Kortavgifter

När du betalar med kontokort eller kreditkort har inte företag rätt att ta ut avgifter för att du betalar med kort. Det gäller både i butiker och när du handlar på nätet, till exempel med Visa eller Mastercard.

För att en administrationsavgift ska vara laglig måste den gälla för alla betalningssätt som företaget erbjuder, inte bara kortbetalning. Ett företag har rätt att välja vilka betalningssätt som de erbjuder dig som konsument.

Som exempel: 

  • Du köper biljetter på nätet och betalar med ditt kort. Företaget får inte ha någon tilläggsavgift för att du betalar med kort.
  • Du köper något med ditt kort i en butik inom EU. Butiken får inte ta ut någon extra avgift för att du betalar med kort.

Undantag för att ta ut kortavgifter

Förbudet mot kortavgifter gäller inte för:

  • företagskort
  • så kallade trepartsnätverk (kort som ett och samma bolag både ger ut och löser in), till exempel American Express eller Diners Club
  • lösningar för att betala som inte är kortbaserade, till exempel Swish.

För dessa undantag är det upp till varje medlemsland att förbjuda eller begränsa kortavgifter. Handlar du på internet av ett företag som vänder sig till svenska konsumenter, men som finns i ett annat land, gäller oftast svensk lag. Ett företag som finns i utlandet kan i vissa fall ha rätt att ta ut kortavgifter, men det beror på det landets lag.

Köpa resa från ett flygbolags webbplats

I vissa fall kan det vara tillåtet för ett flygbolag att ta ut en kortavgift om du väljer att betala med kort. Ett exempel är Ryanair som valt att irländsk lag ska gälla eftersom deras huvudkontor ligger på Irland. På Irland finns inte något förbud mot kortavgifter och därför har flygbolaget rätt att ta ut avgifter om du väljer att betala med kort.

Om du köper resan via en nätresebyrå som vänder sig till svenska kunder gäller i de flesta fall svensk lag och då är kortavgifter alltså inte tillåtna.

Läs om kontantuttag och betalning på Konsument Europas webbplats

Mer om regler för betalning på webbplatsen konsumenternas.se

Om säljaren inte följer lagen

Om du stöter på en säljare som tar ut kortavgifter trots att det inte är tillåtet kan du anmäla det till Konsumentverket. Du anmäler via formuläret oskäliga avtalsvillkor. Glöm inte att ange företagets adress i din anmälan.

Anmäl en säljare som tar ut kortavgifter på Konsumentverkets webbplats