Kostnader för eget boende

Något du kanske inte tänker på innan du flyttat hemifrån är att det kostar ganska mycket med ett eget boende. Förutom hyra eller bostadslån måste du köpa mat, betala räkningar och se till att ha försäkringar om något skulle hända. Du ska även se till att spara till en buffert för oväntade utgifter.

Gör en hushållsbudget

För att lättare hålla koll på dina utgifter är det en bra idé att göra en månadsbudget. I budgeten ska alla fasta kostnader som till exempel hyra ingå, men även de rörliga utgifterna. Rörliga utgifter är kostnader som är olika stora varje månad. Vissa utgifter är lätta att glömma bort, som till exempel tandläkaren och frisören.

Använd vår budgetkalkyl för att göra en budget för ditt hushåll

Så mycket kan det kosta

Konsumentverket har räknat på vad det kostar att ha eget boende, på ett ungefär. Exemplet visar kostnader för en 20-åring som har en egen inkomst och bor i en mellanstor stad. Den egna bostaden är på två rum och kök. Utgifter som semester samt hälso- och sjukvård och sparande finns inte med. 

Utgifter per månad, eget boende:

 

Alla måltider i hemmet utom lunch vardagar

1 730 kr

Förbrukningsvaror, till exempel toalettpapper och diskmedel

130 kr

Hemutrustning, t.ex. köksredskap

700 kr

Medier 

840 kr

Hyra, el 

5 120 kr

Hemförsäkring

100 kr

Summa hushållsutgifter:

8 620 kr

Övriga utgifter:

 

Personlig hygien

490 kr

Kläder och skor

710 kr

Fritid

690 kr

Mobil

400 kr

Utelunch (20 gånger i månaden)

1 760 kr

Lokala resor med kollektivtrafik

540 kr

Medlemskap i fack- och a-kassa

460 kr

Summa övriga utgifter:

5 050 kr

Total kostnad:

13 670 kr

Mer om kostnader när du flyttar hemifrån jämfört med att bo kvar hemma på Konsumentverkets webbplats 

Spara till en buffert

Ibland händer det saker som gör att du kan få oväntade utgifter eller utebliven inkomst. Kanske går teven eller bilen sönder, du halkar efter i studierna och får indraget studiemedel eller kanske blir du arbetslös och får vänta på utbetalningar från a-kassan. Det är då det kan vara bra att ha en ekonomisk buffert, det vill säga en undansparad summa pengar som bara används i nödfall. En bra grundregel kan vara att du varje månad ska försöka spara undan minst 10 procent av din inkomst. Ditt buffertsparande bör ha en låg risk.

Läs mer om att välja sparform

Du kan ha rätt till bidrag

Är du studerande kan du ha rätt till studiebidrag och studielån. Tänk på att det finns en gräns för hur mycket pengar du får tjäna om du arbetar extra vid sidan av studierna för att du ska ha rätt att få studiebidrag.

Läs mer om att börja studera