Bruksanvisning

När du köper en vara har du rätt att få en bruksanvisning. Bruksanvisningen ska innehålla instruktioner så att du kan installera, montera, använda, förvara och sköta varan.

Hur ska bruksanvisningen lämnas

Bruksanvisningen ska vara anpassad till den specifika vara du har köpt och lämnas i skriftlig form. Oftast har du rätt att få bruksanvisningen i pappersform, men ibland kan det vara tillräckligt att du får den i digital form.

Om du till exempel köper en dator kan bruksanvisningen förmodligen läsas i datorn och det kan därför vara okej att lämna den digitalt. Om det däremot behövs instruktioner för att starta datorn ska dessa finnas i eller på förpackningen. Om bruksanvisningen är bristfällig eller saknas kan varan ses som felaktig enligt konsumentköplagen.

Läs mer om Konsumentköplagen

Du har rätt att få bruksanvisningen på svenska

I de flesta fall kan du kräva att få en bruksanvisning på svenska. Om det inte finns någon sådan kan det gå bra om bruksanvisningen i stället har allmänt kända och begripliga symboler.

Ibland får du godta engelska

Det finns undantag då du får acceptera att bruksanvisningen är på engelska. Det gäller för varor för en begränsad kundkrets med särskilda kunskaper, till exempel avancerade tekniska eller elektroniska apparater. Säkerhetsinformation som till exempel varningstexter, har du alltid rätt att få på svenska.

Om du och företaget inte kommer överens

Om du har klagat till företaget men ändå inte får de instruktioner som är nödvändiga för att kunna använda varan kan du ha rätt att häva köpet och få dina pengar tillbaka. Om företaget säger nej till dina krav kan du anmäla ärendet till Allmänna reklamationsnämnden, ARN för att få tvisten prövad.

Mer om hur du anmäler hos ARN