Paketreselagen (gäller från 1 augusti 2018)

Paketreselagen skyddar dig när du åker på en paketresa eller bokar ett sammanlänkat researrangemang. Lagen ger dig bland annat skydd mot ändringar i resan som paketresearrangören gör före eller under resan.

Paketreselagen gäller

 • Paketresor och sammanlänkade researrangemang. 
 • Lagen är tvingande till förmån för dig som resenär. Det innebär att arrangören inte får ge dig sämre villkor än de som står i lagen.

Det här är en paketresa

 • Resan består av minst två olika typer av resetjänster, till exempel transport, boende, hyra av bil eller motorcykel eller en turisttjänst. En turisttjänst kan vara ett teaterbesök, ett idrottsevenemang eller liknande.
 • Resan pågår i minst 24 timmar eller innehåller en övernattning.

För att utgöra en paketresa ska resetjänsterna ha satts samman i ett paket och sålts av ett enstaka företag. Men det kan också bli en paketresa om du köper flera olika resetjänster, om något av följande uppfylls:

 • Du har bokat resetjänsterna från ett enstaka försäljningsställe, till exempel en webbplats eller hos en resebyrå, där tjänsterna valts ut av dig innan du har accepterat att betala.
 • Företaget har sålt, erbjudit eller tagit betalt för resetjänsterna till ett gemensamt pris för flera resetjänster.
 • Resetjänsterna har marknadsförts som en paketresa eller liknande, till exempel en charterresa eller all inclusive-resa.
 • Resetjänsterna har satts samman efter att du och företaget ingått ett avtal som ger dig rätt att välja bland ett urval av tjänster. Det kan till exempel vara ett presentkort för olika valfria resetjänster eller hotell med spabehandlingar där du väljer behandlingar först på plats på hotellet.
 • Du har köpt resetjänsterna på internet av separata företag, där det första företaget, arrangören, överförde uppgifter om dig (namn, e-postadress och betalningsuppgifter) till ett annat företag som du inom 24 timmar från första avtalet slöts bokar en annan resetjänst med.

Lagen gäller inte

 • När du köper endast transport, till exempel en flygresa. 
 • När du köper endast boende, till exempel hyr en semesterstuga. 
 • När du köper resa med nattåg.
 • När du köper resa med färja och boende i hytt, eftersom transporten är syftet med resan och den därmed klassas som en resetjänst.
 • När det inte finns ett något vinstsyfte med resan, till exempel när en förening arrangerar en resa till ett fotbollsläger för sina medlemmar och priset för resan endast motsvarar föreningens kostnader.

Arrangörer och återförsäljare ska innan du ingår avtal informera dig om:

 • Arrangörens namn, telefonnummer, besöksadress och e-postadress.
 • Paketresans pris inklusive skatt och tilläggskostnader.
 • Hälsobestämmelser som är aktuella inför resan.
 • Pass- och visumbestämmelser.
 • Din rätt att avbeställa resan och om det kostar något.
 • Minsta antal resenärer som ska boka resan för att den ska genomföras och när du senast ska få information om den ställs in.
 • Om du kan eller ska teckna en reseförsäkring.
 • I ett särskilt formulär ge information om dina rättigheter, om aktuell resegaranti, om tilläggskostnader inte är inkluderade i priset eller information om att tilläggskostnader tillkommer.

Beroende på vad som ingår i resan ska du också få information om:

 • Resmål och resplan.
 • Transportarrangemang.
 • Inkvarteringens typ, läge och standard.
 • Måltider som ingår.
 • Besök eller utflykter som ingår.
 • Om resan är en gruppresa och i så fall gruppens storlek.
 • Om särskilda språkkrav ställs för att ta del av en turisttjänst.
 • Om paketresan är lämplig för personer med nedsatt rörlighet.

Informationen ska ges på ett klart och tydligt sätt. Om en arrangör eller återförsäljare inte lämnar denna information, eller om informationen är bristfällig, finns möjligheter för Konsumentverket att agera för att tvinga dem att lämna informationen.

Om det blir fel vid bokningen

Om det blir fel i din bokning, och felet inte beror på dig, kan du i vissa fall ha rätt till ersättning om du på grund av felet får extra kostnader. Några exempel skulle kunna vara tekniskt fel i bokningssystemet eller om ett företag som åtagit sig att boka åt dig gör fel, till exempel stavar ditt namn fel på flygbiljetten.

