Bärsele och bärsjal – så bär du barnet säkert

Bärselar, bärsjalar och så kallade slings är populära hjälpmedel för att bära små barn. De kan underlätta när det inte fungerar att ha barnvagn eller när du behöver ha händerna fria.

Tänk på det här

  • Läs instruktionerna som följer med bärselen eller bärsjalen.

  • Barn som inte kan hålla upp huvudet ska ha en bärsele med nackstöd.

  • Se till att öppningarna i selen eller sjalen inte är för stora så att barnet riskerar att glida ur.

  • Se till att barnets näsa och mun inte täcks så att luftvägarna hålls fria.

Välj vad du vill läsa mer om

Bärsele

När du använder en bärsele bör du följa de instruktioner som tillverkaren eller återförsäljaren skickat med för att produkten ska fungera säkert.

Om barnet ännu inte kan hålla upp huvudet på egen hand behövs ett nackstöd på bärselen.

Bärselens öppningar behöver vara anpassade så att barnet sitter bekvämt. Titta extra på hålen för barnets ben och öppningarna i sidorna. De ska inte vara för stora så att barnet kan glida ur.

Undvik kvävningsrisk genom att se till att du som bär barnet har uppsikt över barnets ansikte. Se också till att tyg inte täcker över barnets näsa och mun. Det är även viktigt att barnet inte trycks ihop när du bär det. Om barnets haka pressas mot sitt bröst kan luftvägarna blockeras så att barnet inte får tillräckligt med syre. Barnet har inte någon möjlighet att skrika för att få hjälp om det händer.

När du använder en bärsele behöver du vara uppmärksam på att inte böja dig i positioner så att barnet ramlar eller glider ut ur selen. Om barnet är litet och du använder ett spädbarnsinlägg i bärselen måste du vara extra observant på att barnet sitter som det ska.

Bärsjal och sling

När du ska använda en bärsjal eller sling gäller samma tips och instruktioner som för bärselar. Men det är extra viktigt att du känner till maxvikten på produkten eftersom du ska sätta fast barnet på din överkropp genom att knyta eller linda fast det.

Det är mycket viktigt att kontrollera och följa de instruktionen som tillverkaren ger om hur du ska använda spännen eller hur du ska knyta knutar.

Tänk också på att risken för att barnet kan falla ur en bärsjal eller sling ökar när barnet blir mer aktivt.

Har du upptäckt en säkerhetsrisk med en vara eller har det inträffat en händelse, skada eller olycka? Då kan du informera oss på Konsumentverket genom att göra en anmälan.

För att vi ska kunna utreda din anmälan är det viktigt att du fyller i uppgifter som gör att vi kan säkerställa:

  • vilken vara det handlar om
  • vilket företag som har tillverkat, sålt, hyrt eller lånat ut varan.

Bifoga gärna bilder eller filmer som beskriver varan och skadan eller risken. Det är extra viktigt om du väljer att vara anonym när du anmäler, för då kan vi inte återkomma till dig och ställa följdfrågor om det behövs.

Gör en anmälan på Konsumentverkets webbplats

Källa: Konsumentverket

Granskad: 9 juni 2023