Sociala medier

Här hittar du en kort beskrivning av Konsumentverkets sociala mediekanaler som vänder sig till konsumenter.

Konsumentverket på Facebook

Här publicerar vi information om aktuella konsumentproblem. Du hittar också pressmeddelanden, varningar om farliga produkter, platsannonser, domar i aktuella mål och annan information om vårt arbete.

Vi ger ingen vägledning på Facebook, men svarar på enklare frågor.

Konsumentverket på Facebook

Konsumentverket på Instagram

Här publicerar vi inlägg om konsumenträttigheter och problem konsumenter kan råka ut för. Vi ger ingen vägledning, men svarar på enklare frågor.

Konsumentverket på Instagram

Konsumentverket på Youtube

På vår Youtube-kanal samlar vi alla filmer vi har producerat.

Konsumentverket på Youtube

Hur Konsumentverket hanterar kommentarer på sociala medier

Konsumentverket förbehåller sig rätten att ta bort egna och andras kommentarer samt inlägg på de sidor som vi finns på. I normalfallet sker det tidigast efter tre månader. Om myndigheten efterfrågar information, eller får in kommentarer och inlägg som underlag till ett ärende, registreras detta i vårt diarium.

Vi tar bort kommentarer och inlägg av stötande eller kränkande karaktär med omedelbar verkan. Vi informerar inte om att kommentarer eller inlägg tagits bort eller överförts till diariet.

Källa: Konsumentverket

Granskad: 22 januari 2024