Öppna data

Du kan ta del av Konsumentverkets öppna data. Det är fritt att använda informationen.

Öppna data är information från offentliga organisationer som finns tillgänglig för vem som helst att återanvända. Detta för att skapa kommersiella eller ideella tjänster.

Du hittar en sammanställning av våra öppna datakällor på konsumentverket.se.

Öppna data på konsumentverket.se

Fick du svar på din fråga?

Källa: Konsumentverket

Granskad: 21 februari 2024