Säkra barnsängar

När du ska köpa barnsäng, resesäng, babybädd, bedside crib eller våningssäng till ditt barn ska du kontrollera att den är säker. Sängen ska vara stabil och klara av att barn försöker klättra och skaka på den. Det är extra viktigt eftersom du inte kan ha uppsikt över barnet när du sover.

Barnsängar och säkerhet – tänk på det här

 • Sängen ska inte ha lösa, saknade eller skadade spjälor och delar.

 • Sängen ska ha högst 65 millimeter mellan spjälorna i sängsidan och högst 25 millimeter mellan ribborna i sängbotten.

 • Eventuella hörnstolpar ska max sticka upp någon millimeter.

 • Det ska inte finnas utsågade figurer i huvud- eller fotända.

 • Madrassen ska vara fast och täcka hela sängbotten.

 • Säkerhetskrav för sängarna är framtagna i olika standarder. Kolla efter märkningen. Men var uppmärksam på brister som kan finnas, även om sängen är märkt med standarden.

Läs mer om barnsängar och säkerhet

Det är extra viktigt att göra barnets sovmiljö säker. Du kan ju inte ha barnet under uppsikt när du sover. Det finns olika sorters sängar som används under barnets första tid, till exempel

 • vaggor
 • korgar
 • upphängda sängar
 • sidosängar/bedside crib
 • spjälsängar.

När barnen är små har de en begränsad möjlighet att själva ta sig ur en olycklig kroppsställning eller situation som inte är bra för dem. Små barn andas till exempel främst genom näsan. De har inte förmågan eller kraften att flytta på huvudet eller flytta bort något som täcker över näsan och munnen.

Socialstyrelsen har tagit fram en broschyr med sex råd för att förhindra plötslig spädbarnsdöd.

Om att minska risken för plötslig spädbarnsdöd på Socialstyrelsens webbplats

Vad som är viktigt att tänka på

 • Sängen ska vara stabil och inte ranglig.
 • Sängens ska inte kunna välta eller tippa.
 • De bäddmaterial som används ska vara anpassade till storleken på sängen.
 • Barnets ansikte ska alltid vara fritt.
 • Barnet ska vara lagom varmt och kunna röra armar och ben fritt i sängen.
 • Anpassa barnets klädsel och sängens bäddmaterial efter temperaturen i rummet.
 • Lägg inte för många saker i sovutrymmet som kan påverka barnets andning och rörelse.

När barnet är lite större

När barnet är lite större och mer rörligt är det viktigt att även säkra platsen runt barnsängen. Se till att barnet inte kan få tag i saker som hänger ner, till exempel persiennsnören. De ska inte heller få tag i saker som hänger eller ligger nära, som lampsladdar, väggdekorationer, småsaker eller mediciner.

Babybäddar (kallas även babynest) används till små barn för att skapa en ombonad känsla runt barnet. Många använder en babybädd för att kunna ha barnet i sin egen säng.

Det finns inga säkerhetskrav framtagna inom EU för babybäddar. Även om tillverkarna har ansvar för utformningen behöver du vara uppmärksam på att utformningen inte innebär säkerhetsrisker för ditt barn.

Vad som är viktigt att tänka på om du väljer babybädd

 • Undvik bäddar som är fluffiga, har mycket tyg och lös stoppning där barnet kan få ner ansiktet i små utrymmen eller in mot materialet.
 • Det ska inte finnas långa band, snören eller handtag där barnen kan fastna.
 • Undvik babybäddar med handtag. Barn ska inte bäras omkring liggande i babybäddar. För bärfunktion finns babyliftar, som har uppsatta säkerhetskrav.
 • Samsovning i föräldrarnas säng ökar risken för överhettning och att barnet kan få luftvägarna täckta.
 • Lägg aldrig babybädden högt där barnet kan rulla ur och falla ner.
 • När barnet börjar vända på sig är det lämpligt att ta bort babybädden.

Det finns sängar som är avsedda för de minsta barnen fram tills barnen kan sitta upp utan stöd eller själva kan dra eller skjuva sig upp på händer eller knän.

Det är viktigt att dessa sängar uppfyller säkerhetskraven. Barnen ska inte kunna falla ur sängen. Det ska inte finnas farliga öppningar där barnet kan fastna. Sängen får inte vara utformad så att barnet kan hamna i positioner de inte kan ta sig ur om de rullar eller rör på sig.

Standard för sidosängar och vaggor

Det finns en standard som ställer säkerhetskrav på sidosängar och vaggor, EN 1130:2019. Men även om sängen har märkningen behöver du vara uppmärksam på brister som kan finnas.

Sidosäng eller bedside crib

Det har blivit vanligare med sidosängar som ska monteras fast i föräldrasängen. Köp bara en sidosäng med en fastsättningsanordning som fungerar till din säng. Se till att det inte finns glipor mellan sängarna.

Sidosängen ska ha sidor runt om sängen för att förhindra att barnet kan ramla ur sängen eller rulla in i föräldrasängen.

En fällbar sängsida ska aldrig vara lägre än 12 centimeter, mätt från barnets madrass. I uppfällt läge ska sidan vara lika hög som de övriga sidorna och minst 20 centimeter hög.

