Ångra ett elavtal

Har du tecknat ett elavtal på distans, till exempel på nätet eller över telefon? Då har du ångerrätt i 14 dagar. Dagarna räknas från att du fått ångerrättsinformation, men börjar aldrig löpa tidigare än dagen då avtalet ingicks. Lagen gäller också för avtal utanför affärslokal, till exempel när du ingår avtal i ditt hem eller med en säljare på stan.

Tänk på det här

  • Du har enligt lag ångerrätt i 14 dagar när du ingår avtal på distans.

  • De 14 dagarna börjar räknas först när du fått fullständig information om din ångerrätt.

  • Ångrar du dig är det bra att kontakta elbolaget skriftligen, till exempel genom att mejla.

Din ångerrätt

Ångerrätt betyder att du har rätt att frånträda elavtalet utan att betala något. Enligt lag har du rätt att ångra avtal som du har ingått på distans, till exempel på nätet eller om du blir uppringd av en telefonförsäljare. Lagen gäller också för avtal utanför affärslokaler, till exempel när du ingår avtal med en säljare i ditt hem eller med en säljare som står på en tillfällig försäljningsplats på stan.

Du ska få fullständig information om ångerrätten

Ångerfristen är den tid du har på dig att ångra avtalet. Ångerfristen är 14 dagar. För att dagarna ska börja räknas krävs att du fått information om följande:

  • Om och under vilka förutsättningar det finns ångerrätt.
  • Hur lång tid du har på dig att ångra dig och övriga villkor för ångerrätten.
  • Hur du går tillväga för att ångra dig.
  • Att det finns ett standardformulär du kan använda när du ångrar dig. Innan ett avtal ingås ska elhandlaren också ge dig ett standardformulär för utövande av ångerrätten.

Saknas någon information har ångerfristen inte börjat löpa. Din ångerfrist kan alltså förlängas om du inte fått fullständig information om din ångerrätt. Som mest kan ångerfristen förlängas med ett år.

Ingen avgift för att du ångrar dig

Elbolaget har inte rätt att ta ut någon avgift för att du ångrar dig. Om det nya elhandelsföretaget har hunnit ta över din elleverans under ångerfristen är du endast skyldig att betala för elen om du har begärt att leverans ska ske under ångerfristen och under förutsättning att information om ångerrätten har lämnats på ett korrekt och fullständigt sätt.

Om du ångrar dig behöver du ta kontakt med elbolaget inom 14 dagar från det att du tecknade avtalet och meddela att du ångrar dig.

När du ångrar dig är det bra att ta en skriftlig kontakt med elbolaget, till exempel via mejl. Om du mejlar elbolaget kan du i efterhand visa att du har ångrat dig. Du behöver inte få en bekräftelse från företaget för att ångerrätten ska gälla.

Undvik gärna att ringa till elbolaget eftersom det är svårt att bevisa vad som har sagts i ett telefonsamtal.

Det finns också en ångerblankett hos Konsumentverket som du kan använda. Det finns inget krav att använda en särskild blankett när du ångrar dig, men du kan använda den om du vill.

Konsumentverkets ångerblankett

Om du har ångrat dig inom 14 dagar från det att du tecknade avtalet men ändå får en räkning från elbolaget, kan du bestrida (protestera mot) räkningen. Du bestrider genom att skriva till elbolaget och förklara att du inte tänker betala räkningen eftersom du har ångrat avtalet. Det är viktigt att du bestrider räkningen skriftligen, till exempel genom att mejla elbolaget.

Hos Konsumenternas Energimarknadsbyrå kan du läsa mer om vad du behöver tänka på:

5 tips om hur du ska bestrida en räkning på Konsumenternas Energimarknadsbyrås webbplats

Har du problem eller frågor som rör ditt elavtal kan du kontakta Konsumenternas Energimarknadsbyrå. Konsumenternas energimarknadsbyrå är experter på konsumentfrågor som rör el, gas och fjärrvärme. De ger kostnadsfri och oberoende vägledning.

Kontaktuppgifter på Konsumenternas Energimarknadsbyrås webbplats

Källa: Konsumenternas energimarknadsbyrå

Granskad: 26 april 2024