Prisinformationslagen

Prisinformationslagen ställer krav på att du som konsument ska få korrekt och tydlig prisinformation om produkter. Lagen är en så kallad ramlag som fylls ut och förtydligas med föreskrifter och överenskommelser med branschorganisationer.

Lagen gäller

Lagen gäller när ett företag tillhandahåller produkter till konsumenter.

Lagen gäller inte

Lagen gäller inte för produkter som säljs på auktion. Om det i någon annan lag finns särskilda bestämmelser om prisinformation till konsumenter gäller dessa bestämmelser istället för reglerna i prisinformationslagen, till exempel regler för krediter och försäkringar.

Priset ska anges skriftligen

På en vara som du ser i en butik eller i ett skyltfönster ska priset anges antingen på förpackningen, på en hyllkantsetikett eller i en prislista. Om varan inte är märkt med en prislapp ska det finnas en prisfrågeterminal som gör det möjligt för dig att på ett enkelt sätt kontrollera att priset som tas ut i kassan stämmer med prisangivelsen vid varan.

Prisinformationslagen gäller även internet, till exempel i en webbshop. På internet ska prisinformationen vara tydlig, korrekt och lätt att uppfatta.
Huvudregeln är att priset ska anges skriftligen och att mervärdesskatt och andra skatter ska vara inräknade. Det ska tydligt framgå vilken vara eller tjänst priset avser. Om avgifter eller andra kostnader tillkommer ska detta anges särskilt. Priset får anges muntligt om det är likvärdigt med skriftlig information, till exempel i mindre butiker med manuell betjäning eller om varan köps över disk.

Jämförpris är viktigt

Priset för en vara ska anges dels per förpackning, dels per kilo, liter, meter eller det mått som används för varan. För varor som säljs i lösvikt räcker det med jämförpris, men det ska finnas möjlighet att ta reda på kostnaden innan betalningen sker. Jämförpriset är till för att du som konsument på ett enkelt sätt ska kunna jämföra olika varor och se vilken som är billigast oavsett förpackningsstorlek.

På hyllkantsetiketter ska jämförpriset skiljas från priset genom att jämförpriset anges mot gul bakgrund.  

Prisinformation för tjänster

Om du på förhand inte kan få ett slutligt pris för en tjänst ska den som utför tjänsten kunna förklara hur prissättningen går till. Till exempel en hantverkare. Information om prissättningen ska finnas lätt tillgänglig där, i det här fallet, hantverkaren bedriver sin rörelse eller marknadsför sina tjänster.

Om företaget inte följer lagen

Ett första steg du kan ta om ett företag inte följer prisinformationslagen är att informera säljaren om detta, till exempel om en vara saknar prismärkning. I nästa steg kan du göra en anmälan till Konsumentverket, som genom sin tillsynsverksamhet kan ta kontakt med företaget. 

Gör en anmälan om bristande eller felaktiga prisuppgifter till Konsumentverket

Konsumentverkets roll

Konsumentverket är tillsynsmyndighet för prisinformationslagen. Det innebär att verket har i uppgift att övervaka att företag och företagare följer lagen. Som komplement till prisinformationslagen har Konsumentverket tagit fram föreskriften KOVFS 2012:1 och KOVFS 2018:1, Konsumentverkets vägledning om prisinformation samt slutit branschöverenskommelser med olika branscher.

Ladda ner Konsumentverkets föreskrifter om prisinformation

Ladda ner Konsumentverkets vägledning om prisinformation

Hela lagtexten

Hela lagen finns att läsa på riksdagens webbplats