Öppna data

Lyssna

Med Konsumentverkets öppna data kan du ta del av myndighetens statistik. Det är fritt att använda informationen.

Med Konsumentverkets öppna data kan du ta del av myndighetens statistik. Det är fritt att använda informationen. 

Öppna data är information från offentliga organisationer som finns tillgänglig för vem som helst att återanvända. Detta för att skapa kommersiella eller ideella tjänster.

Konsumentverket erbjuder öppna data om de frågor som kommer in till Konsumentverkets vägledning. Du hittar en sammanställning av våra öppna datakällor på Konsumentverkets webbplats.

Mer om vår öppna data på Konsumentverkets webbplats

  • Ändra val för kakor
  • Fick du svar på din fråga?

    Källa: Konsumentverket

    Granskad: 11 oktober 2023