Hemförsäkring

En hemförsäkring tecknar du för att skydda ditt hem och dina saker. Om du äger din bostad bör du komplettera hemförsäkringen med en bostadsrättsförsäkring eller en villaförsäkring.

Hemförsäkringen består av flera olika delar

  • egendomsskydd
  • reseskydd
  • ansvarsskydd
  • rättsskydd och
  • överfallsskydd

Egendomsskydd ger ersättning vid stöld av dina saker eller om det brinner i din bostad så att saker förstörs. Några bolag har utökat stöldskyddet till att gälla även vid så kallad öppen stöld  om vårdpersonal har nyckel till din bostad.

Ett reseskydd ger skydd vid akut sjukdom och olycksfall när du är på resa. Skyddet räcker för det mesta i 45 dagar.

Ansvarsskyddet gäller om du blir skadeståndsskyldig och ett rättsskydd ger dig möjlighet att få ersättning för vissa rättegångskostnader vid tvist. Några bolag har infört ID-skydd i försäkringen som innebär att du kan få råd och assistans om någon utnyttjat din identitet.

Överfallsskyddet kan ge dig ersättning om du till exempel blir misshandlad.

Hemförsäkringen gäller i de flesta fall för alla som är folkbokförda på adressen och delar hushåll, det vill säga man måste bo tillsammans. Försäkringen gäller i de flesta fall inte för en inneboende. Den inneboende bör alltså ha en egen försäkring.

Ettårsavtal

När du tecknar en hemförsäkring ingår du ett avtal som gäller i ett år. Avtalstiden för de flesta sakförsäkringar är ett år. Du kan därför inte säga upp försäkringen under denna tid om du till exempel blir erbjuden en försäkring till ett billigare pris. Men att avtalet inte gäller längre än ett år är för att du ska kunna byta försäkring vid huvudförfallodagen. Om du inte säger upp eller byter försäkring på huvudförfallodagen så förlängs den automatiskt ett år till.

Undantag och begränsningar

Alla försäkringar har undantag och olika begränsningar. För att veta exakt vad som gäller för din försäkring behöver du läsa villkoren noga. Du har också rätt enligt försäkringsavtalslagen att få en sammanfattning av den viktigaste informationen som du bör känna till samt viktiga begränsningar. Det kallas förköpsinformation.

Allriskskydd för otursskador

Med ett allriskskydd kan man få ersättning för så kallade plötsliga och oförutsedda händelser, det man brukar kalla otursskador. I vissa hemförsäkringar ingår ett allriskskydd. Om det inte gör det kan det vara bra att komplettera med ett sådant skydd.

Ingen ersättning vid olycksfall

I hemförsäkringen ingår ingen ersättning vid ett olycksfall eller sjukdom (förutom för olycksfall eller akut sjukdom på resa). För att kunna få ersättning för en bestående skada som orsakats av ett olycksfall behöver du teckna en särskild olycksfallsförsäkring.

Läs mer om hemförsäkringar på webbplatsen konsumenternas.se

Hjälpte artikeln dig?