Upphängda vaggor

Upphängda vaggor kan fästas på olika sätt. Det kan antingen vara i ett stativ eller i en takmontering.

Det är viktigt att ha koll på att barnet inte böjs/trycks ihop för mycket inne i vaggan.

Har vaggan en för mjuk botten kan barnet hamna i positioner de inte kan ta sig ur. Då finns en risk att barnets andningsvägar blir blockerade eller täckta, vilket kan medföra en risk för kvävning.

När du köper en spjälsäng är det viktigt att sängen:

 • är stabil och inte ranglig
 • inte kan välta eller tippa
 • inte har farliga öppningar och konstruktioner.

Sängen får inte ha några uppstickande delar som barnets kläder kan fastna på, till exempel hörnstolpar. Det behövs inte många millimeter för att kläder eller halsband ska kunna fastna. Det kan innebära en risk för strypning.

Använd den madrass som tillverkaren rekommenderar till sängen. Låt madrassen gå ända ut till sängsidorna så inget mellanrum skapas där barnet kan få ner ansiktet.

Kontrollera avståndet mellan spjälorna och ribborna

Kontrollera att avståndet mellan spjälorna i sängen är mellan 45 och 65 millimeter. Avståndet är viktigt för att små barn inte ska kunna tränga sig ut med fötterna före, sedan fastna över bröstkorgen och riskera att fastna och kvävas.

Kontrollera även att avståndet mellan ribborna i sängens botten är högst 25 millimeter. Är avståndet bredare kan barnet fastna med fötterna om barnet kommer under madrassen.

Om barnet försöker klättra ur sängen

Byt till en låg säng utan höga kanter om barnet börjar försöka klättra ur sängen. På vissa modeller av barnsängar kan en sängsida eller spjälor tas bort. Du kan också låta barnet sova på en madrass på golvet.

Spjälskydd fyller ingen säkerhetsfunktion. Om du väljer att använda ett spjälskydd bör du tänka på följande:

 • Fäst spjälskyddet så det går ner mellan madrassen och sängsidan.
 • Välj ett material som är stadigt och inte fluffigt. Det finns en risk att andningsvägarna blockeras om barnet vänder in sitt ansikte tätt mot spjälskyddet.
 • Kontrollera regelbundet att spjälskyddet sitter fast ordentligt.
 • Det är lämpligt att ta bort skyddet när barnet börjar sätta sig upp.
 • Titta efter märkningen EN 16780 när du köper spjälskydd.

Våningssäng och ålder

Barn under 6 år bör inte sova i den övre bädden av en våningssäng eller hög säng (loftsäng). Det beror främst på fallrisken.

Att tänka på när du köper våningssäng eller loftsäng

 • Den övre sängen ska ha skyddsbrädor på alla sidor. Dessa ska inte lämna några glipor där ett barn kan glida ut med kroppen, fastna eller falla ner.
 • När madrassen ligger i sängen ska det sticka upp minst 16 centimeter av skyddsbrädan ovanför madrassen.
 • Det får bara finnas en öppning på sängen. Öppningen ska finnas på en långsida. Där ska stegen vara placerad.
 • Det får inte finnas några uppstickande stolpar där kläder kan fastna.
 • Den övre och undre sängen måste sitta ihop ordentligt, gärna fastskruvade. Annars finns en risk att den övre sängen flyttas ur position och välter ner.
 • Det finns en standard som ställer säkerhetskrav på våningssängar och höga sängar, SS-EN 747–1:2012 + A1:2015. Var uppmärksam på om sängen har brister, även om den har märkningen.

Att tänka på när du använder sängen

 • Den största risken med en hög säng är fallrisken när barnet ska klättra i och ur sängen.
 • Låt inte barn leka i den övre bädden. Sängen är troligen inte kontrollerad för att uppfylla krav för lekredskap.
 • Kontrollera regelbundet att sängen är hel och om något behöver justeras eller skruvar dras åt.
 • Har tillverkaren angett att sängen ska vara fastmonterad i väggen är det viktigt att göra detta.
 • Kontrollera alltid att resesängen är ordentligt uppfälld.
 • Följ alltid instruktionen som följer med sängen.
 • Tryck på fällmekanismerna och de övre kanterna för att förvissa dig om att sängen inte kan fälla ihop sig. Det har skett allvarliga olyckor där resesängar fällts ihop av sig själv med barnet inuti.
 • Det finns en standard, EN 716-1, som ställer säkerhetskrav på barnsängar. Den omfattar även resesängar. Var uppmärksam på brister som kan finnas med sängen, även om den är märkt med standarden.

Har du upptäckt en säkerhetsrisk med en vara eller har det inträffat en händelse, skada eller olycka? Då kan du informera oss på Konsumentverket genom att göra en anmälan.

För att vi ska kunna utreda din anmälan är det viktigt att du fyller i uppgifter som gör att vi kan säkerställa:

 • vilken vara det handlar om
 • vilket företag som har tillverkat, sålt, hyrt eller lånat ut varan.

Bifoga gärna bilder eller filmer som beskriver varan och skadan eller risken. Det är extra viktigt om du väljer att vara anonym när du anmäler, för då kan vi inte återkomma till dig och ställa följdfrågor om det behövs.

Gör en anmälan på Konsumentverkets webbplats

Källa: Konsumentverket

Granskad: 11 december 2023