Uppvärmningsalternativ för din bostad

Det finns många olika uppvärmningsalternativ att välja mellan. Det är en kostnadsfråga, men även en fråga om miljö, bekvämlighet och trivsel i ditt hus. När det gäller uppvärmning tjänar du alltid på att göra ett välgrundat val som passar både för ditt hus och din familj.

Tänk på det här

  • Vilken typ av uppvärmning du kan välja beror på ditt hus, din familj, var ni bor och vilka möjligheter som finns där.

  • Tester av solelsystem och information om energimärkning av uppvärmning hittar du hos Energimyndigheten.

  • Det finns kommunala energi- och klimatrådgivare. De kan ge dig kostnadsfri rådgivning om din energianvändning och vilka alternativ du kan välja mellan.

Mer om olika uppvärmningsalternativ

Det finns flera saker som är bra att tänka på och kolla upp i samband med att du ska väja uppvärmning. Om du funderar på hur du vill värma ditt hus är kanske inte uppvärmning det du ska ta tag i först.

Se över fönster, dörrar, väggar, tak och ventilation

Fönster, dörrar, väggar, tak och även ventilationen, är viktiga delar av huset. Har du till exempel dålig isolering på vinden eller dragiga fönster är det sannolikt där du ska börja energieffektivisera.

Många alternativ att välja bland

Det finns många uppvärmningsalternativ att välja bland. Vilka alternativ du har beror på ditt hus, din familj, var ni bor och vilka möjligheter som finns där.

Bergvärmepumpar och olika luftvärmepumpar är vanligt, finns det fjärrvärme där du bor är det också en möjlighet. Uppvärmning med ved eller pellets blir allt mer effektiv och miljöanpassad om du använder ackumulatortank och eldar på rätt sätt.

I ett hus med eluppvärmning är det extra viktigt att du minskar behovet av värme och att du har en reglering av värmen så att den fungerar så bra som möjligt, då minskar dina kostnader. Har huset elpanna finns det andra uppvärmningsalternativ som du kan välja bland. Har du el-element, så kallad direktel, kan du kanske komplettera med en luftluftvärmepump eller kamin för att minska elanvändningen. Då får du större flexibilitet och blir på så sätt mindre sårbar för höjda elpriser.

Energimärkning av uppvärmningssystem ska underlätta för dig

Det finns energimärkning på uppvärmningsprodukter och uppvärmningssystem, med pilar från grönt till rött som hjälper dig att välja.

Energimyndigheten testar

Energimyndigheten publicerar oberoende tester av bland annat solelsystem för villatak. Du får även tips om vad du ska tänka på och vilka frågor du kan ställa till din leverantör. Alla tester finns på Energimyndighetens webbplats.

Läs testerna på Energimyndighetens webbplats

Ta in offerter från certifierade installatörer

Se till att välja en bra installatör och gärna en certifierad sådan. Installatören ska kunna erbjuda beräkningar på hur mycket du sparar. Ett tips är att ta in offerter från tre installatörer och jämföra priser och övriga villkor.

Framtiden energieffektiva hus

Runt hörnet ser vi nästa generations hus, som är så energieffektiva att det räcker med ett mindre och därmed billigare uppvärmningssystem. En del av värmen kommer från människorna i huset och från apparaterna som de använder.

Inom värmepumpar, solvärme- och solcellssystem samt inom eldning med biobränsle finns det certifierade installatörer. Certifieringen ska garantera att installatören har kunskap inom förnybar energi och kan ge dig information och råd om vad som passar för din bostad. En certifierad installatör ska bland annat ha kunskap om regelverk och standarder, miljöaspekter och kostnads- och lönsamhetskalkyler. Installatören vet också hur en värme- eller solelanläggning ska dimensioneras, installeras, optimeras och underhållas på bästa sätt.

Mer information om certifierade installatörer finns på Energimyndighetens webbplats

Det finns många olika slags värmepumpar som kan användas för uppvärmning. Vissa kan även användas till att värma vattnet till kranar och duschar. Med en värmepump tar du tillvara en del av energin som till exempel finns i berg eller i luften, men alla värmepumpar drar också el.

