E-handelslagen

E-handelslagen skyddar dig när du handlar produkter på nätet. Den ställer krav på vad företaget måste informera dig om och vilka tekniska hjälpmedel som måste finnas när du gör en beställning.

När gäller e-handelslagen?

Lagen gäller för e-handel och andra tjänster på nätet som normalt tillhandahålls mot ersättning. Även marknadsföring på nätet och tjänster som finansieras av reklamintäkter omfattas av lagen.

När gäller inte e-handelslagen?

Lagen gäller inte behandling av personuppgifter på internet eller spel och lotterier där pengar satsas.

Bestämmelser i lagen

Lagen ställer ett antal krav på att företaget ska lämna viss information till dig som köpare:

  • Namn, adress och e-postadress till företaget ska finnas på webbplatsen där du handlar. Även organisationsnummer ska finnas om företaget har ett sådant.
  • Om pris anges ska det anges klart och tydligt. Tillkommer skatter och fraktkostnader ska det anges särskilt.

Lagen ställer följande krav på företaget i samband med att du gör en beställning:

  • Företaget ska ha tekniska hjälpmedel som gör det möjligt för dig att upptäcka och rätta inmatningsfel innan du gör en beställning. Företaget ska också informera om hjälpmedlen och vilka steg du måste gå igenom för att göra en beställning.
  • Det ska tydligt framgå på vilka språk du kan göra din beställning.
  • Du ska utan dröjsmål få en bekräftelse med e-post av din beställning.
  • Avtalsvillkoren som rör din beställning ska finnas tillgängliga på ett sätt som gör att du kan spara dem.

Tycker du att ett företag bryter mot reglerna i lagen? Då kan du uppmärksamma det genom att göra en anmälan till Konsumentverket.

Konsumentverket kontrollerar att företag följer reglerna i lagen. Anmälningar är ett viktigt underlag för vårt arbete. Men en anmälan gör inte att ditt enskilda fall bedöms eller avgörs.

Gör en anmälan på Konsumentverkets webbplats

Källa: Konsumentverket

Granskad: 14 mars 2024