Om du är missnöjd med ersättningen från försäkringsbolaget

Om du inte är nöjd med hur försäkringsbolaget har bedömt ditt ärende ska du prata med den som har haft hand om ditt ärende, det vill säga din skadereglerare.

Din skadereglerare ska förklara hur ärendet har bedömts om du inte förstår det av de handlingar som du har fått. Är du inte nöjd med svaret kan du vända dig till försäkringsbolagets skadechef eller till försäkringsbolagets kundombudsman eller klagomålsansvarige. Då ser de över hur just din skada har blivit bedömd.

Du har alltid rätt att få ditt ärende omprövat på försäkringsbolaget. Tveka inte att begära omprövning om du är missnöjd, det är det snabbaste sättet att komma till rätta med ett felaktigt beslut. Omprövningsmöjligheterna ser olika ut hos olika försäkringsbolag. Till ditt beslut har du fått en besvärshänvisning där du kan läsa hur det går till hos just ditt försäkringsbolag.

Om hur du klagar i ett försäkringsärende på webbplatsen konsumenternas.se

Allmänna reklamationsnämnden

Tycker du fortfarande att ditt ärende har bedömts på ett felaktigt sätt kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden, ARN, som prövar konsumentärenden.

Men du måste vända dig till ARN inom ett år från det att du första gången klagade hos försäkringsbolaget. Det är gratis att vända sig till ARN.

Hur du anmäler på ARN:s webbplats

Branschens försäkringsnämnder

Om det handlar om medicinska bedömningar kan du vända dig till Personförsäkringsnämnden eller Trafikskadenämnden.

Allmän domstol

Du kan även vända dig till allmän domstol och stämma försäkringsbolaget. Då kan du i vissa fall få ekonomisk hjälp genom din rättsskyddsförsäkring i hemförsäkringen.