Säkra nappar och napphållare

Kontrollera nappen och napphållaren varje dag så de inte är skadade. Små delar som lossnar kan vara en kvävningsrisk för barnet. Använd bara nappar och napphållare som uppfyller säkerhetskraven.

Använda napp och napphållare – tänk på det här

 • Kontrollera nappen genom att dra i sugdelen varje gång barnet ska använda nappen. Släng vid minsta tecken på skada.

 • Byt ut nappen ofta och använd den inte längre än vad tillverkaren rekommenderar.

 • Kontrollera att nappens förpackning är märkt med EN-1400.

 • Kontrollera napphållaren vid varje användning. Släng vid minsta tecken på skada.

 • Kontrollera att napphållarens förpackning är märkt med EN-12586.

 • Följ noga tillverkarens anvisningar både för nappar och napphållare.

Mer om nappar, napphållare och säkerhet

Det finns säkerhetsstandarder med skyddskrav som nappar och napphållare ska uppfylla. Har nappen eller napphållaren ett EN-nummer ska den uppfylla kraven som finns i standarden.

Köper du en napphållare som är tillverkad av en privatperson eller ett litet företag behöver du vara extra uppmärksam på utformningen.

Om nappen eller napphållaren inte har ett EN-nummer är det en varningssignal för att den kan vara osäker.

 • När du köper nappar ska förpackningen vara märkt med EN-1400.
 • När du köper napphållare ska förpackningen vara märkt med EN-12586.

Kontrollera nappen varje gång barnet ska använda den. Dra i sugdelen för att kontrollera om det finns hål eller rivmärken. Det gäller även när du köper nya nappar. Gör alltid ett dragprov i sugdelen och eventuella dekorationer på skölden. Kontrollera att allt sitter fast och att nappen är hel.

En sliten och trasig napp kan leda till att sugdelen eller delar av den lossnar från skölden. Barnet riskerar då att kvävas.

Var extra uppmärksam på rekommenderad användningstid och bäst före-datum för nappar. Byt napp så ofta som tillverkaren anger. Det brukar stå i instruktionerna eller på förpackningen.

Nappar slits och åldras fortare än många tror. Materialet i sugdelen åldras även om nappen inte används. Om en napp spricker och smådelar lossnar kan det vara mycket farligt för barnet.

Byt nappstorlek när barnet växer

Du bör byta storlek på nappen allteftersom barnet växer. Om skölden på nappen är för liten ökar risken för att den kommer in helt i barnets mun.

Skulle nappen komma in helt i munnen? Ta försiktigt och lugnt tag i nappens ring eller knopp och plocka bort nappen. Ventilationshålen i skölden minskar risken för kvävning om hela skölden kommer in i barnets mun.

Om du väljer att fästa nappen i en napphållare:

 • Kontrollera napphållaren vid varje användning. Släng den om den visar tecken på skada. Smådelar är en kvävningsrisk för små barn upp till tre år.
 • Följ noga instruktionerna som följer med napphållaren. Det kan handla om hur du fäster napphållaren på ett säkert sätt. Det kan till exempel vara att den inte får fästas i lösa kläder eller snören så den blir längre. Då kan napphållaren bli en stryprisk.
 • När en napphållare blir sliten kan klippen gå sönder och bilda smådelar. Om den är gjord av kulor eller pärlor bör du vara extra uppmärksam på om snöret som går genom kulorna eller pärlorna är slitet.
 • Undvik napphållare som är utsmyckade med dekorationer som kan lossna.
 • Bandet till napphållaren ska inte vara längre än 22 centimeter. Är bandet längre och barnet får det runt halsen finns en risk att barnet stryps.
 • Är det dubbelt band får det inte vara längre än 11 centimeter. Är det längre kan det skapa en ögla som kan komma över barnets huvud och ner runt halsen.

Har du upptäckt en säkerhetsrisk med en vara eller har det inträffat en händelse, skada eller olycka? Då kan du informera oss på Konsumentverket genom att göra en anmälan.

För att vi ska kunna utreda din anmälan är det viktigt att du fyller i uppgifter som gör att vi kan säkerställa:

 • vilken vara det handlar om
 • vilket företag som har tillverkat, sålt, hyrt eller lånat ut varan.

Bifoga gärna bilder eller filmer som beskriver varan och skadan eller risken. Det är extra viktigt om du väljer att vara anonym när du anmäler, för då kan vi inte återkomma till dig och ställa följdfrågor om det behövs.

Gör en anmälan på Konsumentverkets webbplats

Källa: Konsumentverket

Granskad: 8 december 2023