Glas i sol är en brandrisk

Genomskinliga föremål som är fyllda med vätska kan orsaka brand om de träffas av solens strålar. Klotformade föremål i glas eller plast är mest riskfyllda.

Undvik brand – tänk på det här

  • Undvik att placera vätskefyllda föremål av glas och plast i fönster eller inne i ett rum där solens strålar kan träffa dem.

  • Lämna inte vätskefyllda föremål i glas/plast obevakade utomhus där risk finns att solens strålar träffar föremålets yta. Var uppmärksam på till exempel trädgårdsbord, altan, balkong och växthus. 

  • Om du upptäcker bågformade brännmärken runt ett glas- eller plastföremål kan det vara ett tecken på att det finns en brandrisk.

Glas i sol - brandrisk

Mer om risken med glas i sol

För att en brännpunkt ska uppkomma i till exempel en vas behöver solstrålen kunna lysa igenom en genomskinlig vätska som vatten. Det blir då en liknande brandrisk som när solstrålar träffar ett förstoringsglas. Föremålet behöver inte vara helt fyllt. Det räcker med några få centimeters höjd på vätskan för att skapa en brandrisk.

Det är formen på föremålet som avgör om brandrisken kan uppstå. Exempel på föremål som kan orsaka brand är:

  • klotformade vaser och skålar där vatten/genomskinlig vätska finns inne i föremålet
  • dekorationsföremål i form av ”snöglober”
  • leksaker, som genomskinliga studsbollar
  • sminkspeglar
  • massiva glasföremål.

Brandrisken uppstår för att solens strålar koncentreras till en brännpunkt på ett litet avstånd utanför föremålets motsatta sida. Hur långt ut från ytan brännpunkten hamnar beror på föremålets form. Brännpunkten kan bli så varm att brännbara material som finns intill kan fatta eld. Exempel på sådant som kan börja brinna är gardiner, dukar, bänkskivor, trävirke och tidningar. Plastmaterial kan även smälta av temperaturen.

Har du upptäckt en säkerhetsrisk med en vara eller har det inträffat en händelse, skada eller olycka? Då kan du informera oss på Konsumentverket genom att göra en anmälan.

För att vi ska kunna utreda din anmälan är det viktigt att du fyller i uppgifter som gör att vi kan säkerställa:

  • vilken vara det handlar om
  • vilket företag som har tillverkat, sålt, hyrt eller lånat ut varan.

Bifoga gärna bilder eller filmer som beskriver varan och skadan eller risken. Det är extra viktigt om du väljer att vara anonym när du anmäler, för då kan vi inte återkomma till dig och ställa följdfrågor om det behövs.

Gör en anmälan på Konsumentverkets webbplats

Källa: Konsumentverket

Granskad: 8 juni 2023