Presentkort och tillgodokvitto

Presentkort och tillgodokvitto är värdebevis som har en giltighetstid. Eftersom presentkorten och tillgodokvitton är kopplade till en verksamhet ska du inte vänta för länge med att använda dem. De kan bli värdelösa, till exempel om butiken går i konkurs.

Om butiken upphör

Om butiken upphör eller går i konkurs kan du inte räkna med att kunna använda presentkort och tillgodokvitton.

Presentkort och tillgodokvitton kan vara giltiga när en butik byter ägare om butiken fortfarande har samma organisationsnummer som innan. Annars gäller presentkort och tillgodokvitton i allmänhet bara om den gamla och den nya butiksägaren har kommit överens om det.

Har man rätt att få växeln i kontanter?

Du kan vanligtvis inte lösa in presentkort eller tillgodokvitton och få kontanter istället. Du kan inte heller räkna med att få kontanter i växel om du handlar för mindre än vad du har till godo. Det är upp till butikerna att bestämma vad som gäller för deras presentkort och tillgodokvitton.

Kom ihåg att ett presentkort eller ett tillgodokvitto är en värdehandling på samma sätt som pengar. Om du tappar bort det har du inte rätt att få ett nytt av butiken.

Pengar tillbaka vid reklamation eller hävning

Om du reklamerar en vara som är felaktig har företaget rätt att i första hand försöka åtgärda felet. I vissa fall kan du ha rätt att få pengarna tillbaka, det vill säga häva köpet. Vid en hävning är huvudregeln att du ska få tillbaka dina pengar på samma sätt som du betalade. Betalade du med kort eller kontant ska du alltså inte behöva nöja dig med ett tillgodokvitto eller presentkort.

Mer om att reklamera fel på en vara eller tjänst