Rättigheter vid köp av möbler och inredning

Lyssna

Information om dina rättigheter när du köper möbler och inredning. Läs om reklamationer vid fel och förseningar, när du kan kräva ersättning och vad du kan göra när du ångrar köpet.

Samarbete:Denna sida är en del av Europeiska unionens konsumentprogram (2014-2020).

Definition:Med möbler och inredning menar vi till exempel soffa, säng, textilier, lampa, stolar, bord, skåp, hylla, dekoration och matta.

Innan du läser

Har du köpt varan av en annan privatperson?

Gå till informationen om köp mellan privatpersoner

Välj vad du vill läsa mer om

Välj det här alternativet om du befinner dig i någon av följande situationer:

  • Varan har inte levererats till dig inom den tid som du och företaget kommit överens om

  • Du och företaget har inte kommit överens om någon tid, men det har gått minst 30 dagar sedan köpet och varan har inte levererats

  • Du har frågor om kostnader du har fått på grund av förseningen

Gör så här om leveransen av varan är försenad

Välj det här alternativet om varan är trasig eller har andra fel, till exempel om:

  • Det finns skador som du inte har orsakat

  • Kvalitén är dålig – varan kanske slits oväntat fort med hänsyn till priset eller går sönder direkt efter köpet trots normal användning.

Gör så här om varan är trasig eller bristfällig

Välj det här alternativet om du ångrar köpet och inte längre vill ha varan.

OBS! Om varan är trasig, inte fungerar som den ska eller inte motsvarar företagets beskrivning, välj istället "Varan är trasig eller bristfällig" eller "Varan stämmer inte överens med beskrivningen" för att läsa om dina rättigheter.

Gör så här om du ångrar köpet

Välj det här alternativet om varan inte stämmer överens med den information du har fått, till exempel på webbplatsen eller i butik. Det kan handla om att:

  • Färgen på varan skiljer sig åt från bilderna

  • Måtten på varan är annorlunda mot vad som framgår av informationen

  • Varan har andra egenskaper än vad du har blivit lovad

Gör så här om varan inte stämmer överens med beskrivningen