Hemförsäkring

En hemförsäkring tecknar du för att skydda ditt hem och dina saker. Om du äger din bostad bör du komplettera hemförsäkringen med en bostadsrättsförsäkring eller en villaförsäkring.

Hemförsäkringen består av flera olika delar

  • egendomsskydd
  • reseskydd
  • ansvarsskydd
  • rättsskydd och
  • överfallsskydd

Egendomsskydd ger ersättning vid stöld av dina saker, om det brinner i din bostad eller blir en vattenskada så att saker förstörs. Några bolag har utökat stöldskyddet till att gälla även vid så kallad öppen stöld - av vårdpersonal som har nyckel till din bostad. I andra bolag kan en allriskförsäkring ersätta sådana stölder.

Ett reseskydd ersätter vårdkostnader och hemtransport vid akut sjukdom och olycksfall när du är på resa. Sådana kostnader kan bli mycket höga, särskilt utanför EU. Skyddet gäller för det mesta i 45 dagar men i ett par försäkringsbolag upp till 60 dagar.

Ansvarsskyddet gäller om du blir skadeståndsskyldig och ett rättsskydd ger dig möjlighet att få ersättning för vissa rättegångskostnader vid tvist. Flera bolag har infört ID-skydd i försäkringen som innebär att du kan få råd och assistans om någon utnyttjat din identitet.

Överfallsskyddet kan ge dig ersättning om du till exempel blir utsatyty för misshandel eller sexualbrott.

Hemförsäkringen gäller i de flesta fall för alla som är folkbokförda på adressen och delar hushåll, det vill säga man måste bo tillsammans. Försäkringen gäller i de flesta fall inte för en inneboende. Den inneboende bör alltså ha en egen försäkring.

Ettårsavtal

När du tecknar en hemförsäkring ingår du ett avtal som gäller i ett år. Avtalstiden för de flesta sakförsäkringar är ett år. Du kan därför inte säga upp försäkringen under denna tid om du till exempel blir erbjuden en försäkring till ett billigare pris. Men att avtalet inte gäller längre än ett år är för att du ska kunna byta försäkring vid huvudförfallodagen. Om du inte säger upp eller byter försäkring på huvudförfallodagen så förlängs den automatiskt ett år till.

Undantag och begränsningar

Alla försäkringar har undantag och olika begränsningar. För att veta exakt vad som gäller för din försäkring behöver du läsa villkoren noga. Du har också rätt enligt försäkringsavtalslagen att få en sammanfattning av den viktigaste informationen som du bör känna till samt viktiga begränsningar. Det kallas förköpsinformation.

Allriskskydd för otursskador

Med ett allriskskydd kan du få ersättning för så kallade plötsliga och oförutsedda skadehändelser, det man brukar kalla otursskador. I vissa hemförsäkringar ingår ett allriskskydd. Hemförsäkringen brukar då heta Stor, Large eller Plus. Om det inte gör det kan det vara bra bättre att komplettera med ett sådant skydd än att teckna separata produktförsäkringar för varje sak.

Ingen ersättning vid olycksfall

I hemförsäkringen ingår ingen ersättning vid ett olycksfall eller sjukdom (förutom för olycksfall eller akut sjukdom på resa). För att kunna få ersättning för en bestående skada som orsakats av ett olycksfall behöver du teckna en särskild olycksfallsförsäkring.

Läs mer om hemförsäkringar på webbplatsen konsumenternas.se