Försäkringar för ditt boende

Alla behöver i grunden omfattas av en hemförsäkring. Hur du bor avgör sedan om du behöver ytterligare försäkringsskydd.

Bo i hyresrätt

Bor du i hyresrätt behöver du en hemförsäkring som skydd för din egendom vid till exempel brand eller inbrott. Om det inte redan ingår kan du komplettera hemförsäkringen med en så kallad allrisk som ger skydd för andra plötsliga och oförutsedda skador på din egendom.

Men en hemförsäkring är också mycket viktig av andra anledningar, den innehåller

  • reseskydd
  • ansvarsskydd
  • rättskydd och
  • överfallsskydd

Reparationer av lägenheten är hyresvärdens ansvar, så du behöver inte ha försäkringar som täcker det. Men om du av oaktsamhet skulle orsaka en skada i din lägenhet och du får ett ekonomiskt krav från din hyresvärd, kan ansvarsskyddet i din hemförsäkring hjälpa dig.

Student, äldreboende och andra hand

Oavsett hur du bor behöver du en hemförsäkring. Även om du inte har så mycket värdefull egendom så är reseskyddet, ansvarsskyddet och rättsskyddet viktiga delar att ha. De som är skrivna på samma adress, delar hushåll och/eller är namngivna på försäkringsbrevet, kan omfattas av samma hemförsäkring. Men om du till exempel hyr i andra hand eller är inneboende behöver du oftast en egen.

Läs mer om hemförsäkring i olika boendesituationer på  webbplatsen konsumenternas.se

Bostadsrätt

Bor du i bostadsrätt är det viktigt att du har en särskild bostadsrättsförsäkring, annars riskerar du att själv få betala kostsamma reparationer. Du som har en bostadsrätt har ett större ansvar för din lägenhet än vad en hyresgäst har. Du ansvarar själv för det inre underhållet av lägenheten till exempel skötsel av väggar, golv, tak och fast inredning som köks- och badrumsinredning.

En bostadsrättsförsäkring kan du ha som ett tillägg till hemförsäkringen eller som en kollektiv försäkring genom din bostadsrättsförening.Läs mer om bostadsrättsförsäkring på webbplatsen konsumenternas.se

Villa

Om du bor i villa köper du oftast en ”villahemförsäkring”, som är en kombinerad villa- och hemförsäkring. Men om du redan har en hemförsäkring till exempel via ditt fackförbund går det att köpa enbart en villaförsäkring.

En villaförsäkring kan ge ersättning om byggnaden skadas av brand, läckage, skadegörelse, naturskador och skadedjur.

Hela villan omfattas av försäkringen om skadan är till exempel en brand eller om ett träd faller ner på byggnaden. Vattenskador från rör och våtrum i villan ersätts, men normalt inte vattenskador genom taket eller grunden. Villaförsäkringen omfattar också skador på fast installerad köksinredning, värmepanna och rörledningar med mera. Den kan också omfatta andra byggnader på tomten, liksom träd, växter och staket.

Ansvarsskydd ingår som ger ett skydd om du som villaägare skulle bli skadeståndsskyldig gentemot till exempel en granne eller en hantverkare. Rättsskyddet kan täcka kostnader för juridiskt ombud om du som villaägare skulle hamna i tvist med någon.

Hos flera försäkringsbolag kan du köpa till olika tillägg som exempelvis kan ge högre ersättningsbelopp för äldre byggnadsdelar som skadats.

Läs mer om villaförsäkringar på Konsumenternas webbplats

Fritidshus

Även en fritidshusförsäkring kan ge ersättning om byggnaden skadas av brand, läckage, skadegörelse, naturskador och skadedjur.

I fritidshusförsäkringen kan det också ingå ett skydd för saker som du förvarar i fritidshuset. Men ett sådant skydd ingår inte alltid och då behöver du teckna det separat för att skydda dina saker mot stöld och annan skada. Har du inga saker av större värde i ditt fritidshus, kan det räcka med det skydd som ingår i din hemförsäkring för saker som du tar med dig utanför bostaden. Det kallas för bortaskydd i hemförsäkringen och kan ersätta dina saker som du förvarar i ditt fritidshus upp till vissa maxbelopp som skiljer sig mellan olika försäkringsbolag.

En fritidshusförsäkring kan också ge ersättning för hyresbortfall efter skada i ett uthyrt fritidshus.

Läs mer om fritidshusförsäkring på Konsumenternas webbplats

Dolda fel

Du som ska sälja din villa eller fritidshus kan teckna en så kallad dolda fel-försäkring, genom din fastighetsmäklare. Försäkringen ger dig som säljare ett visst skydd mot köparens eventuella krav på grund av dolda fel, den har dock många undantag. Skyddet består primärt i att försäkringsbolaget åtar sig att träda in och svara i säljarens ställe, men det kan även ge ersättning till köparen för dolda fel.

Läs mer om dolda fel och försäkringar på Konsumenternas webbplats