Säkra barnsängar

Lyssna

När du ska köpa barnsäng, resesäng, babybädd eller våningssäng till ditt barn ska du kontrollera att den är säker. Sängen ska vara stabil och klara av att barn försöker klättra och skaka på den. Det är extra viktigt eftersom du inte kan ha uppsikt över barnet när du sover.

Barnsängar och säkerhet – tänk på det här

 • Sängen ska inte ha lösa, saknade eller skadade spjälor och delar.

 • Sängen ska ha högst 65 millimeter mellan spjälorna i sängsidan och högst 25 millimeter mellan ribborna i sängbotten.

 • Eventuella hörnstolpar ska max sticka upp någon millimeter.

 • Det ska inte finnas utsågade figurer i huvud- eller fotända.

 • Madrassen ska vara fast och täcka hela sängbotten.

 • Titta efter märkningen EN 716, som visar att sängen uppfyller standarden för småbarnssängar.

Mer om barnsängar och säkerhet

Det är extra viktigt att göra barnets sovmiljö säker. Du kan ju inte ha barnet under uppsikt när du sover. Det finns olika sorters sängar som används under barnets första tid, till exempel

 • vaggor
 • korgar
 • upphängda sängar
 • spjälsängar.

När barnen är små har de en begränsad möjlighet att själva ta sig ur en olycklig kroppsställning eller situation som inte är bra för dem. Små barn andas till exempel främst genom näsan. De har inte förmågan eller kraften att flytta på huvudet eller flytta bort något som täcker över näsan och munnen.

Socialstyrelsen har tagit fram en broschyr med sex råd för att förhindra plötslig spädbarnsdöd.

Minska risken för plötslig spädbarnsdöd på Socialstyrelsens webbplats

Vad som är viktigt att tänka på

 • Sängen ska vara stabil.
 • Sängen ska inte välta.
 • De bäddmaterial som används ska vara anpassade till storleken på sängen.
 • Barnets ansikte ska alltid vara fritt.
 • Barnet ska vara lagom varmt och kunna röra armar och ben fritt i sängen.
 • Anpassa barnets klädsel och sängens bäddmaterial efter temperaturen i rummet.
 • Lägg inte för många saker i sovutrymmet som kan påverka barnets andning och rörelse.

När barnet är lite större

När barnet är lite större och mer rörligt är det viktigt att även säkra platsen runt barnsängen. Se till att barnet inte kan få tag i saker som hänger ner, till exempel persiennsnören. De ska inte heller få tag i saker som hänger eller ligger nära, som lampsladdar, väggdekorationer, småsaker eller mediciner.

Babybäddar används till små barn för att skapa en ombonad känsla runt barnet. Många använder en babybädd för att kunna ha barnet i sin egen säng.

Det finns inga säkerhetskrav framtagna inom EU för babybäddar. Men det finns risker med babybäddar som tillverkarna behöver ta hänsyn till. Det är till exempel hur de utformar babybädden och vilket material som används.

Vad som är viktigt att tänka på

 • Undvik bäddar som är fluffiga, har mycket tyg och lös stoppning där barnet kan få ner ansiktet i små utrymmen eller in mot materialet.
 • Det ska inte finnas långa band, snören eller handtag där barnen kan fastna.
 • Undvik babybäddar med handtag. Barn ska inte bäras omkring liggande i babybäddar. För bärfunktion finns babyliftar, som har uppsatta säkerhetskrav.
 • Samsovning i föräldrarnas säng ökar risken för överhettning och att barnet kan få luftvägarna täckta.
 • Lägg aldrig babybädden högt där barnet kan rulla ur och falla ner.
 • När barnet börjar vända på sig är det lämpligt att ta bort babybädden.

När du köper en spjälsäng är det viktigt att sängen:

 • är stabil
 • inte välter
 • inte har farliga öppningar och konstruktioner.

Använd den madrass som tillverkaren rekommenderar till sängen. Låt madrassen gå ända ut till sängsidorna så inget mellanrum skapas där barnet kan få ner ansiktet.

Titta efter märkning på spjälsängen

Om sängen har en viss märkning vet du att den uppfyller kraven som ställs i standarden. Titta efter märkningen:

 • EN 716-1 för barnsängar och fällbara sängar
 • EN 1130:2019 för spädbarnssängar.

Köpa begagnad spjälsäng

Köper du en begagnad spjälsäng ska du kontrollera att avståndet mellan spjälorna i sängen är mellan 45 och 65 millimeter. Avståndet är viktigt för att små barn inte ska kunna tränga sig ut med fötterna före, sedan fastna över bröstkorgen och riskera att fastna och kvävas. Sängar får inte heller vara designade med några uppstickande delar som barnets kläder kan fastna på. Det kan innebära en risk för strypning.