Avbeställning av resan

Du har alltid rätt att avbeställa din resa. Om det framgår av villkoren för resan har arrangören rätt att ta ut en rimlig avgift för de kostnader arrangören har haft på grund av din bokning. Om du ber om det ska arrangören visa dig hur avgiften har beräknats.

Arrangören har inte rätt att ta ut en sådan avgift om din avbeställning beror på oundvikliga och extraordinära omständigheter på resmålet eller om sådana omständigheter påverkar transporten till resmålet. Det gäller till exempel vid krig eller andra säkerhetsproblem, utbrott av sjukdomar eller naturkatastrofer, som du inte kände till när du bokade resan.

Ändrade villkor före avresan

Arrangören får göra obetydliga förändringar om det framgår av avtalet och om du informeras om det på ett tydligt sätt innan avresan. Om en del av resan däremot ändras på ett väsentligt sätt kan du ha rätt att häva avtalet och få dina pengar tillbaka.

Om arrangören avser att bryta avtalet eller vill ändra avtalsvillkoren, ska du underrättas och få besked om din rätt att häva avtalet. Arrangören ska informera dig om hur lång tid du har på dig att bestämma om du vill häva avtalet och vad som händer om du inte gör det.

Ibland erbjuder arrangören en ersättningsresa. Om du godtar en billigare ersättningsresa, har du rätt till ersättning för prisskillnaden. Avstår du från ersättningsresan eller om en sådan resa inte erbjuds, ska du snarast få pengarna tillbaka.

Om arrangörens avtalsbrott innebär en försämring för dig i förhållande till ditt ursprungliga avtal så kan du även ha rätt till prisavdrag. Innebär ändringen i avtalet ett fel som medför en kostnad för dig kan du ha rätt till skadestånd.

Särskilt om prisändringar

Om det framgår av paketreseavtalet kan arrangören i vissa fall ha rätt att höja priset på din resa efter att du gjort din bokning. Det gäller endast om prishöjningen beror på att arrangörens kostnader för din resa har ökat till följd av ändrade drivmedelspriser, skatter, avgifter eller växelkurser. Om dessa kostnader istället sänks kan du ha rätt att få pengar tillbaka.

Arrangören är skyldig att senast 20 dagar innan avresan på ett tydligt sätt informera dig om prishöjningen och hur den har beräknats. Om den prishöjningen överstiger åtta procent av paketresans totala pris har du rätt att häva avtalet och få dina pengar tillbaka.

Fel i resan

Arrangören ansvarar för att avtalet uppfylls. Om det efter din avresa skulle visa sig att en betydande del av paketresan inte kan genomföras, ska arrangören ordna ett lämpligt ersättningsarrangemang utan extra kostnad, till exempel en utflykt. Om du inte får något ersättningsarrangemang, eller om ersättningsarrangemanget är av sämre kvalitet än det som avtalades, kan du begära ett prisavdrag från arrangören.

Det kan även uppstå andra fel på paketresan som innebär en försämring för dig. Kontakta arrangören så snart du upptäcker felet. Arrangören ska inom rimlig tid försöka rätta till felet. Du kan själv bestämma hur lång tid arrangören har på sig att åtgärda felet, men den måste vara rimlig. Om felet inte beror på dig har du rätt till prisavdrag och ibland även skadestånd om du har fått extra kostnader på grund av felet.

Om arrangören inte åtgärdar felet och det är av väsentlig betydelse kan du ha rätt att häva avtalet och få dina pengar tillbaka.

Om arrangören eller återförsäljaren inte följer lagen

Om du inte fått det prisavdrag eller skadestånd som du anser att du har rätt till enligt paketreselagen ska du klaga hos arrangören. Arrangören är den som organiserat paketresan och som sålt den direkt eller genom en återförsäljare till dig. Du kan också vända dig till återförsäljaren, som är skyldig att skicka klagomålet vidare till arrangören.

Om du och arrangören inte kommer överens kan du anmäla det till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) och få en kostnadsfri prövning.

Gör en anmälan hos Allmänna reklamationsnämnden

Du kan få hjälp och vägledning av oss

Sök efter konsumentvägledare i din kommun

Konsumentverkets roll

Konsumentverket har tillsyn över att arrangörerna följer paketreselagen. Om det finns brister i arrangörernas rese- eller prisinformation eller om avtalsvillkoren är oskäliga, kan du göra en anmälan till Konsumentverket.

Gör en anmälan till Konsumentverket

Hela lagtexten

Hela lagen finns att läsa på riksdagens webbplats  (från och med den 1 augusti 2018)

Reglerna i gamla paketreselagen om du bokat din resa innan den 1 augusti 2018