Gåstolar och säkerhet – undvik olyckor med barn i gåstol

Om ditt barn använder en gåstol är det viktigt att du har barnet under uppsikt. Tänk på att inte använda gåstolen där det finns en nedåtgående trappa.

Tänk på det här

  • Lämna aldrig barnet utan uppsikt i gåstolen.

  • Använd inte en gåstol i närheten av en nedåtgående trappa.

  • Låt inte barnet vara i gåstolen långa stunder.

  • Ta undan skaderisker på höjder som barnet kan nå upp till i stolen.

  • Välj en gåstol som har trappstopp.

Mer om gåstolar och säkerhet

Det finns inget som tyder på att barn lär sig gå bättre genom en gåstol. Barnen kommer högre upp än de skulle ha gjort annars i sin utveckling och de rör sig snabbare och når högre. Det ökar risken för olyckor. Om du ändå vill låta barnet använda en gåstol ska den inte användas i närheten av trappor.

En gåstol måste vara stabil och ha ett så kallat trappstopp. Trappstoppet är tänkt att stoppa gåstolen från att åka ut över översta trappsteget med barnet i och förhindra att barnet faller ner för trappor. Men gåstolen ska ändå aldrig användas där det finns en nedåtgående trappa. Varken trappstopp eller trappgrind kan garantera att barnet är säkert.

Var medveten om att barn i gåstol rör sig mycket snabbare och når mycket högre. Det gör att riskerna ökar. Lämna därför aldrig ett barn utan uppsikt i gåstolen.

Tidigare olycksstatistik har visat att barn i gåstolar dragit ner saker över sig. Det är till exempel tunga saker som lampor, strykjärn, vattenkokare eller kastruller på spisen som orsakat skadorna.

Vissa länder anser att gåstolar är en högriskprodukt och har förbjudit dem helt, till exempel Kanada.

Har du upptäckt en säkerhetsrisk med en vara eller har det inträffat en händelse, skada eller olycka? Då kan du informera oss på Konsumentverket genom att göra en anmälan.

För att vi ska kunna utreda din anmälan är det viktigt att du fyller i uppgifter som gör att vi kan säkerställa:

  • vilken vara det handlar om
  • vilket företag som har tillverkat, sålt, hyrt eller lånat ut varan.

Bifoga gärna bilder eller filmer som beskriver varan och skadan eller risken. Det är extra viktigt om du väljer att vara anonym när du anmäler, för då kan vi inte återkomma till dig och ställa följdfrågor om det behövs.

Gör en anmälan på Konsumentverkets webbplats

Källa: Konsumentverket

Granskad: 8 juni 2023