Reseförsäkring

När du är utomlands är det viktigt att du har en reseförsäkring. Du kan skaffa ett reseskydd på flera olika sätt. Men i alla hemförsäkringar ingår ett bra grundskydd, som kan betala akut sjukvård och hemtransport vid allvarlig skada.

I vissa fall behöver du komplettera hemförsäkringen eller teckna en särskild reseförsäkring. Ta reda på vad reseskyddet som ingår i din hemförsäkring omfattar. Om du till exempel ska dyka eller ägna dig åt någon extremsport på resan behöver du en extra försäkring.

Försäkrad hela restiden

Tänk på att köpa en reseförsäkring som täcker hela restiden innan du ger dig av. Om reseskyddet upphör medan du är på resande fot så brukar det inte gå att köpa en ny reseförsäkring i Sverige för resterande tid.

Hemförsäkring

I hemförsäkringarnas reseskydd finns möjlighet till ersättning för de viktigaste skadehändelserna som kan inträffa på resa, till exempel för sjukvårdskostnader och om du blir akut sjuk eller råkar ut för ett olycksfall. Dessutom för sjuktransport hem om det blir nödvändigt och i de flesta fall en viss ersättning för förlorade semesterdagar. I hemförsäkringen finns även ett skydd för ditt bagage, ett rättsskydd om du hamnar i en domstolstvist, ett ansvarsskydd om du blir skadeståndsskyldig och ett överfallsskydd vid misshandel.

Jämför reseskyddet i hemförsäkringar på webbplatsen konsumenternas.se

När behöver du komplettera skyddet i hemförsäkringen

Du kan behöva komplettera hemförsäkringens reseskydd om du:

  • reser mer än 45 dagar
  • gör särskilt riskfyllda aktiviteter som dykning, glidflygning och liknande under semestern
  • ska jobba eller studera utomlands
  • är gravid i senare skede än vecka 28

Separat reseförsäkring

Om du inte har någon hemförsäkring som ger dig ett reseskydd bör du köpa en separat reseförsäkring. De separata reseförsäkringarna gäller normalt för resor som varar upp till ett års tid. De separata reseförsäkringarna ger i regel samma skydd som hemförsäkringen.

Jämför separata reseförsäkringar på webbplatsen konsumenternas.se

Rätt till akutvård inom EU

Rätt till akutvård - men däremot inte hemresa - har du även utan försäkring om du befinner dig inom EU/EES eller i Schweiz. Då får du vård på samma villkor som de som bor i landet och du kan visa upp EU-kortet, det europeiska sjukförsäkringskortet. EU-kortet beställer du från Försäkringskassan.

Avbeställningsskydd

Har du ett avbeställningsskydd kan du få tillbaka resekostnaden om du skulle bli akut sjuk eller drabbas av ett olycksfall före avresan, men det krävs läkarintyg. Du kan även få ersättning för självrisken på din villa-, hem- eller bilförsäkring om en skada inträffar på ditt hem eller bil under din resa. De flesta hemförsäkringsbolag säljer tilläggsförsäkringar som kompletterar reseskyddet i hemförsäkringen. I dem ingår bland annat avbeställningsskydd. I de mer omfattande hemförsäkringarna, så kallade storprodukter, ingår oftast ett avbeställningsskydd. Researrangörerna brukar också sälja separata avbeställningsskydd.

Betalat med kort?

Om du har betalat din resa med kort kan det ingå en försäkring med avbeställningsskydd. Kontrollera hur du ska betala din resa för att kortförsäkringen ska gälla och dessutom vilka personer den omfattar. Du kan också få ersättning till exempel för förseningar, vårdkostnader, dödsfall eller svår invaliditet.

Mer om reseförsäkring på webbplatsen konsumenternas.se