Telekområdgivarna

Detta är en av de samverkande myndigheterna eller byråerna som utgör Hallå konsument. Tillsammans svarar Hallå konsument på frågor eller hjälper dig vidare till experter hos någon av myndigheterna eller konsumentbyråerna.

Se alla samverkande myndigheter och konsumentbyråer

Om oss

Telekområdgivarna ger opartisk och kostnadsfri hjälp till konsumenter om abonnemang för tv, telefoni, bredband och fiberanslutningar. Fr o m 1/1 uppgår även Etiska rådet för betalteletjänster i Telekområdgivarna och frågor kan hänvisas till oss, se nedan om kontaktväg. Som konsument kan du dels vända dig till oss innan du ingår avtal för goda råd i förebyggande syfte, dels kan du kontakta oss om det uppstår problem med ditt abonnemang och du inte lyckas komma överens med operatören. Vi kan då ge dig rådgivning och i vissa fall medla mellan dig och din operatör för att aktivt försöka bidra till en lösning. Vi är en icke vinstdrivande organisation som finansieras av deltagande operatörer, ägs av organisationen IT&Telekomföretagen och har Konsumentverket samt Post- och telestyrelsen representerade i styrelsen, vilket garanterar opartiskhet.

Våra verktyg

Kontaktuppgifter

Telefon:

08-522 767 00

Telefontider:

09-12 alla helgfria måndag-torsdag, fredagar är telefonrådgivningen stängd tills vidare. Sportlovsveckan är telefonrådgivningen stängd även måndag 28/2. Det går som alltid bra att skicka in ärenden via webbformuläret på www.telekomradgivarna.se/kontakta-oss.
Betalteletjänster skickas fr o m 1/1 ENBART till webbformuläret på www.telekområdgivarna.se/betalteletjanster-anmalan, ej via telefon.

Postadress:

Box 24157
104 51 Stockholm