Olika sparformer

Lyssna

Det finns många olika sätt att spara eller placera pengar på. Utbudet av sparformer sträcker sig från vanliga bankkonton till avancerade produkter med hög risk.

Vill du veta mer om olika sparformer?

Konsumenternas.se ger oberoende och kostnadsfri vägledning om sparande och investering. Välj vilken sparform du vill läsa mer om för att komma till deras webbplats.

En fond är en samling värdepapper, exempelvis aktier eller obligationer. Om du investerar i en fond, innebär det att du köper andelar i den och tillsammans med de andra fondägarna blir du delägare i fonden.

Fonder har olika risknivåer. En fond kan ge bra avkastning, men du kan också förlora hela eller delar av ditt kapital.

Läs mer om fonder på webbplatsen Konsumenternas.se

På ett investeringssparkonto (ISK) kan du spara i aktier och fonder och i andra finansiella produkter. Sparandet är inte bundet, utan du kan sälja innehav när och hur ofta du vill.

Du betalar inte någon skatt de gånger du säljer med vinst, men däremot en årlig skatt (schablonskatt) på värdet av ditt sparande.

Läs mer om investeringssparkonton på webbplatsen Konsumenternas.se

En kapitalförsäkring är ett sparande i en försäkring hos ett försäkringsbolag. I försäkringen kan du antingen själv köpa till exempel fonder och aktier eller välja att försäkringsbolaget sköter om placering och förvaltning.

Läs mer om kapitalförsäkringar på webbplatsen Konsumenternas.se

På ett sparkonto kan du spara pengar både på kort och lång sikt. Det finns olika typer av konton, både sådana där du fritt kan ta ut dina pengar när som helst och konton med bindningstider eller andra begränsningar för uttag.

Läs mer om sparkonton på webbplatsen Konsumenternas.se

Värdepapper är ett samlingsbegrepp för aktier, fondandelar, obligationer, optioner med mera. Ett värdepapper kan beskrivas som en ägarandel i ett företag eller en fordran, som du kan handla med.

Läs mer om värdepapper på webbplatsen Konsumenternas.se

Hos Konsumenternas.se hittar du information om olika sparformer och vad du bör tänka på när du väljer sparform. Du kan också jämföra sparräntor och kontovillkor för olika sparkonton.

Läs mer om sparande på webbplatsen Konsumenternas.se

Hos Konsumenternas.se får du oberoende vägledning i frågor som rör bank och försäkring. Vägledningen är kostnadsfri. 

Till konsumenthjälp på webbplatsen Konsumenternas.se

Källa: Konsumenternas Bank- och finansbyrå

Granskad: 22 februari 2022