När du ska köpa ny värmepump kan du hjälp av energimärkningen för att hitta ett energieffektivt alternativ.

Information om energimärkning av värmepumpar på Energimyndighetens webbplats

Bergvärmepumpar

Hämtar värmen ur berggrunden och kan värma både huset och vattnet till kranar och duschar. Alla nya bergvärmepumpar har obligatorisk energimärkning. På så sätt kan du jämföra bergvärmepumpen med andra värmepumpar, elpanna, gaspanna eller oljepanna.

Luftluftvärmepumpar

Luftluftvärmepumpen hämtar värmen från utomhusluften och när det blir riktigt kallt finns det ingen värme att hämta. Den sprider värmen i huset via en fläkt och är ett av få alternativ för att minska din elanvändning om du har direktverkande el som uppvärmning. Luftluftvärmepumpen kan inte värma vattnet till kranar och duschar. Ta hjälp av energimärkningen när du ska köpa en ny luftluftvärmepump.

Luftvattenvärmepumpar

En luftvattenvärmepump hämtar värmen till huset från utomhusluften och sprider den via radiatorer (element). En luftvattenvärmepump kan värma både huset och vattnet till kranar och duschar. När det blir riktigt kallt finns det ingen värme att hämta ur utomhusluften. Alla nya luftvattenvärmepumpar har obligatorisk energimärkning. På så sätt kan du jämföra luftvattenvärmepumpen med andra värmepumpar, elpanna, gaspanna eller oljepanna.

Frånluftsvärmepumpar

Frånluftsvärmepumpen fungerar bara i hus som har ett vattenburet värmesystem och mekanisk frånluftsventilation. Värmepumpen kan då återvinna värmen som finns i inomhusluften innan den lämnar huset. Den kan också värma varmvattnet till kranar och duschar. En fördel med frånluftsvärmepumpen är att inomhusluften har ungefär samma temperatur året om, + 20-grader.

Ta in offerter från certifierade installatörer

Det är viktigt att du får en bra installation av din värmepump. Ta in minst tre offerter från certifierade installatörer och jämför priser och övriga villkor innan du bestämmer dig. Installatören ska kunna ge dig en personlig kalkyl som visar hur mycket din familj kommer att spara. Tänk också på framtida service- och underhåll.

Fjärrvärme är den vanligaste formen av uppvärmning för flerbostadshus i tätorten. Beroende på var du bor så kan du som villaägare ibland också välja fjärrvärme för uppvärmning av ditt hus.

Kort om fjärrvärme

  • Fjärrvärme är ett jämförelsevis underhållsfritt värmesystem.
  • Med fjärrvärme kan du inte välja leverantör.
  • Kostnaden för att ansluta din bostad till fjärrvärme beror på vilken kommun du bor i och vilka priser fjärrvärmebolaget på orten har.
  • Priset per kilowattimme på fjärrvärmen är olika och beror på var du bor och vilka priser fjärrvärmebolaget på orten har.

Miljöpåverkan beror på hur fjärrvärmen produceras

Eftersom fjärrvärmen produceras i en central anläggning blir utsläppen mindre än om varje fastighet har en egen värmekälla. Den största delen av fjärrvärmen produceras numera av förnybar och återvunnen energi, till exempel spillvärme från industrin och avfall. Men det förekommer fossilt bränsle från till exempel olja, när det är riktigt kalla dagar.

Ta reda på hur värmen i fjärrvärmenätet produceras där du bor. Fjärrvärmens miljöpåverkan beror på hur och vilka bränslen som används i fjärrvärmenätet där du bor och på effektiviteten i fjärrvärmeanläggningen.

Fjärrvärmebolaget på din ort

Har du frågor kring din leverans av fjärrvärme, avtal eller annat? Vänd dig då till fjärrvärmebolaget på din ort.

