Länkningspolicy

Spridning och länkning av vårt innehåll är viktigt för att information ska nå ut till alla konsumenter. Du får gärna länka till oss och vårt innehåll. Men det är viktigt att länkning sker på rätt sätt. Därför har vi en policy vi vill att du respekterar.

Länka till hallakonsument.se

 • Ange länken till hallakonsument.se på ett neutralt sätt. Länken får aldrig riskera att vilseleda användare om syftet med hallakonsument.se eller vilka som står bakom tjänsten.

 • Det inte tillåtet att använda vår logotyp som en länk till information på vår webbplats (eller i några andra sammanhang).

 • Använd endast hypertextlänk. Det innebär att när användaren klickar på länken ska hen förflyttas till hallakonsument.se.

 • Undvik ramlänkning, så kallad frameslänkning. Det innebär att när du länkar så ska inte vår webbplats placeras inom ramarna, frameset/i-frame, för en annan webbplats.

 • Använd inte så kallad inlinelänkning. Det innebär att du inte ska länka så att information automatiskt hämtas från hallakonsument.se och placeras på en annan webbplats.

 • Länka inte i sådana sammanhang att syftet med materialet på hallakonsument.se förvanskas, eftersom Konsumentverket och hallakonsument.se kan riskera att förknippas med innehållet på den webbplats där länken är placerad.

 • Länka inte på ett sådant sätt eller i ett sådant sammanhang att det finns risk att materialet på hallakonsument.se missförstås.

Länkar på hallakonsument.se

 • Konsumentverket förbehåller sig rätten att besluta om vilka länkar som ska ligga på webbplatsen hallakonsument.se. Utgångspunkt för våra länksamlingar är att ge ytterligare service till besökare som letar information inom konsumentområdet.

 • Länkning från hallakonsument.se görs enbart till webbplats som har tydlig anknytning till ämnesområdet.

 • I första hand sker länkning till samverkande myndigheter inom Konsumentverkets vägledning. När vi länkar till organisationer som står utanför vår vägledning markeras detta tydligt.

 • Webbplatsen som hallakonsument.se länkar till ska innehålla information som är relevant och saklig och kompletterar informationen på hallakonsument.se.

 • Webbplatsen som hallakonsument.se länkar till ska vara oberoende, öppen för alla, vara seriös och hålla god kvalitet med regelbundna uppdateringar. Den ska också ge heltäckande information om sin verksamhet.

Källa: Konsumentverket

Granskad: 21 februari 2024