Skötbord och säkerhet – så väljer du en säker skötbord

När barnet är litet är det nödvändigt med en skötplats för blöjbyte. Skötbord ger en bra arbetsställning, men med en skötplats på golvet är det ingen risk att barnet ramlar ner.

Tänk på det här kring säkerheten

  • Skötbordet ska ha höga och rejäla kanter.

  • Bordet ska stå stadigt och klara av att barnet rör på sig.

  • Skötbädden ska inte kunna kana av skötbordet.

  • Håll alltid en hand på barnet så det inte kan falla ner.

  • Förvara det du behöver för skötseln nära till hands så du inte behöver hämta något. 

Mer om skötbord och skötplatser

Den säkraste skötplatsen för ett barn är en dyna på golvet, även om det för dig som sköter barnet är bekvämare att ha en skötplats högre upp.

För att undvika risken att barnet faller ner från en högre skötplats, ska du alltid hålla en hand på barnet. Lämna aldrig barnet på skötbordet. Barns utveckling går snabbt. Plötsligt kan de göra rörelser du inte är beredd på och som de inte kunde tidigare.

Överväg att byta skötplats till golvet om ditt barn börjar röra sig mycket.

Ett skötbord med höga och rejäla kanter på minst tre av sidorna, gör att ditt barn inte kan rulla eller kana över kanten. Tänk också på att skötbädden som läggs ovanpå skötbordet för att barnet ska ligga mjukare, kan göra att barnet kommer högre upp i förhållande till kanterna. Barnet kan då riskera att rulla över kanten.

En skötbädd ska ligga kvar stadigt på bordet så barnet inte kan kana av tillsammans med skötbädden.

Fall från skötbord

Den vanligaste skadan kopplat till skötbord är att barn faller ner och skadar sig. Eftersom huvudet är tungt i förhållande till resten av kroppen är det ofta huvudet som skadas. Många har hårda golv hemma och ett hårt islag kan orsaka allvarliga skador. Forskning visar att även mindre hårda islag av huvudet kan orsaka skador som visar sig på längre sikt, till exempel inlärningsproblem eller koncentrationssvårigheter.

Har du upptäckt en säkerhetsrisk med en vara eller har det inträffat en händelse, skada eller olycka? Då kan du informera oss på Konsumentverket genom att göra en anmälan.

För att vi ska kunna utreda din anmälan är det viktigt att du fyller i uppgifter som gör att vi kan säkerställa:

  • vilken vara det handlar om
  • vilket företag som har tillverkat, sålt, hyrt eller lånat ut varan.

Bifoga gärna bilder eller filmer som beskriver varan och skadan eller risken. Det är extra viktigt om du väljer att vara anonym när du anmäler, för då kan vi inte återkomma till dig och ställa följdfrågor om det behövs.

Gör en anmälan på Konsumentverkets webbplats

Källa: Konsumentverket

Granskad: 8 juni 2023