Sitta säkert i hög barnstol

När du ska välja en hög barnstol är det viktigt att tänka på säkerheten. Fallolyckor som är kopplade till användning av höga barnstolar är relativt vanliga.

Tänk på det här

  • Välj en matstol som är stabil och som barnet inte kan klättra ur själv. Barnet ska inte kunna resa sig upp i stolen. En del stolar har därför en trång sittdel medan andra har en sele för att barnet inte ska kunna falla från stolen.

  • Ha alltid uppsikt över barnet när det sitter i stolen. Det är lätt hänt att barnet tar spjärn mot bordskanten och får stolen att tippa bakåt. 

  • Låt inte barnet klättra i och ur stolen på egen hand. 

  • Finns det ett bälte eller en sele på stolen är det viktigt att använda det. 

  • Höga barnstolar ska ha en grenrem som är monterad mellan båge och sits för att förhindra att barn kan glida ur stolen under bågen/brickan och bli hängande i huvudet. Saknas fast grenrem uppfyller stolen inte säkerhetskraven.

Har du upptäckt en säkerhetsrisk med en vara eller har det inträffat en händelse, skada eller olycka? Då kan du informera oss på Konsumentverket genom att göra en anmälan.

För att vi ska kunna utreda din anmälan är det viktigt att du fyller i uppgifter som gör att vi kan säkerställa:

  • vilken vara det handlar om
  • vilket företag som har tillverkat, sålt, hyrt eller lånat ut varan.

Bifoga gärna bilder eller filmer som beskriver varan och skadan eller risken. Det är extra viktigt om du väljer att vara anonym när du anmäler, för då kan vi inte återkomma till dig och ställa följdfrågor om det behövs.

Gör en anmälan på Konsumentverkets webbplats

Källa: Konsumentverket

Granskad: 9 juni 2023