Länkningspolicy

Lyssna

Spridning och länkning av vårt innehåll är viktigt för att information ska nå ut till alla konsumenter. Vi ser gärna att du länkar till oss och vårt innehåll. Men det är viktigt att länkning sker på rätt sätt, därför har vi en policy som vi vill att du respekterar.

Länka till hallakonsument.se

 • Ange länken till Hallå konsument på ett neutralt sätt. Länken får aldrig riskera att vilseleda användare om syftet med Hallå konsument eller vilka som står bakom tjänsten.

 • Det inte tillåtet att använda Hallå konsuments logotyp som en länk till information på vår webbplats (eller i några andra sammanhang).

 • Använd endast hypertextlänk. Det innebär att när användaren klickar på länken ska hen förflyttas till hallakonsument.se.

 • Undvik ramlänkning, så kallad frameslänkning. Det innebär att när du länkar så ska inte Hallå konsuments webbplats placeras inom ramarna, frameset/i-frame, för en annan webbplats.

 • Använd inte så kallad inlinelänkning. Det innebär att du inte ska länka så att information automatiskt hämtas från Hallå konsument och placeras på en annan webbplats.

 • Länka inte i sådana sammanhang att syftet med materialet på Hallå konsuments förvanskas, eftersom Hallå konsument kan riskera att förknippas med innehållet på den webbplats där länken är placerad.

 • Länka inte på ett sådant sätt eller i ett sådant sammanhang att det finns risk att materialet på Hallå konsuments missförstås.

Länkar på hallakonsument.se

 • Hallå konsument förbehåller sig rätten att besluta om vilka länkar som ska ligga på webbplatsen. Utgångspunkt för våra länksamlingar är att ge ytterligare service till besökare som letar information inom konsumentområdet.

 • Länkning från hallakonsument.se görs enbart till webbplats som har tydlig anknytning till ämnesområdet.

 • I första hand sker länkning till samverkande myndigheter inom Hallå konsument. När vi länkar till organisationer som står utanför upplysningstjänsten markeras detta tydligt.

 • Webbplatsen som Hallå konsument länkar till ska innehålla information som är relevant och saklig och kompletterar informationen på hallakonsument.se.

 • Webbplatsen som Hallå konsument länkar till ska vara oberoende, öppen för alla, vara seriös och hålla god kvalitet med regelbundna uppdateringar. Den ska också ge heltäckande information om sin verksamhet.

 • Ändra val för kakor
 • Fick du svar på din fråga?

  Källa: Konsumentverket

  Granskad: 12 december 2022