Du bör också kontrollera att avståndet mellan ribborna i sängens botten är högst 25 millimeter. Om avståndet är bredare finns en risk att barnet kan fastna med fötterna.

Om barnet försöker klättra ur spjälsängen

Byt till en låg säng utan höga kanter om barnet börjar försöka klättra ur sängen. På vissa modeller kan en sängsida tas bort. Du kan också låta barnet sova på en madrass på golvet.

Spjälsängsskydd

Spjälskydd fyller ingen säkerhetsfunktion. Om du väljer att använda ett spjälskydd bör du tänka på följande:

 • Fäst spjälskyddet så det går ner mellan madrassen och sängsidan.
 • Välj ett material som är stadigt och inte fluffigt. Det finns en risk att andningsvägarna blockeras om barnet vänder in sitt ansikte tätt mot spjälskyddet.
 • Kontrollera regelbundet att spjälskyddet sitter fast ordentligt.
 • Det är lämpligt att ta bort skyddet när barnet börjar sätta sig upp.
 • Titta efter märkningen EN 16780 när du köper spjälskydd.

Barnsängen ska vara stabil och inte ha farliga öppningar och konstruktioner.

För barnsängar finns säkerhetskrav som ställer krav på nya sängar. Titta efter märkningen EN 716-1 för barnsängar och fällbara sängar. Har sängen märkningen uppfyller den kraven.

Sängar får inte vara designade med några uppstickande delar som barnets kläder kan fastna på. Det kan innebära risk för strypning.

Använd den madrass som tillverkaren rekommenderar till sängen. Låt madrassen gå ända ut till sängsidorna så inget mellanrum skapas där barnet kan få ner ansiktet.

Barn under 6 år bör inte sova i den övre bädden av en våningssäng eller hög säng (loftsäng).

Att tänka på när du ska köpa våningssäng eller loftsäng

 • Titta efter märkningen som visar att sängen uppfyller standarden för våningssängar och höga sängar: SS-EN 747–1:2012 + A1:2015. Informationen ska även finnas vid försäljning via internet.
 • Den övre sängen ska ha skyddsbrädor på alla sidor. Dessa ska inte lämna några större glipor där ett barn kan glida ut med kroppen, fastna eller falla ner.
 • När madrassen ligger i sängen ska det sticka upp minst 16 centimeter av skyddsbrädan ovanför madrassen.
 • Det får bara finnas en öppning på sängen och den ska finnas på en långsida. Där ska stegen vara placerad.
 • Det får inte finnas några uppstickande stolpar där kläder kan fastna.
 • Den övre och undre sängen måste sitta ihop ordentligt, gärna fastskruvade. Annars finns en risk att barnet kan lyfta den övre sängen ur position så den välter ner.

Att tänka på när du använder sängen

 • Den största risken med en hög säng är fallrisken när barnet ska klättra i och ur sängen.
 • Låt inte barn leka i den övre bädden. Sängen är troligen inte kontrollerad för att uppfylla krav för lekredskap.
 • Kontrollera regelbundet att sängen är hel och om något behöver justeras eller skruvar dras åt.
 • Har tillverkaren angett att sängen ska vara fastmonterad i väggen är det viktigt att göra detta.
 • Kontrollera alltid att resesängen är ordentligt uppfälld.
 • Följ alltid instruktionen som följer med sängen.
 • Tryck på fällmekanismerna och de övre kanterna för att förvissa dig om att sängen inte kan fälla ihop sig. Det har skett allvarliga olyckor där resesängar fällts ihop av sig själv med barnet inuti.
 • Titta efter märkningen EN 716-1 för att säkerställa att sängen uppfyller säkerhetskraven.

Har du upptäckt en säkerhetsrisk eller har det inträffat en händelse, skada eller olycka? Då kan du informera oss på Konsumentverket genom att göra en anmälan.

För att vi ska kunna utreda din anmälan är det viktigt att du fyller i uppgifter som gör att vi kan säkerställa:

 • vilken vara det handlar om
 • vilket företag som har tillverkat, sålt, hyrt eller lånat ut varan.

Bifoga gärna bilder eller filmer som beskriver varan och skadan eller risken. Det är extra viktigt om du väljer att vara anonym när du anmäler, för då kan vi inte återkomma till dig och ställa följdfrågor om det behövs.

Gör en anmälan på Konsumentverkets webbplats

Källa: Konsumentverket

Granskad: 28 januari 2022