eller motsvarande i din kommun så snart som möjligt så inte fler drabbas..

Det är viktigt att du även berättar det för den som sålt livsmedlet. Ansvaret för att maten är säker att äta ligger hos restaurangen.

Läs mer om matförgiftning på Livsmedelsverkets webbplats

Har restaurangen i förväg informerat om att de tar ut en avbokningsavgift kan de ha rätt att göra det. Avgiften ska dock vara skälig. Läs igenom bokningsvillkoren för att se vad som gäller för restaurangen du bokat.

Om det inte finns några avbokningsvillkor kan du i vissa fall ta ledning av reglerna i konsumenttjänstlagen. Enligt konsumenttjänstlagen kan restaurangen ha rätt till ersättning för kostnader de drabbas av på grund av avbokning. De behöver dock kunna visa att de haft dessa kostnader för att du ska vara skyldig att ersätta dem.

Utebliven ankomst

Glömmer du att avboka kan du bli debiterad för utebliven ankomst, en så kallad "no-show". Hur stor avgiften är ska framgå av bokningsvillkoren.

Har du betalat för att hänga jackan i en garderob ingår du ett avtal om förvaring. Då gäller konsumenttjänstlagen. Enligt lagen kan du kräva att företaget ersätter värdet av din jacka om den försvinner. Du kan däremot inte begära ersättning för till exempel din mobiltelefon som låg i jackan, enligt en tidigare bedömning av Allmänna reklamationsnämnden (ARN).

Konsumenttjänstlagen är tvingande. Företaget kan därför inte friskriva sig från ansvar. Det spelar alltså ingen roll om företaget exempelvis har en skylt som säger att de inte ansvarar för inlämnade saker.

Kostnadsfri och obevakad garderob

Har du frivilligt hängt in din jacka i en kostnadsfri och obevakad garderob kan du inte kräva någon ersättning av företaget om jackan försvinner. Då har du hängt in jackan på egen risk.

Har du beställt maten via en matleverantör är det oftast dem och inte restaurangen som du har ett avtal med. Undersök villkoren för att se vem som är din avtalspart. Det är till dem du ska vända dig om du har frågor eller vill klaga.

Vad kostar det att få maten levererad hem?

Det finns inga regler som bestämmer vad en avgift för hemleverans ska vara. Vissa företag tar inte ut någon avgift alls, medan andra har ett fast pris eller olika priser beroende på hur mycket du handlar för. Läs avtalsvillkoren innan köpet för att se vilka avgifter du ska betala. Kontakta dem du vill beställa från om du är osäker på vad det kostar.

Erbjuder företaget rabatt?

Det är företaget som sätter villkoren för rabatten och bestämmer om den gäller eller inte. Till exempel kan du få ett rabatterbjudande som endast gäller om du handlar över en viss summa eller inom ett visst klockslag.

Problem med leveransen?

Om din beställning är försenad eller inte kommer alls ska du kontakta din avtalspart för att klaga och be dem rätta till felet.

Blir maten så försenad att du inte längre har någon nytta av den, eller att den inte levererats alls, kan du kräva att få pengarna tillbaka. Om maten varit försenad men du ändå tagit emot den kan det dock vara svårt att argumentera för en återbetalning. Då kan ett prisavdrag istället bli aktuellt. Du ska inte behöva finna dig i att få ett tillgodokvitto eller rabatt på nästa köp.

Du kan även ha möjlighet att kräva skadestånd för extra kostnader du fått på grund av förseningen eller den uteblivna leveransen. Tänk på att du behöver kunna styrka kostnaderna med exempelvis kvitto.

Behöver du hjälp med att reda ut vilka rättigheter du har? Du kanske är osäker på om kraven du ställer är rimliga eller behöver diskutera hur du kan gå vidare med ditt ärende. Här hittar du förslag på vart du kan vända dig för att komma i kontakt med någon som är kunnig inom konsumenträtt.

Kommunens konsumentvägledning

De flesta kommuner erbjuder konsumentvägledning. Dit kan du vända dig för kostnadsfri information och stöd. Vilken hjälp som erbjuds varierar från kommun till kommun.

Skriv in din gatuadress eller stadsdel för att hitta konsumentvägledning i din kommun.

Konsumentverkets vägledning

Konsumentverket ger kostnadsfri vägledning. Hos oss får du information om dina rättigheter och vilka alternativ du har för att komma vidare. Vi kan inte bedöma ditt enskilda ärende, lösa tvister eller kontakta företag åt dig.

Kontakta Konsumentverkets vägledning

Kommer du och företaget inte överens kan du göra en anmälan till myndigheten Allmänna reklamationsnämnden (ARN). ARN bedömer ditt ärende och lämnar en rekommendation om hur tvisten ska lösas. De flesta företag följer ARN:s rekommendationer. Det kostar inget att få ditt ärende prövat av ARN. En normal handläggningstid är cirka sex månader.

Krav för att ARN ska kunna pröva ditt ärende

  • Du anmäler inom ett år från det att du klagade till företaget första gången.
  • Summan som du och företaget är oense om är över ARN:s värdegräns (olika värdegränser gäller för olika områden).
  • Företaget har sagt helt eller delvis nej till dina krav, eller inte svarat dig.

Har du inte fått svar från företaget behöver det ha gått 30 dagar innan du kan anmäla till ARN. Om du anmäler tidigare kommer din anmälan att avslås.

När du gör din anmälan till ARN beskriver du situationen och vad du kräver av företaget. Du kan skicka in underlag som mejl, bilder, avtal och andra bevis.

Gör en anmälan på ARN:s webbplats

Behöver du hjälp med din anmälan?

Ibland kan kommunens konsumentvägledare hjälpa dig att göra en anmälan till ARN.

Skriv in din gatuadress eller stadsdel för att hitta kommunal konsumentvägledning som kan hjälpa dig med ARN-anmälningar.

Din tvist med företaget kan även prövas i domstol, men det är inte kostnadsfritt. Du behöver betala en ansökningsavgift och kan dessutom behöva betala rättegångskostnader.

Fick du svar på din fråga?

Källa: LivsmedelsverketKonsumentverket

Granskad: 9 november 2022