Läs om ditt skydd som fjärrvärmekund på Energimarknadsinspektionens webbplats

Fjärrvärmenämnden medlar vid förhandlingar mellan fjärrvärmeföretag och fjärrvärmekunder

En solvärmeanläggning värmer vatten med hjälp av solen. Varmvattnet kan användas för att värma vattnet till kranar och duschar eller som ett tillskott till uppvärmningen i huset. Med solceller kan du producera din egen förnybara el.

Bra ur miljösynpunkt

Solvärme är en energikälla som är bra ur miljösynpunkt. I solfångaren omvandlas solens strålar till värme och i solceller omvandlas solen till el. Med solceller kan du producera din egen el.

Ett komplement

Eftersom solvärme i stora mängder främst finns under sommarhalvåret är det alltid ett komplement till en annan värmekälla. Ofta används solfångare för att värma varmvatten under sommarhalvåret. Med ett så kallat kombisystem kan solen även bidra till uppvärmning under vår och höst.

Kombinera gärna med biobränsle

Solvärme lämpar sig väl i kombinationen med en biobränslepanna, till exempel vedpanna eller pelletspanna. Genom att låta solfångaren göra varmvatten till kranar och duschar kan pannan stängas av under sommaren.

Om solvärme på Energimyndighetens webbplats

Att elda med ved och pellets är ett klimatsmart alternativ för småskalig uppvärmning, när det sker på rätt sätt och med effektiv utrustning.

Pelletspanna

Pelletspannan värmer både huset och allt vatten och den är speciellt anpassad för att enbart eldas med pellets. Pellets är ett förädlat biobränsle med jämnare och normalt högre energiinnehåll än ved och flis. En normalstor villa förbrukar 3,5-5 ton pellets per år. Pellets kan köpas i småsäck (15-16 kg), storsäck (500-700 kg) eller i bulk (lösvikt). Pellets är, precis som andra förnybara biobränslen, befriad från bränsle- och koldioxidskatt.

Vedpanna

Vedpannan värmer både huset och vatten till kranar och duschar. Byter du till en ny vedpanna med ackumulatortank kan du spara 40 procent av vedförbrukningen och samtidigt minska miljöutsläppen.

Ackumulatortanken – systemets hjärta

Ackumulatortanken beskrivs ofta som uppvärmningssystemets hjärta. Ackumulatortanken ökar din bekvämlighet eftersom du inte behöver elda lika ofta. Om du väljer en ackumulatortank med flera anslutningar får du ett effektivare uppvärmningssystem med lägre utsläpp och större flexibilitet.

Elda rätt

Genom att elda på rätt sätt kan du minska utsläppen betydligt. De största utsläppen sker varje gång du tänder i pannan. Tänk på att elda med torr ved och använd endast ren ved. Elda inte andra träprodukter som målade eller impregnerade plankor. Tecken på bra eldning är ingen synlig rök och ljusgrå aska.

Läs mer i publikationen "Elda Rätt" på Naturvårdsverkets webbplats

Ökar inte växthuseffekten

Uppvärmning med pelletspanna eller vedpanna bidrar inte till att öka växthuseffekten eftersom koldioxiden som avges vid förbränningen är samma mängd som det växande trädet en gång hämtat från uteluften. Detta förutsätter att man planterar nya träd. Pellets ger lägre utsläpp av kolmonoxid, förbrända kolväten, partiklar samt en mindre mängd aska, jämfört med ved.

Kontakta din kommun innan du börjar

Kontakta din kommun och ta reda på vad som gäller för eldning med pellets eller ved innan du bestämmer dig. För vissa installationer kan det krävas bygganmälan eller bygglov.

Anlita certifierad installatör, elektriker och sotare

Ta in offerter från flera olika certifierade installatörer så att du kan jämföra priser och övriga villkor. Skorstenen måste också kontrolleras av en sotare. För elinstallationen behöver du en behörig elektriker.

När du ska välja uppvärmningssystem kan du prata med din kommunala energi- och klimatrådgivare. De ger kostnadsfria och opartiska råd.

Du hittar din energi- och klimatrådgivare på Energimyndighetens webbplats. Du kan också ringa direkt till din kommun.

Sök efter din energi- och klimatrådgivare via Energimyndighetens webbplats